Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: O czym myślisz? Nowy interfejs komputerowy czyta w myślach

Komputer monitoruje sygnały z mózgu, aby wygenerować obrazy odpowiadające myślom.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Jak często chcielibyśmy wiedzieć, o czym myślą inni ludzie? Swoje myśli znają tylko oni – jednak czy aby na pewno? Naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach opracowali technikę komputerową, która pozwala na monitorowanie aktywności mózgu i tworzenie obrazów na podstawie tych sygnałów. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Scientific Reports”.

O czym myślisz? Pozwól, że to zilustruję

„Technika ta łączy naturalne ludzkie reakcje ze zdolnością komputera do tworzenia nowych informacji. W ramach eksperymentu uczestnicy zostali poproszeni jedynie o obejrzenie wygenerowanych komputerowo obrazów. Komputer z kolei modelował wyświetlane obrazy i reakcje ludzi na nie w oparciu o odpowiedź mózgu. Na podstawie tego komputer może stworzyć zupełnie nowy obraz, który będzie odpowiadał intencjom użytkownika”, mówi współtwórca rozwiązania Tuukka Ruotsalo, pracownik naukowy Akademii Fińskiej na Uniwersytecie w Helsinkach i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Kopenhadze, cytowany w komunikacie prasowym wydanym przez Uniwersytet w Helsinkach. Zespół badawczy pokazywał 31 wolontariuszom w krótkich odstępach czasu setki wygenerowanych przy pomocy sztucznej inteligencji zdjęć różnych osób. Zostali oni poproszeni o skupienie się na pewnych cechach, takich jak stary wygląd czy uśmiech. Przez cały ten czas aktywność ich mózgu była rejestrowana przy użyciu elektroencefalografu i przesyłana do sieci neuronowej. Dzięki tej sieci odkryto powiązania między sygnałami elektrycznymi w mózgu a tym, na co patrzyli uczestnicy. Następnie umożliwiła ona ocenienie tego, o jakich typach twarzy myśleli wolontariusze. Badacze poprosili uczestników o ocenę komputerowo wygenerowanych obrazów pod kątem tego, na ile dobrze odpowiadały one cechom, o których myśleli. Komputerowi udawało się trafić w ich myśli w 83 % przypadków.

Sztuczna inteligencja zwiększy naszą kreatywność i pozwoli lepiej zrozumieć, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość

Czy komputer mógłby zwiększyć ludzką kreatywność? „Jeśli chcesz coś narysować lub zilustrować, ale nie jesteś w stanie tego zrobić, z pomocą może przyjść komputer. Może on po prostu obserwować skupienie uwagi użytkownika i przewidywać to, co chciałby on stworzyć”, dodaje prof. Ruotsalo. Metoda ta może również posłużyć do zrozumienia procesu postrzegania i innych podstawowych procesów myślowych. „Technika ta nie rozpoznaje myśli, ale raczej odpowiada na nasze skojarzenia z kategoriami myślowymi”, tłumaczy współautor i badacz z tytułem doktorskim Michiel Spapé. „Tak więc choć nie jesteśmy w stanie poznać tożsamości konkretnej starszej osoby, o której myślał uczestnik, możemy dowiedzieć się, co kojarzy się mu ze starością. Wierzymy zatem, że może to zapewnić nowy sposób poznawania procesów społecznych, poznawczych i emocjonalnych”. Spapé uważa, że jest to fascynujące również z psychologicznego punktu widzenia. „Sposób postrzegania osób w starszym wieku przez jedną osobę może bardzo różnić się od sposobu postrzegania ich przez inną osobę. Obecnie odkrywamy, czy nasza technika może ujawniać nieświadome skojarzenia, na przykład poprzez analizę tego, czy komputer zawsze generuje zdjęcia starszych osób jako, na przykład, uśmiechniętych mężczyzn”. Ten istotny postęp nie oznacza, że komputery będą wkrótce czytać w naszych myślach. A może jednak? Co o tym myślisz?

Słowa kluczowe

komputer, umysł, mózg, sygnał mózgowy, obraz, aktywność mózgu