European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Muscle Stress Relief: An integrated research program linking together basic research on secondary myopathies in stress states to innovative translation in applied myology.

Article Category

Article available in the following languages:

Istotna zależność pomiędzy mięśniami a najważniejszymi narządami

Przewlekły stres i choroby różnych narządów mogą odbijać się na stanie i funkcjonowaniu mięśni prążkowanych, prowadząc do wystąpienia patologii wtórnych. Zespół pewnej międzynarodowej inicjatywy badał mechanizmy wpływające na kondycję mięśni, aby opracować nowe metody diagnostyczne i interwencje terapeutyczne.

Zdrowie icon Zdrowie

Utrata siły mięśni jest wynikiem procesu starzenia się, a także siedzącego trybu życia, leczenia i niedożywienia. Podczas choroby współzależność mięśni i chorych narządów, takich jak serce, wątroba, nerka i płuca, może upośledzać kurczliwość miofibryli i ostatecznie powodować ich utratę, w efekcie pogłębiając dolegliwości.

Międzynarodowe konsorcjum ds. badań chorób mięśni

Projekt Muscle stress relief opierał się na hipotezie zakładającej, że połączenie choroby i braku aktywności mięśni przyczynia się do dalszego pogarszania ich stanu i funkcjonowania, odbijając się na zdrowiu pacjenta. W skład wspieranego przez program „Maria Skłodowska-Curie” zespołu wchodzili eksperci z Europy i Stanów Zjednoczonych specjalizujący się w powiązaniach między narządami i miopatiach. „Chcieliśmy dostarczyć wymaganych dowodów naukowych, które pomogą w diagnozie chorób mięśni, doprowadzą do zapewnienia mięśniom ochrony przed działaniem stresu i przywrócą prawidłowe funkcjonowanie poprzez metody regeneracyjne”, wyjaśnia Christina Karatzaferi, koordynatorka projektu. Uczestnicy konsorcjum odkryli, że charakteryzująca się wzrostem stężenia mocznika we krwi mocznica, na którą choruje miliony obywateli UE, ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśnia sercowego. Inne zespoły rozpoznały cząsteczki i szlaki sygnalizacyjne związane z zaburzeniami mitochondrialnymi i mechanizmami odnerwiania, które skutkują osłabieniem mięśni. Badania ponadto wykazały, że geny odpowiedzialne za naprawę uszkodzonych mięśni i czynniki wpływające na funkcjonowanie przepony mogą w przyszłości stać się celami leczenia zorientowanego na poprawę regeneracji mięśni i łagodzenie trudności w oddychaniu doświadczanych przez pacjentów z COVID-19 ze względu na ich wydłużony pobyt na oddziale intensywnej terapii. Naukowcy poświęcili sporo uwagi diagnozie miopatii takich jak miastenia rzekomoporaźna, choroba autoimmunologiczna. Wysoce czułe badanie radioimmunoprecypitacyjne (RIPA) wykrywa przeciwciała przeciwko tytynie, pozwalając na rozpoznanie surowiczoujemnej miastenii rzekomoporaźnej u pacjentów pozbawionych możliwych do identyfikacji przeciwciał AChR, MuSK i LRP4. Naukowcy opracowali ponadto odczynnik Immunostick ELISA umożliwiający wykrywanie autoprzeciwciał charakterystycznych dla miastenii. Test ten może być wykonywany w miejscu opieki nad pacjentem nawet przez niewyspecjalizowany personel, dostarczając rezultatów w ciągu godziny. Badania wydajności wyrobu wykazały jego swoistość na poziomie 99 % pod względem przeciwciał przeciwko AChR i czułość wynoszącą 97 %. „Przyłóżkowe badanie diagnostyczne opracowane przez TND będzie stanowić wartościową metodę oferującą natychmiastową diagnozę, a skorzystać z niego będą mogli także pacjenci mieszkający z dala od dużych miast”, podkreśla Karatzaferi.

Znaczenie projektu i dalsze plany

Projekt Muscle stress relief podkreśla kluczową rolę mięśni prążkowanych i ich powiązania z sercem i płucami oraz funkcjami układu odpornościowego i hormonalnego. Cieszy się on sporym zainteresowaniem ze względu na powszechność chorób niezakaźnych, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na stan mięśni i przeżycie pacjentów. Przyszłe kierunki działań obejmują walidację i optymalizację rezultatów projektu. Chociaż badanie tytyny jest już częścią procedur diagnostycznych wykorzystywanych w laboratorium Tzartos NeuroDiagnostics, dalsze prace nad mapowaniem epitopów tytyny prawdopodobnie pomogą udoskonalić tę metodę i umożliwią wykrywanie szerszego zakresu przeciwciał przeciwko tytynie. Walidacja Immonostick ELISA wykonana przez zespół neurologów dostarczy dowodów klinicznych koniecznych do szybkiego wprowadzenia wyrobu na rynek. „Wyniki uzyskane podczas prac nad projektem przyczynią się do poprawy i uproszczenia diagnostyki miastenii rzekomoporaźnej i innych patologii, pomagając w doborze najbardziej odpowiedniej terapii”, podsumowuje Karatzaferi. Ustalenia naukowców zostaną ponadto wykorzystane w celu opracowania zaleceń dotyczących aktywności fizycznej, takich jak budowanie odporności, dzięki któremu pacjenci będą mogli chronić swoje serce podczas zabiegów i utrzymać prawidłowe funkcjonowanie narządów, układu oddechowego i metabolizmu.

Słowa kluczowe

Muscle stress relief, mięśnie, miastenia rzekomoporaźna, serce, miopatie, przeciwciała przeciwko tytynie, Immunostick ELISA, RIPA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania