CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Adaptive intelligence technology giving complete crop control to farmers

Article Category

Article available in the following languages:

Cyfrowe rozwiązanie pomaga rolnikom w zrównoważonym rozwoju

Innowacyjne rozwiązanie cyfrowe, które generuje wczesne ostrzeżenia dotyczące stanu upraw, może pomóc rolnikom w ograniczeniu pestycydów i nawozów, oszczędzaniu wody i znaczącym zredukowaniu kosztów.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Rolnictwo na świecie stoi w obliczu jednego z największych w swojej historii wyzwań – musi za pomocą ograniczonych zasobów wyżywić coraz liczniejszą ludzkość. „Coraz wyraźniej widać, że powszechne wykorzystanie pestycydów i nawozów sztucznych w połączeniu z intensywnym nawadnianiem nie zapewnia już zrównoważonego rozwoju gospodarczego”, mówi Mircea Oaida, koordynator projektu Teraseya Prime i dyrektor generalny rumuńskiej firmy Frontier Connect. „W tej chwili około 70 % słodkiej wody dostępnej na świecie jest wykorzystywane do nawadniania, z czego 60 % nie jest nigdy odzyskiwane. Ponad 55 % nawozów azotowych jest marnowanych, ponieważ proces ich rozpylania pozostaje bardzo nieskuteczny”. Dlatego właśnie rolnicy zaczynają sięgać po rozwiązania cyfrowe. Połączenie dużych zbiorów danych, teledetekcji i sztucznej inteligencji może pomóc rolnikom w zoptymalizowaniu posiadanych zasobów. Na przykład teledetekcja umożliwia rolnikowi dokładne mierzenie i monitorowanie rozwoju roślin. Zebrane dane można następnie wykorzystać do wyliczenia tego, gdzie nawadnianie jest najbardziej potrzebne, a także do generowania wczesnych ostrzeżeń, jeśli potrzebne jest podjęcie sprofilowanych działań. „Problem leży w tym, że niewielu rolników miało dotąd kontakt z rolnictwem cyfrowym”, zauważa Oaida. „Obsługa i konserwacja wielu rozwiązań dostępnych na rynku wymaga doświadczenia, które może być trudno zdobyć”.

Skuteczne monitorowanie upraw

Finansowany przez UE projekt Teraseya Prime został uruchomiony, by pomóc we wprowadzeniu na rynek cyfrowego rozwiązania, które będzie intuicyjne w użyciu. Technologia pozwala gospodarzom na monitorowanie upraw od wysiewu do zbioru i śledzenie zarówno ich rozwoju, jak i stanu zdrowia. „Rolnik może zainstalować nasze oprogramowanie jednym kliknięciem”, wyjaśnia Oaida. „Nie potrzeba do tego żadnej specjalistycznej wiedzy”. System składa się z czujników, które zbierają dane dotyczące upraw. Dane te są w następnym etapie przetwarzane za pomocą algorytmów predykcyjnych. Potem rolnik otrzymuje przydatne informacje i wczesne ostrzeżenia związane z zarządzaniem żywieniem, zwalczaniem szkodników i zapotrzebowaniem na wodę. Użyteczną funkcją rozwiązania Teraseya Prime jest możliwość identyfikowania szkodników zagrażających uprawie. Za sprawą zmiany klimatu wielu rolników w Europie musi walczyć z nowymi szkodnikami, które przybyły z południa. „Mechanizm wykrywania owadów bazuje na dostępnych informacjach o rodzaju upraw, czynnikach środowiskowych i średnim czasie wylęgania się z jaj”, wyjaśnia Oaida. „Technologia rozpoznawania obrazu i kamery termowizyjne służą do porównywania przebiegu wegetacji i oceniania stanu roślin”.

Efektywniejsze rolnictwo

Głównym celem tego 4-miesięcznego unijnego projektu była analiza rynku i przetestowanie skuteczności proponowanej technologii. Badania prowadzono w Rumunii i Luksemburgu. „Wykazaliśmy, że korzystając z tego innowacyjnego rozwiązania, rolnik może ograniczyć użycie pestycydów o ponad 40 %”, dodaje Oaida. „Oprócz tego rolnicy byli w stanie ograniczyć ilość marnowanej wody o ponad 50 %”. Główną zaletą innowacyjnej technologii jest przekazywanie przydatnych informacji bezpośrednio rolnikowi. Są to nie tylko dane techniczne, ale też obliczenia dotyczące potencjalnych strat produkcyjnych i ekonomicznych, z którymi może wiązać się każda aktywność. „W wypadku generowania wczesnych ostrzeżeń dla rolników osiągnęliśmy dokładność na poziomie 90 %. Obliczyliśmy, że taki wskaźnik pozwala ograniczyć koszty operacyjne gospodarstwa o 50 %”. Firma planuje teraz zainstalować ponad 6 000 systemów Teraseya Prime, by prowadzić dalsze badania terenowe. W ciągu najbliższych trzech lat systemy te zostaną zamontowane w trzech państwach Europy Wschodniej, obejmując swoim działaniem ponad 150 000 hektarów.

Słowa kluczowe

Teraseya Prime, uprawa roli, rolnictwo, woda, uprawy, nawozy, pestycyd, roślina, rolnicy, detekcja, duże zbiory danych, sztuczna inteligencja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania