CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A complex educational tool based on the power of music, dedicated to preparing children for the challenges of the future by supporting global educational and therapeutic systems.

Article Category

Article available in the following languages:

Melodyjny rozwój funkcji poznawczych

Nowy manualny instrument muzyczny pomaga w rozwoju psychofizycznym i poznawczym dzieci, również tych z niepełnosprawnościami.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Muzyka, jako język uniwersalny, stanowi potężne narzędzie edukacyjne. Badania pokazały, że muzyka stymuluje fale alfa w mózgu, wspomaga naukę języka, w tym umiejętności pisania i czytania, a także pomaga uczniom w nauce matematyki. Najnowsze badania wskazują ponadto na istnienie związku między muzyką a nawiązywaniem współpracy z uczniami z niedoborami poznawczymi lub społeczno-emocjonalnymi. Cała trudność polega na znalezieniu właściwej metody i odpowiednich narzędzi, które to umożliwią. Odpowiedź może przynieść finansowany przez UE projekt Musicon BAND. „Naszym celem jest sprawić, aby każde dziecko, również to z niepełnosprawnościami, odkryło moc swojej osobowości, talentu i kreatywności”, mówi Kamil Laszuk, dyrektor generalny firmy Musicon i główny partner projektu. „Zestaw Musicon BAND to wszechstronne narzędzie edukacyjne i terapeutyczne, które jak żadne inne sprawdzi się w każdych warunkach przeznaczonych do nauki i terapii”.

Wspieranie rozwoju psychofizycznego i poznawczego

Musicon BAND jest interaktywnym instrumentem muzycznym stworzonym przede wszystkim z myślą o wspieraniu rozwoju psychofizycznego i poznawczego dzieci od trzeciego roku życia. Gra na tym instrumencie, wyglądem przypominającym starodawne katarynki, polega na wciskaniu różnych przycisków. Zdaniem Laszuka, Musicon angażuje dzieci do aktywności bezpośrednio związanych z rozwojem umiejętności społecznych, motorycznych i matematycznych. „Wprawiane w ruch części mechaniczne oraz dźwięki zachęcają dzieci do pomysłowych, kreatywnych i spontanicznych zachowań. Co ważne, takie zaangażowanie jest niezwykle satysfakcjonujące i daje poczucie sprawczości, co jest kluczowe podczas pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami”. Chociaż Musicon BAND nie jest pierwszą inicjatywą wykorzystującą muzykę jako narzędzie do edukacji specjalnej, to jest to z pewnością pierwsza próba wykorzystania instrumentu analogowego. „Większość programów edukacyjnych opartych na muzyce ma charakter cyfrowy i polega na zastosowaniu ekranów i aplikacji, których obsługa wielu dzieciom z niepełnosprawnościami może nastręczać problemów”, tłumaczy Laszuk. „Tymczasem nasze narzędzie jest analogowe i uczy komponowania i programowania bez użycia ekranów, dzięki czemu lepiej wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka”.

Rozwiązanie obsypane nagrodami

Ponieważ instrument Musicon jest zgodny z modelem nauczania STEAM, założeniami pedagogiki Montessori oraz waldorfskiej, a także metodami nauczania według Gordona i Domana, nauczyciele mogą bez problemu wprowadzić to urządzenie do programu zajęć. „Kiedy patrzy się na dziecko obsługujące Musicon, widać jak daje upust swojej wyobraźni”, zauważa Deborah, nauczycielka w jednym z warszawskich przedszkoli Montessori. Jednak Musicon wzbudza zachwyt nie tylko wśród uczniów i nauczycieli, a sam instrument oraz związana z nim metodologia nauczania zostały docenione podczas wielu międzynarodowych konkursów poświęconych designowi i edukacji. Musicon jest laureatem wielu nagród, w tym Red Dot Design Award (Singapur), Reimagine Education Awards (Stany Zjednoczone), Bett Education Awards (Zjednoczone Królestwo), iF Design Awards (Niemcy) oraz GESS Education Awards (Dubaj). W związku z olbrzymim sukcesem zespół stara się obecnie o uzyskanie patentu na swój instrument i przygotowuje się do wprowadzenia go na wybrane rynki zagraniczne. „To, co jest dla nas najważniejsze to dać dzieciom do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu będą mogły zwiększać swoją pewność siebie oraz lepiej przygotować się na znane i nieznane wyzwania, z którymi przyjdzie im mierzyć się w przyszłości”, podsumowuje Laszuk. „Ten projekt pozwolił nam zrealizować to zamierzenie w stu procentach”.

Słowa kluczowe

Musicon BAND, psychofizyczny, rozwój poznawczy, instrument muzyczny, niepełnosprawności, edukacja specjalna, STEAM

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania