Skip to main content
European Commission logo print header

GROW Observatory

Article Category

Article available in the following languages:

GROW – drobni producenci rolni i naukowcy łączą siły w celu monitorowania gleby na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu

Inicjatywa GROW Observatory wspiera rolników i społeczności produkujące żywność w działaniach mających na celu poprawę jakości gleby z wykorzystaniem czujników, aplikacji i danych satelitarnych. Zdobyta wiedza pomoże im poradzić sobie ze zmianą klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Czy wiesz, że woda znajdująca się w glebie odgrywa kluczową rolę w regulacji klimatu, a jej monitorowanie pozwala na prognozowanie takich zjawisk klimatycznych jak powodzie, susze czy pożary? Albo że obecnie deterioracja i erozja gleby przebiega od 10 do 100 razy szybciej niż jej powstawanie? Fakty te, zaprezentowane w opublikowanym we wrześniu 2019 roku raporcie IPCC, podkreślają istotną rolę, jaką gospodarowanie gruntami odgrywa w działaniach przeciwko zmianie klimatu. Chociaż wiele rządów na świecie ma problemy z podjęciem odpowiednich kroków, niektóre z nich rozpoczęły prace nad inicjatywami na rzecz klimatu, które angażować będą wszystkie poziomy społeczeństwa. Jedną z nich jest GROW Observatory, z której pomocą powstało kilka społeczności mających za zadanie zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie informacji dotyczących zasobów ziemi, wody i gleby. Jak wyjaśnia Drew Hemment, główny badacz z projektu GROW: „Celem projektu GROW było udowodnienie, że obserwatoria obywatelskie mogą stanowić skuteczne modele umożliwiające zaangażowanie wszystkich poziomów społeczeństwa w działania na rzecz klimatu, ochrony i regeneracji gleby oraz walidację nowej generacji wysoko rozdzielczej teledetekcji satelitarnej z wykorzystaniem satelity Sentinel-1 programu Copernicus”. 24 społeczności zostały wyposażone w 6 500 czujników do umieszczenia w ziemi, które stanowią uzupełnienie danych satelitarnych, wzbogacając je o dane dotyczące wilgotności gleby. W toku projektu GROW zgromadzono dane o dużej gęstości czasowo-przestrzennej pochodzące od 20 500 drobnych hodowców roślin i producentów rolnych.

Decyzje oparte na wiedzy

Monitorując wilgotność gleby, projekt stanowi odpowiedź na pilną potrzebę prowadzenia obserwacji naziemnych, które poprawiłyby dokładność danych satelitarnych. Sami rolnicy zyskali dostęp do cennych informacji na temat zmian w dostępności wody na polach na przestrzeni czasu. Dzięki projektowi mogą oni także odbyć internetowe szkolenie dotyczące metod produkcji żywności umożliwiających ochronę i regenerację gleby. Michal Mos, który sam jest producentem rolnym i oferuje doradztwo z zakresie zmiany klimatu w El Hierro (najmniejszej z Wysp Kanaryjskich), był jednym z liderów społeczności zaangażowanych w projekt. Zapytany o motywację stojącą za decyzją o dołączeniu do społeczności GROW, mówi: „Chociaż jestem na wyspie od niedawna, wiem, że mogę przyczynić się do zmiany tutejszego systemu rolnego, szczególnie jeśli chodzi o efektywną gospodarkę wodną i nowe praktyki zarządzania wodą. Projekt GROW sprawdził się w tym celu idealnie, a ponadto pomógł podnieść świadomość tej kwestii wśród samych rolników”. W miarę postępu eksperymentu Mos próbował przekonać starszych rolników do nowej technologii. „Powoli zaczęli wykorzystywać czujniki w swojej pracy. Niedługo potem już sami codziennie sprawdzali i zbierali dane, chcąc lepiej zrozumieć cykl wody. Aplikacja daje im natychmiastowy dostęp do danych. Z kolei dane długoterminowe nadal są zbierane i będą analizowane podczas dedykowanych warsztatów”, dodaje. Lepsze zrozumienie uprawianej przez nich gleby pozwoliło rolnikom ograniczyć wykorzystanie wody do nawadniania, dowiedzieć się, kiedy gleba osiąga swój pełny potencjał, a także powiązać zdrowie plonów i roślin z danymi na temat wilgoci. Na przykład dwóch hodowców bananów z El Hierro odkryło, że za bardzo nawadnia swoje pola. Dane GROW pozwoliły im ograniczyć wykorzystanie wody o około 30 %.

Długotrwałe korzyści dla społeczności

Korzyści projektu GROW nie ograniczają się jednak do pojedynczych rolników. Jak zauważa Hemment: „Hodowcy udostępnili swoje kalendarze za pośrednictwem mobilnej aplikacji GROW, umożliwiając innym użytkownikom korzystanie z coraz dokładniejszych informacji dotyczących na przykład najlepszych pór sadzenia i zbiorów upraw. Łącząc się w ramach wspólnego zainteresowania klimatem, glebą i produkcją żywności oraz wymieniając się wiedzą, korzystając z czujników i danych na temat środowiska, społeczności mogą lepiej poznać swoje lokalne środowisko i jego związek ze zmianą klimatu. Dzięki temu mogą razem, jako społeczność, zmierzyć się z największymi wyzwaniami”. Chociaż realizacja projektu już się zakończyła, prace nadal trwają. Powstaje nowa aplikacja, a osiem społeczności GROW zamierza dalej zbierać i wykorzystywać dane GROW, aby rozwiązywać swoje lokalne problemy i móc sprostać globalnemu wyzwaniu jakim jest kryzys klimatyczny.

Słowa kluczowe

GROW, hodowca roślin, rolnik, woda, gleba, monitorowanie, satelita, działania w dziedzinie klimatu, czujnik

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania