Skip to main content

Sustainable Responsive Shading System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Krok bliżej do opracowania pierwszego na świecie systemu osłon przeciwsłonecznych dla budynków zasilanego powietrzem

Finansowany ze środków UE projekt AIRSHADE zakłada przyszłość, w której nasłonecznienie i temperatura wewnątrz budynku będą regulowane względem warunków zewnętrznych za pomocą rozwiązań pneumatycznych.

Technologie przemysłowe

Wyobraźmy sobie biuro, które potrafi „odczytać” zewnętrzne warunki w zakresie nasłonecznienia i temperatury, po czym automatycznie dostosuje do nich wnętrze, a wszystko to przy minimalnym zużyciu energii i możliwie niskim śladzie węglowym. W ramach projektu AIRSHADE, rozwijającego pierwszy zasilany powietrzem system osłon przeciwsłonecznych, powstaje obecnie produkt, dzięki któremu będziemy żyć i pracować właśnie w takich przestrzeniach. Produkt uzyskał już istotną akceptację, czego dowodem są liczne przyznane mu międzynarodowe nagrody i udzielony patent. Ale po zakończeniu pierwszej fazy finansowania (faza I instrumentu dla MŚP, trwająca od lutego do lipca 2019 r.) grupa badawcza mogła poszerzyć swoją wiedzę, przeprowadzić dalsze badania i przygotować się do odpowiednich kolejnych kroków. Pierwsza faza obejmowała studium wykonalności zakładające analizę systemu AIRSHADE za pomocą narzędzi badania rynku, a także przeprowadzenie walidacji technicznej i dodatkowych analiz w zakresie dalszych szczegółów.

Inteligentne podejście prowadzi do inteligentnych rozwiązań

„Podczas wykonywania pakietów roboczych odkryliśmy kilka interesujących rzeczy. Najbardziej wartościowe okazały się chyba wywiady i wizyty u różnych interesariuszy: producentów, decydentów w procesie zakupowym, ale także klientów. Pozwoliło nam to zidentyfikować nowe obszary zastosowań i opracować strategię uwzględniającą aktualne trendy rynkowe, m.in. systemy inteligentnego domu, które mogą stanowić uzupełnienie naszego produktu”, mówi Nikola Znaor, koordynator projektu, założyciel i wynalazca AIRSHADE. Te informacje pomogą zespołowi AIRSHADE ukierunkować wysiłki i przydzielić zasoby do rozwiązywania kluczowych problemów i badania obszarów rozwoju, które wymagają na tym etapie większej uwagi. Pozwoli to zoptymalizować procesy i zwiększyć szansę na powodzenie projektu. Najtrudniejszym aspektem tego etapu prac nad projektem było dla zespołu AIRSHADE przejście od myślenia innowacyjnego, przełomowego i zachowującego zrównoważone podejście do myślenia biznesowego. W rezultacie udało się jednak rozszerzyć możliwości produktu. Obecnie przeznaczony jest on nie tylko do biur i budynków mieszkalnych, ale także do szklarni, hal przylotów, zakładów produkcyjnych i innych przestrzeni. Ponadto zorientowanie projektu AIRSHADE na biznes wprowadziło do niego koncepcję zastosowania automatyki, która nie będzie używać energii elektrycznej i czujników, ale da użytkownikowi pełną kontrolę nad systemem.

W kierunku bardziej nowoczesnego sektora budowlanego

„Grant fazy I instrumentu dla MŚP bardzo nam pomógł rozwinąć ten projekt i nadać mu odpowiedni rozpęd. Teraz mamy jasną wizję i plan działań”, informuje Znaor. „Dzięki wynikom studium wykonalności i poznaniu niedociągnięć w projekcie poprawimy nasze rozwiązanie, a przede wszystkim spróbujemy znaleźć projekt pilotażowy. W naszym przypadku ma to kluczowe znaczenie, ponieważ działamy w bardzo konserwatywnym sektorze – budownictwie – gdzie wszelkie nowości przyjmują się opornie. Tutaj trzeba przedstawiać działające rozwiązania”.

Słowa kluczowe

AIRSHADE, budynek, system osłon przeciwsłonecznych, nasłonecznienie, ślad węglowy, inteligentny dom

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania