Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

COVID-19 i cyberbezpieczeństwo: co je łączy?

Co wspólnego ma COVID-19 i cyberbezpieczeństwo? W serii podcastów eksperci ds. bezpieczeństwa rozmawiają o zależności pomiędzy tymi dwoma sektorami oraz sposobach zapewniania bezpieczeństwa jednostkom lub grupom ludzi w Europie.

Społeczeństwo
Bezpieczeństwo

Na pierwszy rzut oka pandemia COVID-19 i cyberbezpieczeństwo wydają się dwoma całkowicie odrębnymi zagadnieniami. W rzeczywistości jednak ogólne skutki pandemii i cyberataku mają podobny wpływ na życie ludzi, jako że wywołują strach i potrzebę zapewnienia ochrony sobie i innym, a także powodują utratę zdrowia, majątku i prywatności. W ramach finansowanego przez UE projektu SPARTA opublikowano niedawno specjalną serię podcastów składającą się z trzech odcinków, w których rozmówcy poruszają temat zależności pomiędzy COVID-19 a cyberbezpieczeństwem i omawiają wyzwania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa obywateli.

Nietypowi partnerzy

„Przeprowadzamy selekcję danych oraz udzielamy laboratoriom i aptekom bezpłatnych porad dotyczących odpowiedniej ochrony komputerów i systemów informatycznych, ponieważ podczas pandemii COVID-19 obserwujemy ogromny wzrost cyberprzestępczości”, mówi w pierwszym odcinku Rayna Stamboliyska, wicedyrektor ds. zarządzania i spraw publicznych w firmie Yes We Hack, będącej partnerem projektu. Yes We Hack to sieć zrzeszająca ponad 15 000 etycznych hakerów z całego świata, którzy wykrywają słabości cybersystemów organizacji i pomagają poprawić ich zabezpieczenia. Sieć aktywnie przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa i opracowuje oprogramowanie wykrywające kontakty zakaźne związane z COVID-19. Stamboliyska zauważa, że w przypadku aplikacji StopCovid, która informuje użytkownika o innym użytkowniku zakażonym COVID-19 znajdującym się w pobliżu, istnieją uzasadnione obawy dotyczące przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i prywatności Europejczyków. „Mamy to szczęście, że współpracujemy z ludźmi, którzy wcześniej nie byli świadkami pandemii w krajach zachodnich”, komentuje koordynator projektu SPARTA Florent Kirchner w odcinku 2. Ograniczenia w przemieszczaniu się i kontaktach personalnych wymusiły konieczność przeniesienia komunikacji do sfery cyfrowej. Ogromna część pracy w ramach projektu SPARTA skupiała się na poprawie i rozwoju narzędzi, które mogą stymulować bezpośrednie, bezpieczne interakcje w cyberprzestrzeni. Przedsięwzięcie to napotkało jednak na pewne wyzwania, szczególnie związane z kreatywnym rodzajem komunikacji, takim jak burza mózgów.

Specjaliści w dziedzinie COVID-19 i cyberbezpieczeństwa jednoczą się we wspólnym celu

„Świat nie jest taki, jak dawniej, a im szybciej to zrozumiemy i się do tego dostosujemy, tym lepsza będzie nasza sytuacja. Musimy też ustalić, jak możemy przenieść kreatywną komunikację, taką jak burza mózgów, do sfery cyfrowej lub miejsca, które gwarantowałoby bezpieczeństwo wszystkich obecnych”, podkreśla Kirchner w odcinku 3. Z powodu pandemii w internecie istnieje dziś więcej systemów, danych i innych aktywów, przez co cyberataki są niezwykle opłacalne i mogą przynieść ogromne zyski. Na koniec Kirchner podkreśla potrzebę ochrony europejskich wartości i kontynuowania pracy nad rozwiązaniami, które zapewnią ich bezpieczeństwo. „Szeroko pojęte wartości Unii Europejskiej przyciągają uwagę cyberprzestępców w sytuacjach, które umożliwiają łatwy atak na naukę, społeczeństwo, inkluzywność i różnorodność”. Celem obecnie realizowanego projektu SPARTA (Strategic programs for advanced research and technology in Europe) jest udoskonalenie europejskich badań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa łączących różne dyscypliny i wiedzę specjalistów ze środowiska akademickiego i przemysłowego. Więcej informacji: strona projektu SPARTA

Słowa kluczowe

SPARTA, pandemia, COVID-19, cyberbezpieczeństwo, cyberatak

Powiązane artykuły