European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A unique suite of Machine Learning (ML) algorithms to battle cashflow problems in SMEs

Article Category

Article available in the following languages:

Sztuczna inteligencja umożliwi dofinansowanie MŚP z branży dostawczej

Powolne lub opóźnione płatności od nabywców mogą oznaczać tragedię dla wielu dostawców z MŚP i powodować poważne problemy z ich płynnością finansową. W ramach inicjatywy prowadzonej pod patronatem Unii Europejskiej opracowane zostały algorytmy uczenia maszynowego, które będą dostępne na przyjaznej dla użytkownika platformie internetowej i które usprawnią relacje między dostawcami a nabywcami.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

MŚP mają trudności z dostępem do krótkoterminowego finansowania, które jest zarówno przystępne cenowo, jak i wypłacane wystarczająco szybko, by nadążyć za napływającymi zamówieniami. Banki dysponują niedostateczną ilością informacji o transakcjach handlowych dotyczących MŚP, aby móc udzielać kredytów małym firmom z krótkim stażem, a szczegółowe sprawdzanie ich historii jest nieopłacalne.

Pieniądze od ręki

„Banki dysponują zespołami ds. ryzyka, które zajmują się przyznawaniem dużych kredytów, natomiast kredyty na mniejsze sumy są przyznawane na podstawie tradycyjnych modeli scoringowych zawierających surowe kryteria, które często są niekorzystne dla MŚP”, wyjaśnia José Antonio Fernández Martínez, współzałożyciel i dyrektor ds. inwestycji w Zero1 Capital, madryckiej firmie, która pełni funkcję koordynatora finansowanego ze środków UE projektu Zero1. „Doprowadziło to do powstania spirali wydatków w MŚP, dla których koszty kredytu wzrosły w ostatnich latach w strefie euro o 150 %”. Koszty te są nieuchronnie przenoszone na konsumentów, którzy w efekcie płacą więcej za produkty lub usługi. Sytuacja ta prowadzi do tworzenia alternatywnych rozwiązań w zakresie finansowania online dla MŚP. Wiele MŚP nadal ma jednak trudności ze znalezieniem odpowiedniego rozwiązania, ponieważ wielu kredytodawców pobiera podwyższone opłaty lub nie przekazuje środków finansowych dostawcom przed startem produkcji, gdy są one najbardziej potrzebne. Zespół projektu Zero1 opracował nowatorski pakiet algorytmów uczenia maszynowego, które są dostępne za pośrednictwem łatwej w obsłudze platformy internetowej i chmury obliczeniowej. Dzięki niemu, dostawcy z MŚP mogą ubiegać się o rozsądnie oprocentowane finansowanie zaraz po otrzymaniu zamówienia od swojego nabywcy. Za pomocą jednego kliknięcia mogą oni wystąpić o dofinansowanie w momencie otrzymania zamówienia. „Dzięki uproszczeniu procesu możliwe jest znaczne zwiększenie ilości operacji”, dodaje Fernández Martínez. „Dzięki zastosowaniu sprawdzonej i zwalidowanej sztucznej inteligencji zmniejszą się koszty finansowania i obniży ryzyko po stronie kredytodawcy, przez co finansowanie łańcucha dostaw stanie się bardziej efektywne”. Ogromne możliwości prognostyczne algorytmów zapewniają wyraźny wgląd w transakcje ukryte w surowych danych i łatwe wykrywanie wszelkich potencjalnych problemów operacyjnych.

Szybkie, bezpieczne i opłacalne transakcje napędzane przez sztuczną inteligencję

Zespół projektu Zero1 z powodzeniem zatwierdził algorytmy stosując je na danych z bazy łańcucha dostaw europejskiego wielonarodowego nabywcy w szybko zmieniającym się sektorze dóbr konsumpcyjnych oraz w odniesieniu do jego dostawców, którymi są głównie europejskie MŚP. Kredytodawcy oraz przedstawiciele instytucji finansowych zrozumieli, że rozwiązanie to jest bardzo atrakcyjne jako nowy produkt bankowy dzięki walidacji w międzynarodowym banku oraz prywatnych funduszach i agencjach ratingowych. „Inne platformy pożyczkowe również łączą dostawców z potencjalnymi inwestorami, ale nasze algorytmy potrafią znacznie więcej”, komentuje Fernández Martínez. „Pozwalają one dostawcom na wykorzystanie ich relacji handlowych, a nabywcom na udział i spieniężanie danych handlowych z systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa”. Koordynator dodaje: „Współpracujemy z dużymi, międzynarodowymi nabywcami, którzy dają nam dostęp do danych, takich jak ich historia relacji z danym dostawcą. Algorytmy są szkolone tak, aby zapewnić dostawcy całościową ocenę. Korzystają na tym wszyscy”. W tym systemie najbardziej rzetelni dostawcy automatycznie uzyskują najlepsze warunki pożyczki, kupujący otrzymują należność za przesłanie danych, a banki lub inwestorzy prywatni mają zapewnioną wysoką stopę zwrotu netto. „Zero1 wspomaga bardziej efektywny łańcuch transakcji między dostawcą a nabywcą, pozwalając na pomyślny rozwój MŚP i tworzenie miejsc pracy, a to podstawa każdej gospodarki”, podsumowuje Fernández Martínez. „Kupujący oraz dostawcy mogą zoptymalizować swoje relacje, minimalizując ryzyko operacyjne w całym łańcuchu dostaw”.

Słowa kluczowe

Zero1, dostawca, MŚP, nabywca, bank, finansowanie, dostawcy MŚP, finansowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania