Skip to main content

Industrial and Infrastructure Investor Confidence Project

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej przewidywalne wyniki na potrzeby projektów dotyczących efektywności energetycznej

Projekt ICP Europe umożliwia niezwykle potrzebną normalizację procesów realizacji projektów dotyczących efektywności energetycznej. Twórcy korzystający z jego certyfikacji odnotowują oszczędności znacznie bliższe ich początkowym przewidywaniom, zmniejszając w ten sposób koszty inwestycyjne w ramach procesu.

Energia

Każda osoba lub firma chętna do inwestycji w projekty dotyczące efektywności energetycznej słyszała o kwestii, którą zainteresowane podmioty nazywają „ryzykiem niepowodzenia”. Amerykanie mają nawet na to specjalne powiedzenie: „sprawdź i płać lub załóż i płacz”. Jak mówi Jorge Rodrigues de Almeida, założyciel i dyrektor zarządzający firmy RdA Climate Solutions (strona w języku hiszpańskim): „W rzeczywistości oznacza to, że liczymy na dane rezultaty, ale brakuje nam norm, aby móc je zmierzyć”. Almeida zna ten problem aż za dobrze. Od lat doradza on rządom i głównym gałęziom przemysłu w zakresie projektów dotyczących zrównoważonej energii. Pomógł on także nadać kształt projektowi ICP (Investor Confidence Project). Co jest jego celem? Normalizacja sposobu opracowywania i dokumentowania projektów z zakresu efektywności energetycznej oraz dokonywania pomiarów w ich ramach. Program ICP Europe ukształtowały dwa różne projekty: ICPEU i I3CP (Industrial and Infrastructure Investor Confidence Project). Podczas gdy pierwszy z nich skupiał się na budynkach, drugi dotyczył projektów przemysłowych i infrastrukturalnych. W obu przypadkach wciąż występowały pewne rozbieżności między przewidywaną a rzeczywistą poprawą efektywności energetycznej. „Opracowujemy znormalizowane protokoły i związane z nimi narzędzia, takie jak specyfikacje rozwojowe projektów, katalog zasobów krajowych i szablony na potrzeby projektów dotyczących efektywności energetycznej z zakresu budownictwa, przemysłu, a także infrastruktury, w przypadku których skupiliśmy się szczególnie na projektach dotyczących oświetlenia ulicznego i przemysłu”, mówi Almeida. Na początku projektu, w maju 2017 roku, pomysł, że normalizacja rozwoju i dokumentacji może zmniejszyć efekty i koszty transakcji, wydawał się dość abstrakcyjny. Jednak pod koniec projektu ICPEU globalny dostawca ubezpieczeń i reasekuracji, firma Monachium Re, zaakceptował go i zaczął oferować niższe stawki ubezpieczeniowe dla projektów z certyfikatem ICP.

Od powszechnych norm po udane projekty

Od tego czasu liczba projektów z certyfikatem ICP „Investor Ready Energy EfficiencyTM” zaczęła nagle rosnąć. W Liverpoolu w wyniku projektu o wartości 13 milionów funtów szterlingów (14,5 miliona euro) udało się poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć emisję CO2 w trzech lokalnych szpitalach brytyjskiej narodowej służby zdrowia (NHS). Modernizacja obejmuje nowe gazowe ośrodki kogeneracyjne, nowe napędy silnikowe o zmiennej prędkości obrotowej, optymalizację instalacji oraz rozbudowany program modernizacji oświetlenia. „Projekt ten przyniósł gwarantowane oszczędności na poziomie 14 500 000 kWh rocznie, co daje roczne oszczędności w wysokości 1,85 miliona funtów szterlingów. Zapewnia to średnią oszczędność energii na poziomie 50 %, a węgla na poziomie 33 %”, zauważa Almeida. Rozwiązania w zakresie oszczędzania energii wdrożone w zakładzie produkcyjnym firmy GOURMET w Wiedniu są kolejnym przykładem owocnego projektu powstałego dzięki ICP. Rozwiązania te – obejmujące ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego z dwóch urządzeń do szybkiego chłodzenia w celu zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło trzech systemów wentylacyjnych – powinny pozwolić na osiągnięcie rocznych oszczędności energii na poziomie 635 MWh w przypadku gazu ziemnego i 135 MWh w przypadku energii elektrycznej. Inwestycja zwróci się po 6,3 roku. Jak wskazuje Almeida, osiągnięcie takiej normalizacji było dla konsorcjum największym wyzwaniem. „We wszystkich krajach UE obowiązują różne normy w zakresie opracowywania projektów zwiększających efektywność energetyczną. Musieliśmy ustalić, jakie wymogi prawne, ramy i normy obowiązują, a następnie odwzorować je w naszym procesie. Co dziwne, nikt nigdy wcześniej tego nie dokonał”. Kolejną przeszkodą byli sami twórcy projektów. „Wierzą oni, że ich sposób rozwijania projektu jest wyjątkowy i odróżnia ich od konkurencji. Gorzka prawda jest taka, że często tak nie jest”, mówi Almeida. To, co odkrył zespół, było raczej nieudokumentowanym i często niekontrolowanym procesem, który opiera się na wielu arkuszach kalkulacyjnych, modelach i oddzielnych obliczeniach – jest to gotowa recepta na popełnienie błędu i powstanie luki efektywności. „To dokładnie ten sam problem, z którym borykano się przy pierwszych projektach farm wiatrowych”, dodaje Almeida. „Każdy twórca miał swój własny sposób na ocenę projektów, dopóki przemysł i finansiści nie połączyli sił w celu wypracowania metodologii normalizacyjnej. Nie zaszliśmy z ICP jeszcze tak daleko, jest to jednak wielki krok naprzód”. Twórcy projektów, którzy na początku upatrywali w ICP źródło dodatkowej złożoności, teraz wydają się być zgodni, podczas gdy sektor finansowy natychmiast przyjął to rozwiązanie jako właściwe podejście. Chociaż zarówno projekt ICPEU, jak i I3CP dobiegły już końca, zespół projektowy ściśle współpracuje z zespołami tych projektów w celu włączenia ICP do ich różnych procesów.

Słowa kluczowe

I3CP, Investor Confidence Project, efektywność energetyczna, normalizacja, inwestycja, budynki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania