Skip to main content

Affordable zero energy buildings

Article Category

Article available in the folowing languages:

Droga do zapewnienia przystępnych cen budynków o zerowym zużyciu energii

Europa musi ograniczać swój ślad węglowy, a budynki o niskim zużyciu energii mogą stanowić ważny krok w tym procesie. Rozwój takich technologii jest jednak wolniejszy niż przewidywano – jednym z powodów jest powszechne przekonanie, że takie rozwiązania są znacznie droższe niż standardowe budynki. Zespół pewnego unijnego projektu postanowił rozwiać ten mit.

Energia

Budynki mieszkalne w znacznym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Dotyczy to w szczególności starszych, mniej efektywnych energetycznie budynków. W odpowiedzi na tę sytuację Komisja Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, w świetle której od 2021 roku wszystkie nowo wybudowane budynki będą musiały być oszczędnymi budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, charakteryzującymi się doskonałą efektywnością energetyczną. Jak wyjaśnia Joyce van den Hoek Ostende, koordynatorka i kierowniczka projektu AZEB realizowanego przez holenderską organizację DNA in de Bouw (strona internetowa w języku niderlandzkim): „Aby rozwiązać stojące przed społeczeństwem problemy związane z klimatem i ekologią, musimy poprawić efektywność energetyczną budynków i dążyć do obniżenia zużycia energii netto do zera”. Dotychczas postępy były jednak wolniejsze, niż oczekiwano. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii są powszechnie uznawane za droższe niż konwencjonalne budowle, w przypadku których oszczędność energii spada na dalszy plan, w związku z czym nie cieszą się dużą popularnością. „Często budowa budynków o niemal zerowym zużyciu energii faktycznie wiąże się z wyższymi kosztami inwestycji ze względu na zapotrzebowanie na dodatkowe materiały, droższy projekt, większe ryzyko oraz koszty niepowodzeń. Wiele z tych problemów można rozwiązać, stosując dostępną wiedzę, która nie była dotychczas szeroko rozpowszechniona”, dodaje. Koordynatorka wyjaśnia, że zarówno specjaliści, jak i klienci powinni podejmować decyzje oraz podpisywać umowy z uwzględnieniem kosztów eksploatacji w całym jej okresie. Te są zwykle znacznie niższe w przypadku budynków o niemal zerowym zużyciu energii, co rekompensuje potencjalnie wyższe koszty początkowe w perspektywie średnio- i długoterminowej. Uczestnicy projektu AZEB opracowali wszechstronną, łatwą w użyciu metodologię i ramy, które mają przyczynić się do dalszej popularyzacji tego rodzaju budynków. Wstępne wyniki okazały się obiecujące. „Wykorzystanie kompleksowej metodologii bądź jej poszczególnych elementów miało wyraźny pozytywny wpływ w pięciu studiach przypadku przeprowadzonych w czasie trwania projektu w kilku państwach Europy. Udało nam się wykazać wzrost efektywności energetycznej budynków, zmniejszone koszty eksploatacji, lepsze parametry środowiskowe i związane ze zrównoważonym rozwojem społecznym, takie jak zdrowie i wygoda mieszkańców, a także wyższą wartość nieruchomości i wzrost ich obłożenia”, wyjaśnia Van den Hoek Ostende.

Metoda AZEB

„Na rynku istnieje wiele sprawdzonych rozwiązań, jednak często są one mało znane, a ich poznanie wymaga zagłębienia się w szereg obszarów wiedzy – w wyniku tego wielu profesjonalistom trudno jest zdobyć rzetelne informacje na temat kompleksowych rozwiązań, a następnie dostosować i wykorzystać je w praktyce”, zauważa. Zespół projektu AZEB skonsolidował ten szeroki zakres informacji w ramach jednej przejrzystej metodologii i zaprezentował ją na dostępnej za darmo internetowej platformie do nauki, dzięki której specjaliści działający w branży mogą uzyskać dostęp do materiałów i narzędzi dydaktycznych pozwalających im budować przystępne cenowo budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Metodologia AZEB obejmuje 17 etapów przedstawiających kompleksowy proces od rozpoczęcia, przez projektowanie i budowę, aż po eksploatację budynku. Każdy etap jest podzielony na wymagane decyzje i działania. Sama metodologia koncentruje się na trzech kluczowych elementach: zapewnianiu jakości, zamówieniach oraz zintegrowanej realizacji projektu.

Usprawnianie metodologii

Obecnie zespół skupia się na przygotowywaniu dalszych badań w zakresie projektów zrealizowanych na terenie całej Europy, rozpoczynając od Bułgarii i Holandii. Dzięki ocenie rezultatów stosowania metodologii AZEB w projektach budynków o niemal zerowym zużyciu energii zespół zamierza promować opracowaną przez siebie metodę na rynku. „Poza praktycznymi badaniami oraz materiałami edukacyjnymi, udostępnianymi za darmo w internecie, organizujemy również szkolenia na żywo oraz oferujemy usługi konsultingowe, wspomagając przedsiębiorstwa we wdrażaniu metodologii AZEB w swoich projektach”, dodaje Van den Hoek Ostende.

Słowa kluczowe

AZEB, zerowe zużycie energii, budynek o niemal zerowym zużyciu energii, budynki mieszkalne, emisje, metodologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania