Skip to main content

THE ORGANIC FERTILISER FOR GENUINE, HIGH YIELD PESTICIDE AND CHEMICAL-FREE ORGANIC FARMING

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nawóz organiczny, który jest dobry dla środowiska i plonów

Nowy organiczny nawóz azotowy jest idealnym rozwiązaniem, które pozwala osiągnąć zrównoważony charakter upraw bez szkody dla ich wydajności.

Żywność i zasoby naturalne

Biorąc pod uwagę, że według prognoz do 2050 roku liczba ludności na świecie ma wzrosnąć do 10 miliardów, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego będzie prawdopodobnie jednym z największych wyzwań tego wieku. By wyżywić tak wielką liczbę ludzi, rolnicy muszą znacząco zwiększyć plony. Tylko jak? Z jednej strony na rynku dostępne są nawozy sztuczne. Choć są skuteczne w zwiększaniu plonów, ich stosowanie odbywa się z ogromną szkodą dla środowiska. Z drugiej strony istnieją też produkty organiczne, takie jak bionawozy, które są bezpieczne dla środowiska, ale droższe i mniej skuteczne niż ich sztuczne odpowiedniki. Za sprawą finansowanego przez UE projektu BIOTA rolnicy nie muszą już dłużej wybierać między wielkością zbiorów a dobrem środowiska. „Opracowaliśmy nawóz organiczny wytwarzany na drodze naturalnego procesu o obiegu zamkniętym, który można dostosować do potrzeb każdego rodzaju gospodarstwa”, deklaruje Peter Klein, założyciel firmy Biota Nutri będącej głównym partnerem projektu. „Ten innowacyjny produkt nie tylko sprzyja rozwojowi roślin, ale też uodparnia je na choroby bez stosowania szkodliwych pestycydów”.

Nowe reguły gry

Naukowcy skupili się w swoich pracach na przekształcaniu azotu w azotan, by wpisać się w model gospodarki o obiegu zamkniętym i znacząco ograniczyć oddziaływanie tworzonych produktów na środowisko. Według Kleina zanieczyszczenie azotem jest równie poważnym problemem co zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla. „Właśnie dlatego opracowaliśmy innowacyjny proces produkcji nawozu azotowego z odpadów będących źródłem azotu”, wyjaśnia przedsiębiorca. „W rzeczywistości nasz proces zużywa o 90 % mniej CO2 i energii niż wytwarzanie nawozów sztucznych”. W wyniku procesu powstaje BIOTA – organiczny, płynny nawóz, uzyskiwany w 100 % z surowców roślinnych, który może być szybko wchłaniany i stymulować wzrost, dostarczając wielu substancji odżywczych. „Podczas testów prowadzonych na uprawach sałaty, uprawy, które użyźniano nawozem BIOTA, dawały takie same plony co uprawy, na których stosowano nawozy sztuczne”, opowiada Klein. BIOTA to produkt, który jest dobry nie tylko dla upraw, ale w ogromnym stopniu także dla środowiska. Opierając się na testach, naukowcy szacują, że stosowanie organicznych nawozów azotowych na dużą skalę może ograniczyć zanieczyszczenie azotem o połowę. Ponadto jego produkcja zredukowałaby zużycie energii na świecie o 1,2 %. „Nawozy organiczne od dawna były brakującym ogniwem potrzebnym do nadania rolnictwu prawdziwie ekologicznego charakteru”, dodaje Klein. „Jako nawóz organiczny BIOTA wyznacza nowe reguły gry”.

Kwestia czasu…

Zdaniem Kleina unijny projekt dowiódł, że z pomocą organicznych, zrównoważonych nawozów można wyżywić świat. „Jest tylko kwestią czasu, kiedy rolnicy na całym świecie zastąpią nawozy sztuczne organicznymi i zaczną zbierać większe, bardziej ekologiczne plony”, podsumowuje. Naukowcy potwierdzili już techniczną i rynkową wykonalność swojego pomysłu, dlatego teraz zbierają środki potrzebne do budowy zakładu produkującego azotan, by zacząć wytwarzać nawozy BIOTA na dużą skalę.

Słowa kluczowe

BIOTA, nawozy sztuczne, nawozy organiczne, nawozy, plony, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, rolnictwo ekologiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania