Skip to main content
European Commission logo print header

5G Development and validation platform for global industry-specific network services and Apps

Article Category

Article available in the following languages:

Najnowocześniejsza platforma internetowa ułatwia pokonywanie wyzwań związanych z siecią 5G

Operatorzy telekomunikacyjni rozwijają obecnie swoje sieci do obsługi technologii 5G, ale oznacza to zmianę sposobu tworzenia takich sieci. W ramach inicjatywy UE opracowano platformę będącą w centrum tej transformacji.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Technologia 5G przyniesie Europejczykom szeroką gamę innowacyjnych usług i zastosowań. Istniejące sieci będą miały trudności z zaspokojeniem przyszłych potrzeb, obsługą coraz bardziej zróżnicowanego zestawu usług, rosnącej liczby użytkowników, aplikacji i sprostaniu nowym wymaganiom. W związku z tym operatorzy sieci będą musieli dokonać zmian w celu dostosowania swoich usług. Kluczowe dla transformacji sieci jest szerokie zastosowanie technologii takich jak wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV) i sieci definiowane programowo (SDN). Finansowany ze środków UE projekt 5GTANGO dotyczył elastycznego programowania sieci 5G poprzez opracowanie zintegrowanej platformy NFV o nazwie SONATA. „Platforma została udostępniona do pobrania i użytkowania. Obejmuje ona pełen cykl użytkowania usługi sieciowej, która ma zostać wdrożona w przyszłych sieciach 5G, od rozwoju do eksploatacji”, mówi Josep Martrat, koordynator projektu. „Jedną z głównych innowacji wprowadzonych w ramach projektu, która będzie kluczowa dla środowisk 5G jest to, że na platformie odbywają się także automatyczne testy, walidacja i weryfikacja usług”.

Nowe wyzwania związane z usługami i aplikacjami 5G

SONATA składa się z trzech głównych modułów. Service Development Kit (SDK) umożliwia programistom tworzenie i testowanie innowacyjnych usług sieciowych i aplikacji przed ich wdrożeniem. Platforma do walidacji i weryfikacji ułatwia automatyczne testowanie usług sieciowych w środowiskach zbliżonych do produkcyjnych przed wdrożeniem ich w rzeczywistej sieci. Jest ona skierowana do operatorów sieci i organizacji zewnętrznych, które oferują usługi w zakresie certyfikacji tych nowych rozwiązań. Platforma usługowa zapewnia operatorom sieci nowatorskie rozwiązanie z zakresu zarządzania i planowania, umożliwiające porządkowanie dostępnych zasobów infrastruktury i kontrolowanie całego cyklu użytkowania oraz oczekiwanej wydajności usług sieciowych. Każdy moduł odpowiada jednemu z głównych etapów cyklu użytkowania usługi – rozwojowi, testowaniu i eksploatacji. „W ten sposób 5GTANGO pozwala na wdrożenie rozszerzonego modelu rozwoju i działania w telekomunikacji, umożliwiając sprawne i kompleksowe zarządzanie usługą sieciową”, wyjaśnia Martrat. „Spowoduje to zwiększenie wydajności, skrócenie czasu wprowadzania usług na rynek i stworzenie ekosystemu, który będzie sprzyjał współpracy i innowacyjności”.

Wyznaczanie drogi dla nowych usług, produktów i rynków

Wydanie SDK 5GTANGO uprości tworzenie złożonych usług sieciowych i pomoże obniżyć próg wejścia na rynek telekomunikacyjny dla nowych deweloperów, także z sektora MŚP. Platforma do walidacji i weryfikacji poszerzy rynek, otwierając go na szersze grono partnerów i gwarantując minimalny poziom jakości wymagany przez operatorów sieci w nowych i innowacyjnych usług w sieci 5G. Platforma usługowa projektu pozwala dostawcom usług na pełne wykorzystanie dostępnych zasobów sieciowych w efektywny sposób oraz na łatwe spełnianie wymagań w zakresie obsługi klienta na rynku pionowym. Zespół projektu 5GTANGO z powodzeniem zaprezentował możliwości platformy usług sieciowych w szerokim zakresie scenariuszy 5G, a mianowicie inteligentnej produkcji, mediów immersyjnych i komunikacji w czasie rzeczywistym. Członkowie zespołu dostarczyli najnowsze oprogramowanie platformy SONATA w wersji open source na początku 2020 roku. „5GTANGO stanowi kompleksowy ekosystem, który pomaga w otwarciu rynku telekomunikacyjnego dla nowych podmiotów, w tym MŚP i nowe przedsiębiorstwa, ponieważ obniża próg wejścia dla tworzenia innowacyjnych usług 5G za pośrednictwem nowych sieci oprogramowania”, podsumowuje Martrat. „Platforma ma potencjał, by wspierać i zaspokajać różnorodne potrzeby w zakresie łączności na każdym rynku pionowym”.

Słowa kluczowe

5GTANGO, 5G, usługi sieciowe, operator sieci, telekomunikacja, sieć 5G, SONATA, NFV, oprogramowanie