CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

LIQUID BIOFERTILIZER FORMULATED WITH PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA

Article Category

Article available in the following languages:

Zmierzch nawozów sztucznych dzięki nowemu bionawozowi na bazie bakterii

Innowacyjny i naturalny nawóz płynny, wytwarzany w ramach energooszczędnego procesu, pozwoli zmniejszyć wpływ nawożenia na środowisko i zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Szacuje się, że w ciągu następnych 40 lat populacja ludzi na świecie zwiększy się o 35 %. W związku z tym rośnie presja na sektor rolniczy, który będzie musiał dotrzymać kroku tym zmianom, żeby wytwarzać takie ilości żywności, które wystarczą dla wszystkich. Oznacza to nie tylko zwiększenie produkcji dla zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji, ale także pogodzenie dwóch wyzwań: jak produkować więcej na istniejących gruntach rolnych, z których większość została zdegradowana do tego stopnia, że gleba nie zawiera już żadnych składników odżywczych. Niezbędnym orężem w staraniach na rzecz zapewnienia lepszej jakości i wielkości plonów są nawozy. Jednak nadmierne stosowanie nawozów sztucznych do zwiększania wydajności upraw może być szkodliwe dla zwierząt, zdrowia ludzkiego i środowiska. „Nawozy nieorganiczne wytwarzane są w procesie przemysłowym zużywającym ogromne ilości energii – około 2 % światowej produkcji energii wykorzystywane jest do produkcji nawozów, głównie azotu i fosforanów”, wyjaśnia José Manuel Casanova, prezes i dyrektor generalny hiszpańskiej spółki Probelte. Bardziej ekologiczną opcją są bionawozy, ale nie są niestety idealnym rozwiązaniem ze względu na ich krótki okres przechowywania, możliwość ich skutecznego stosowania wyłącznie na określonych uprawach oraz wysoki koszt. W ramach projektu Bulhnova powstało alternatywne rozwiązanie. Zamiast zwiększać żyzność gleby poprzez dodawanie składników odżywczych bezpośrednio do gruntu, produkt Bulhnova umożliwia użyźnianie gleby w ramach naturalnego procesu polegającego na wiązaniu azotu atmosferycznego oraz solubilizacji fosforu i potasu. Jego zastosowanie pozwala także stymulować wzrost roślin dzięki syntezie substancji wspomagających wzrost. Bulhnova to niedrogi nawóz zawierający wiele składników odżywczych, który zwiększa jakość upraw przy jednoczesnym zmniejszaniu szkodliwego wpływu nawożenia na środowisko.

Obiecujące rozwiązanie

Bulhnova to efekt ponad pięciu lat badań, testów i prób. Produkt wykorzystuje grupę bakterii, które kolonizują korzenie lub ryzosferę i które są silnymi biostymulantami produkującymi skuteczne fitohormony, czyli cząsteczki regulujące wzrost i rozwój roślin. Bulhnova powstaje w wyniku fermentacji bulionów (płynnej pożywki) z udziałem dwóch konkretnych gatunków bakterii: Azospirillum brasilense i Pantoea dispersa. Proces produkcji bionawozu obejmuje staranną selekcję szczepów obu bakterii, ich hodowlę z wykorzystaniem specjalnego podłoża oraz fermentację dzięki płynnej pożywce. Zazwyczaj bionawozy są kategoryzowane na podstawie dostarczanych składników odżywczych, np. azotu, fosforu czy potasu, ale Bulhnova łączy te trzy składniki w jednym produkcie, co oznacza, że ten zintegrowany bionawóz może być stosowany na wiele różnych sposobów oraz na różnych roślinach. Taki rezultat udało się osiągnąć dzięki skutecznemu połączeniu dwóch autochtonicznych szczepów bakterii oraz zapewnieniu im niezbędnych warunków do współżycia. Produkt Bulhnova można mieszać z konwencjonalnymi nawozami, tym samym zwiększając produkcję nawet o 20 %, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko i ślad węglowy o ponad 98 %, jak obliczyli badacze podczas realizacji projektu. „Kolejną unikalną cechą bionawozu Bulhnova jest to, że można go stosować razem z konwencjonalnymi nawozami, co pomoże zredukować ilość nawozów sztucznych używanych w rolnictwie. Przyczyni się to do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i negatywnego oddziaływania nawozów na przyrodę”, dodaje Casanova. Jak dotąd większość bionawozów była wytwarzana w formie stałej ze względu na trudności z zagwarantowaniem, by charakteryzowały się długim okresem stabilności i jednocześnie miały długi okres przechowywania w pojemnikach wykorzystywanych na polach. Ich stabilność w pojemnikach jest dosyć wysoka, ale są mniej skuteczne. Bulhnova jest bionawozem płynnym, co oznacza, że działa szybko i może być stosowany do nawadniania kropelkowego.

Badania i rozwój

Dzięki dofinansowaniu z UE zespół projektu mógł przeprowadzić studium wykonalności technicznej, komercyjnej i finansowej dla produkcji i wprowadzenia produktu Bulhnova na rynek, a także opracować jego idealną recepturę, pozwalającą na zachowanie długiej stabilności w przypadku nawożenia różnych upraw i stosowania bionawozu w ekstremalnych temperaturach. „Jesteśmy prawie gotowi, by wprowadzić produkt na rynek, a naszym kolejnym krokiem jest osiągnięcie technicznej i komercyjnej gotowości rynkowej dzięki opracowaniu wariantu produktu przeznaczonego dla zastosowań przemysłowych”, podsumowuje Casanova.

Słowa kluczowe

Bulhnova, nawóz, bakterie, uprawa, plony, zbiory, zdrowie, środowisko, energia, azot

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania