Skip to main content
European Commission logo print header

Changing Energy Efficiency Technology Adoption in Households

Article Category

Article available in the following languages:

Przełożenie danych na temat wyborów konsumenckich na polityki, które zachęcają do inteligentnego podejmowania decyzji

Projektowanie polityk, które zachęcają członków gospodarstw domowych do wybierania bardziej energooszczędnych urządzeń będzie mieć zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia unijnych celów efektywności energetycznej. Wymaga to jednak wiedzy na temat tego, co motywuje konsumentów. Dzięki badaniom finansowanym ze środków UE, teraz wiemy, co należy zrobić.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Unia Europejska jest skupiona na zwiększeniu efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 % do 2030 roku, co oznacza redukcję koniecznych nakładów energii o około jedną trzecią dla osiągnięcia tej samej wydajności. W 2014 roku to zasilanie infrastruktury budynków odpowiadało za 39 % finalnego zużycia energii w UE, w tym głównie budynków mieszkalnych, dlatego zaangażowanie mieszkańców w zmianę ich wyborów i zachowań mogłoby okazać się niezmiernie istotne. W ramach finansowanego przez UE projektu CHEETAH zminimalizowano niewiadome w projekcie polityki dotyczącej efektywności energetycznej dla budynków mieszkalnych dzięki bardzo precyzyjnym badaniom wyborów przeprowadzonym w 18 000 gospodarstwach domowych w 8 krajach UE.

Zwiększone skupienie na uzasadnieniu oszczędności dla konsumentów

Projekt CHEETAH rozpoczęto od opracowania ankiety na podstawie cennych informacji uzyskanych z siostrzanego projektu BRISKEE. Projekt BRISKEE, który zakończył się w 2017 roku, skupiał się na wyborach i zachowaniach członków gospodarstw domowych, a w mniejszym stopniu na użyciu tych danych do opracowania interwencji w zakresie polityki proaktywnej. Projekt CHEETAH ma na celu zrozumienie, w sposób komplementarny, jak działania polityczne usuwają przeszkody stojące na drodze wyborów konsumenckich prowadzących do zwiększania efektywności energetycznej, aby wspierać dopasowane działania proaktywne. Projekt wykorzystał dane ilościowe wyrażone w ramach badań wyborów dyskretnych, podczas których poproszono respondentów o dokonanie wyboru spośród różnych produktów i/lub atrybutów polityki. Koordynatorka projektu, Barbara Schlomann z Instytutu Badań Systemowych i Innowacji Fraunhofera (Fraunhofer ISI), wyjaśnia: „Badania wyborów dyskretnych przeprowadzone w ramach projektu CHEETAH pozwoliły nam oszacować wartość różnych atrybutów produktu dla konsumentów (np. ceny, kosztów energii i gwarancji) oraz powiązanych polityk (np. dotacji lub etykiet energetycznych). Ponadto statystyczna analiza badań wyborów dyskretnych pozwoliła obliczyć gotowość do zapłacenia za niektóre atrybuty, a więc ocenić, na podstawie rzetelnych dowodów naukowych, relatywną ważność poszczególnych atrybutów dla wyboru produktu. W ramach projektu CHEETAH przeanalizowano także związek między gotowością do zapłacenia a czynnikami społeczno-ekonomicznymi”.

Od wyników ankiety do makroekonomicznych wniosków i polityki energetycznej

Dane pochodzące z badań gospodarstw domowych zostały wykorzystane w modelach energetycznych budynków mieszkalnych i urządzeń gospodarstwa domowego, aby ocenić wpływ polityk na całkowite zużycie energii. Wyniki związane ze zużyciem energii zostały następnie wdrożone w makroekonomicznym modelu AsTra, aby przewidzieć efekty polityk energetycznych na gospodarkę. Analizy wykazały, że skuteczne polityki odzwierciedlają krajowe, kulturowe i społeczno-ekonomiczne różnice oraz jasno opisują długookresowe koszty i korzyści. Jeśli chodzi o sprzęt gospodarstwa domowego, wdrożenie wymogów związanych z ekoprojektem jest niedrogie w porównaniu do wynikających oszczędności energii. Ich rozbudowanie jest najbardziej skuteczną polityką, a ekoprojekt i etykieta energetyczna mogą zapewnić znaczne oszczędności do 2030 roku. Dzięki projektom izolacji budynków można osiągnąć znaczne oszczędności energii w sektorze ogrzewania budynków mieszkalnych, ale wymaga to ambitnych programów renowacji i dużych inwestycji kapitałowych. Zachęty edukacyjne i finansowe nie wystarczą, aby przekonać do takich inwestycji, konieczne będą działania wiążące. Schlomann podsumowuje: „Wdrożenie wyników związanych z Europejskim Zielonym Ładem w modelach energetyczno-ekonomicznych zwiększyło ich możliwości w zakresie uprawnień i prognozowania, ułatwiając zaprojektowanie obecnych i przyszłych polityk o większej efektywności energetycznej, szczególnie w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.” Dzięki projektowi CHEETAH, UE szybko zmierza do osiągnięcia efektywności energetycznej i nie traci z oczu wyraźnie określonego celu.

Słowa kluczowe

CHEETAH, energia, konsument, polityki, polityka, domostwo, efektywność energetyczna, ankieta, mieszkalny, badania wyborów dyskretnych, urządzenia, BRISKEE, gotowość do zapłacenia, ekoprojekt, AsTra, Europejski Zielony Ład

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania