Skip to main content

Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mniejsze ryzyko inwestowania w efektywność energetyczną dla MŚP

Projekt ESI Europe przychodzi z pomocą przedsiębiorcom z sektora MŚP, obawiającym się ryzyka inwestowania w efektywność energetyczną, oferując im rozwiązania „pod klucz”. Twórcy projektu zaprezentowali swoje podejście do zagadnienia efektywności energetycznej wybranym MŚP z Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Jego założenia pozytywnie oceniły już największe firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe.

Energia

MŚP mogą być siłą napędową innowacyjności, lecz obszar efektywności energetycznej to dla nich wciąż nieodkryty ląd. Od decyzji o rozpoczęciu inwestycji nie ma już odwrotu, a niewiadomych dotyczących rezultatów jest bardzo wiele. Czy olbrzymie wydatki kiedyś się zwrócą? Czy obietnice oszczędności składane przez przedsiębiorstwa usług energetycznych rzeczywiście są wiarygodne? Dotychczas najprostszą i najbezpieczniejszą odpowiedzią na powyższe pytania było utrzymanie status quo. Daniel Magallon, dyrektor zarządzający w firmie Basel Agency for Sustainable Energy (BASE), tłumaczy: „Priorytetem dla MŚP są zwykle inwestycje z obszaru bliskiego ich zasadniczej działalności. Dzięki temu lepiej kontrolują ryzyko i wielkość zwrotu z inwestycji, unikając marnotrawienia i tak już ograniczonych zasobów”. Jako koordynator projektu ESI Europe (Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe), Magallon wierzy, że ubezpieczenia inwestycji w energooszczędność (ang. energy savings insurance, ESI) są dobrym rozwiązaniem, które zagwarantuje MŚP zwrot z inwestycji. „ESI ograniczają ryzyko i gwarantują duże oszczędności energii. Model składa się z czterech głównych elementów: wzoru umowy pomiędzy klientem a dostawcą; ESI oferowanych przez lokalne firmy ubezpieczeniowe; opinii technicznej na temat projektu sporządzonej przez niezależny podmiot zatwierdzający; oraz dostępu do różnych źródeł konkurencyjnego finansowania lokalnych instytucji finansowych”, dodaje Magallon. Oprócz wyjątkowego połączenia mechanizmów zasadnicza innowacyjność ESI polega na uruchomieniu tak zwanego systemu informacji zarządczej (ang. Management Information System, MIS), platformy internetowej do monitorowania i sporządzania sprawozdań z wykonania każdego projektu. Ponadto mechanizm ESI wykorzystuje technologię blockchain, która ma zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo operacji. Z kolei system MIS jest zasadniczo platformą do wymiany informacji pomiędzy interesariuszami. „Dostawca rozwiązania opracowuje i przesyła na platformę sprawozdania z wykonania projektu, a klient zatwierdza je lub odrzuca. Podmiot odpowiedzialny za walidację zarządza raportami i je weryfikuje w razie potrzeby, zaś instytucje ubezpieczeniowe i finansowe mają wgląd w wykonanie projektu, który wspierają”, mówi Magallon.

Mobilizowanie MŚP

Celem projektu ESI Europe było zaszczepienie kompletu rozwiązań ESI na gruncie europejskim, ze szczególnym naciskiem na Włochy, Portugalię i Hiszpanię. Twórcy projektu zawarli już szereg umów o współpracę z różnymi podmiotami odgrywającymi ważną rolę w modelu ESI. „W sumie zaangażowaliśmy sześć renomowanych firm ubezpieczeniowych z trzech krajów, w których działamy. Jest to ważny krok, ponieważ model ESI powstał z myślą o przekonywaniu coraz większej liczby odbiorców końcowych, że inwestowanie w efektywność energetyczną ma sens. Zdołaliśmy pozyskać również pięć instytucji finansowych, a także blisko współpracujemy ze wszystkimi podmiotami w zakresie poszczególnych aspektów modelu ESI”, podkreśla Magallon. Wysiłki na rzecz zaangażowania MŚP zaczęły przynosić efekty jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, dlatego Magallon jest przekonany, że konsorcjum zdoła wrócić na właściwe tory z końcem 2020 roku, wyrażając jednocześnie nadzieję na szybki powrót do inwestycji wstrzymanych z powodu pojawienia się koronawirusa. Z całą pewnością zespół upatruje swoją szansę na sukces w sektorze dachowych paneli słonecznych w Hiszpanii. „Wierzymy, że model zaproponowany w ramach projektu ESI Europe sprawdzi się również w tych trudnych warunkach, tym bardziej, że przecież zmniejsza ryzyko niepewności inwestycji”, zauważa Magallon. Usługa zostanie wdrożona na rynek pod nazwą „GoSafe with ESI”. Jej sukces z pewnością zatrzęsie rynkiem i wpłynie na zmianę zachowań, pokonując większość przeszkód stojących na drodze inwestycji MŚP w efektywność energetyczną.

Słowa kluczowe

ESI Europe, ESI, MŚP, efektywność energetyczna, finanse, ubezpieczenie inwestycji w energooszczędność, system informacji zarządczej, MIS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania