Skip to main content
European Commission logo print header

Massive reutilization of Electronic Health Records (EHRs) through AI to enhance clinical research and precision medicine

Article Category

Article available in the following languages:

Elektroniczna dokumentacja medyczna zrewolucjonizuje badania nad zdrowiem

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i przetwarzaniu języka naturalnego nowy projekt ma na celu przyspieszenie rozwoju nauki o zdrowiu i medycyny precyzyjnej.

Zdrowie icon Zdrowie

Przez ostatnie dwadzieścia lat finansowanie badań biomedycznych wzrosło ponad dwukrotnie, a mimo to liczba zatwierdzonych nowych leków spadła o jedną trzecią. Istnieje powszechna zgoda na temat zapotrzebowania na medycynę precyzyjną oferującą celowane leki i terapie. Znalezienie rzeczywistych mechanizmów odpowiedzialnych za choroby mogłoby w tym pomóc. Aby to osiągnąć, naukowcy proponują wykorzystanie elektronicznych kart zdrowia zawierających informacje wprowadzane przez lekarzy w trakcie ogólnej opieki medycznej. Elektroniczne karty zdrowia pokazują rzeczywiste podejście pracowników klinicznych do problemów zdrowotnych, w zależności od ich środowiska pracy. Te ważne informacje są często zapisane w sposób chaotyczny, a zatem trudno jest wyciągnąć na ich podstawie wnioski na większą skalę. W ramach finansowanego przez UE projektu SAVANA, prowadzonego przez firmę Savana Médica w Hiszpanii, naukowcy opracowali sposób wykorzystania specyficznej gałęzi sztucznej inteligencji zwanej klinicznym przetwarzaniem języka naturalnego, aby wyciągnąć wartościowe informacje z tak obszernych tekstów. Dyrektor generalny i założyciel Savana Jorge Tello wyjaśnia: „Wystarczy pomyśleć o ilości wartościowych danych zapisanych w elektronicznych kartach zdrowia i pomnożyć przez tysiące dokumentów medycznych, które tworzy każda instytucja kliniczna, w dziesiątkach krajów. Można sobie wyobrazić możliwości, jakie te wszystkie informacje mogłyby przynieść lekarzom, menadżerom i badaczom. Korzyść dla nauki, a także dla pacjenta, jest niezaprzeczalna”. Niedawne zdarzenia pozwoliły zrealizować tę wizję w praktyce. Projekt BigCOPData pozwolił firmie Savana wykorzystać technologię w celu doprecyzowania odczytu dokumentacji dotyczącej układu oddechowego. Po wybuchu pandemii COVID-19 firma Savana mogła uruchomić projekt Big COVIData już w momencie wystąpienia pierwszego ogniska choroby w Europie, co pozwoliło określić cechy kliniczne i czynniki predykcyjne dla pacjentów chorych na COVID-19.

Kliniczne przetwarzanie języka naturalnego

Firma Savana opracowała technologię EHRead© bazującą na ponownym wykorzystaniu wszystkich dużych zbiorów danych zawartych w tekście elektronicznych kart zdrowia. Technologia wykorzystuje kliniczne przetwarzanie języka naturalnego i techniki głębokiego uczenia, aby zapewnić wielkoskalowy i kompleksowy system zaprojektowany w celu automatycznego przetwarzania i strukturyzowania informacji z elektronicznych kart zdrowia i wspierania klinicznych badań i praktyki. EHRead© może automatycznie przetwarzać zanonimizowane, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, niepowiązane z pacjentami dokumenty z elektronicznych kart zdrowia w różnych językach, jeszcze bardziej poszerzając europejski zakres projektu. Zespół badaczy opracował również system nazwany naturalną prywatnością, czyli metodę generowania baz danych na podstawie nieustrukturyzowanych tekstów, która chroni prywatność osób. Ta dodatkowa warstwa zapewnia większy stopień ochrony prywatności niż ma to miejsce w modelach konkurencji. Program pozwala badaczom na przeprowadzenie badań obserwacyjnych i retrospektywnych, a także na stwierdzenie korelacji między zmiennymi klinicznymi, co z kolei pomaga użytkownikom zidentyfikować czynniki prognostyczne postępu choroby, sprawdzić skuteczność leczenia farmakologicznego i przewidzieć dostępne zasoby zdrowotne.

Najnowocześniejsza opieka zdrowotna

W chwili obecnej naukowcy prowadzą badania na całym świecie w zakresie 17 obszarów terapeutycznych, w tym onkologii, pneumologii i kardiologii, z wykorzystaniem technologii EHRead©. „Największymi osiągnięciami naszej firmy są dla nas efekty, które każdy z lekarzy i badaczy osiąga, używając narzędzia firmy Savana. Obejmuje to badania pod kątem różnych jednostek chorobowych, od szpiczaka mnogiego, przez niewydolność serca i nerek, do cukrzycy typu 2 lub stwardnienia rozsianego”, mówi Ignacio H. Medrano, główny specjalista medyczny i założyciel Savana. Obecnie prowadzone są dwa międzynarodowe projekty dotyczące układu oddechowego, co pozwala zapewnić wysoką jakość wspólnych prac i realizację najnowocześniejszych badań dotyczących przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i COVID-19, aby poprawić jakość życia osób cierpiących na choroby układu oddechowego.

Słowa kluczowe

SAVANA, medyczny, karty, elektroniczny, odczyt, sztuczna inteligencja, dane, medycyna, leki, precyzja, COVID-19

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania