European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Carbon Risk Real Estate Monitor - Framework for science based decarbonisation pathways, toolkit to identify stranded assets and push sustainable investments

Article Category

Article available in the following languages:

Dekarbonizacja nieruchomości – strategia oceny i unikania ryzyka oraz zarządzania nim w związku z obniżaniem emisji CO2 w ramach monitora ryzyka dekarbonizacji na rynku nieruchomości

Za niewątpliwie szczytny należy uznać cel, jakim jest utrzymanie poziomu globalnego ocieplenia poniżej 2 °C do 2050 roku, jednak dobrze byłoby wiedzieć, jak tego dokonać. Projekt CRREM wytycza ścieżki dekarbonizacji dostosowane do typów aktywów i uwarunkowań poszczególnych krajów. Są one adresowane do właścicieli nieruchomości i interesariuszy celem umożliwienia im oceny i unikania ryzyka, a także zarządzania nim w związku z obniżaniem emisji CO2.

Energia icon Energia

Nie jest tajemnicą, że wielu sektorom uznawanym za strategiczne daleko do spełnienia wyznaczonych w porozumieniu paryskim celów dotyczących ograniczenia wzrostu globalnego ocieplenia. Europejski sektor nieruchomości jest jednym z nich. Stawki za remonty są zbyt niskie, a zużycie energii o wiele za wysokie. Interesariusze zaangażowani w projekt CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor – Framework for science-based decarbonisation pathways, toolkit to identify stranded assets and push sustainable investments) są przekonani, że ta luka jest po części spowodowana brakiem określonych celów rynkowych. Jak tłumaczy Sven Bienert, kierownik centrum kompetencji na rzecz zrównoważonego rynku nieruchomości IRE|BS działającego przy Uniwersytecie w Ratyzbonie: „Ani inwestorzy, ani inne podmioty działające na rynku nieruchomości nigdy nie otrzymali wytycznych na temat »sprawiedliwego udziału« ich nieruchomości w emisjach CO2. Poza tym brakowało narzędzi i oprogramowania do strategicznego planowania i identyfikacji ryzyka klimatycznego”. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest projekt CRREM, w ramach którego zdefiniowane zostały ścieżki dekarbonizacji według scenariusza 1,5 °C lub 2 °C, dostosowane do poszczególnych krajów i podsektorów (biura, hotele, sklepy itp.). Każda z trajektorii przewiduje na starcie aktualne poziomy emisji i zużycia energii i określa jasną ścieżkę dekarbonizacji do roku 2050. „Oprócz umożliwienia inwestorom określenia własnych celów w oparciu o opracowane ścieżki stworzyliśmy również narzędzie do porównywania danych zużycia dla konkretnej nieruchomości z wyznaczonymi celami. Tym samym inwestorzy otrzymali oprogramowanie, które skutecznie zwiększa transparentność ryzyka związanego z dekarbonizacją. Mogą również skalkulować tak zwane ryzyko osierocone – poziom emisji, powyżej którego nie ma już mowy o sprawiedliwym udziale nieruchomości w emisji w oparciu o opracowane trajektorie”, mówi Bienert. Tym, co najbardziej cieszy interesariuszy, jest fakt, że wyniki są również przedstawiane w kategoriach pieniężnych. Wprowadzenie do nowego oprogramowania CRREM wiarygodnych danych było sporym wyzwaniem z uwagi na to, że w omawianym sektorze dane rynkowe są trudno dostępne, a ilość potrzebnych danych – olbrzymia. Należało bowiem uwzględnić istniejące zasoby nieruchomości, aktualne poziomy emisji oraz to, jak w przyszłości kształtować się będą czynniki emisji. Jednak zespół sprostał temu zadaniu, a oprogramowanie przez niego stworzone jest już w pełni funkcjonalne.

Narzędzie odniesienia dla przyszłych inwestycji

Inwestorzy bardzo chętnie korzystają z CRREM do zarządzania ryzykiem obniżania emisji CO2, a jak zauważa Bienert, rozwiązanie to rozprzestrzeniło się wśród przedsiębiorców. Do dnia planowanego zakończenia projektu w styczniu 2021 roku zespół będzie się więc koncentrował na działaniach upowszechniających i dalszej budowie społeczności użytkowników. Dalsze finansowanie zostało już zagwarantowane, a nowy projekt właśnie wszedł w fazę końcową. „Pozyskaliśmy dużych inwestorów, w tym GPIF z Japonii i Ivanhoé Cambridge z Kanady, którzy korzystają z wyników naszego projektu. O naszych badaniach głośno zrobiło się nawet w Stanach Zjednoczonych – tamtejsze towarzystwo nieruchomości, American Real Estate Society, wyróżniło pracę badawczą przygotowaną przez zespół CRREM nagrodą w kategorii »Najlepsza Europejska Praca Badawcza«”, chwali się Bienert. Zespół projektu jest przekonany, że w ujęciu długoterminowym nowe narzędzie wyzwoli więcej proaktywnych inwestycji w zakresie efektywności energetycznej. Może ono również posłużyć do rozróżnienia pomiędzy „dobrymi” i „złymi” aktywami i nieruchomościami, przyznając zielone premie i opusty. Jeżeli chodzi o aktywa objęte zarządzaniem, te będące własnością lub zarządzane przez testerów i użytkowników wycenia się na ponad 300 miliardów euro przy ponad 5 milionach metrów kwadratowych powierzchni do wynajęcia objętych analizą z wykorzystaniem nowego narzędzia. Bez wątpienia jego wpływ będzie wymierny i odczuwalny w ciągu najbliższych lat.

Słowa kluczowe

CRREM, nieruchomość, dekarbonizacja, efektywność energetyczna, zużycie energii, monitor, ryzyko osierocone, ryzyko związane z obniżaniem emisji CO2, emisje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania