Skip to main content
European Commission logo print header

ENHANCEMENT OF BLACKSEA INNOVATION CAPACITY

Article Category

Article available in the following languages:

Wsparcie dla innowacyjnych MŚP z regionu Morza Czarnego

Zespół projektu B-SEENOVA wspierał najbardziej innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Morza Czarnego w rozwoju skali ich działalności. Wybrane MŚP zyskały nowe możliwości w zakresie zarządzania innowacjami i są obecnie znacznie lepiej przygotowane do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

„Badania i innowacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego i zrównoważonego rozwoju regionu Morza Czarnego do 2030 roku”, zauważył w swojej wypowiedzi z zeszłego roku Carlos Moedas, były komisarz do spraw badań, nauki i innowacji. Cieszy to, że region ten już teraz czerpie korzyści z faktu, że na jego terenie działa duża liczba małych i średnich przedsiębiorstw skupiających się na innowacyjnych rozwiązaniach. Nadal konieczne jest jednak dodanie kluczowego składnika, czyli działań ukierunkowanych na promowanie innowacyjności i nowatorskich rozwiązań na terenie regionu, by w ten sposób przynosić mu korzyści. „Prawie żadna firma z sektora MŚP w tym regionie nie wdrożyła dotychczas systemu zarządzania innowacjami. W rezultacie tego rodzaju przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom na kolejnych etapach, poczynając już od koncepcji i procesu rozwoju innowacyjnego rozwiązania, co prowadzi do przedwczesnego zakończenia wielu projektów i niewykorzystania wielu pomysłów”, wyjaśnia Cagri Isitan, specjalista do spraw zarządzania innowacjami projektu B-SEENOVA (Enhancement of Black Sea Innovation Capacity). Celem uruchomienia projektu B-SEENOVA było zwiększenie możliwości MŚP w zakresie zarządzania. By zrealizować to założenie, zespół przeprowadził audyt i na jego podstawie wybrał 35 firm działających w tym sektorze, charakteryzujących się najlepszym potencjałem rozwojowym oraz możliwościami rozszerzenia działalności na skalę międzynarodową. Wybrane przedsiębiorstwa działają w różnych obszarach rynku – od urządzeń medycznych przez tekstylia i pompy wodne aż po produkcję wind. W ramach projektu firmy otrzymały dostęp do planów działania opracowanych z myślą o ich sytuacji, obejmujących mapowanie procesu innowacji od pomysłu do rezultatu, a także strategie przywództwa, zarządzania i współpracy. Rzeczone plany zawierają dogłębną analizę zarządzania innowacjami, w skład której wchodzi badanie możliwych rozbieżności pomiędzy możliwościami w zakresie innowacji a celami tego rodzaju działań.

Od planowania do działania

Prace po zakończeniu etapu planowania obejmowały wspieranie firm z sektora MŚP w realizacji planów oraz dostarczanie im szczegółowych informacji na temat instrumentu dla MŚP dostępnego w ramach programu „Horyzont 2020”. „Projekt B-SEENOVA doprowadził do zwiększenia świadomości wśród przedsiębiorców, którzy teraz chętniej przygotowują wnioski w związku z instrumentem dla MŚP”, zauważa Isitan. Po zakończeniu całego procesu, większość spośród wybranych przez zespół przedsiębiorstw była w stanie skutecznie ocenić swoje możliwości w zakresie zarządzania innowacjami. Wdrożenie rozwiązań sugerowanych przez specjalistów skupionych wokół projektu B-SEENOVA przełożyło się z kolei na znaczący rozwój i usprawnienie działalności. „Jednym z koronnych przykładów jest przedsiębiorstwo prowadzące prace w zakresie innowacyjnych rozwiązań, które opracowało i wdrożyło system zarządzania wewnętrznymi procesami realizowanymi w firmie. Główny problem polegał na tym, że system ten skupiał się wyłącznie na kierownictwie firmy oraz dziale badań i rozwoju, jednocześnie całkowicie pomijając istnienie innych obszarów działalności”, dodaje Isitan. „Dzięki naszemu wsparciu kierownictwo firmy mogło zobaczyć pełniejszy obraz sytuacji. W rezultacie mogli usprawnić system zarządzania innowacjami w swoim przedsiębiorstwie i rozszerzyć go na wszystkie działy”. Według uczestników projektu zrealizowane prace przełożyły się na usprawnienia procesów biznesowych w przedsiębiorstwach, co z kolei może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji, a w konsekwencji także cen produktów i usług. „Jednym z bezpośrednich skutków naszych działań jest znaczące przyspieszenie rozwoju oraz zwiększenie dochodowości firm z sektora MŚP, które skorzystały z naszej pomocy. Musimy jednak pamiętać o tym, że badania i projekty dotyczące innowacji są projektami długoterminowymi, dlatego obserwowanie i analizowanie ich rezultatów i wpływu w trakcie cyklu życia projektu jest niezwykle trudne. Ważne jest to, że dzięki projektowi firmy zdały sobie sprawę z możliwości podjęcia działań ukierunkowanych na zwiększenie potencjału innowacyjnego przy pomocy dostosowanych do indywidualnych potrzeb planów działania”, dodaje Isitan. Wszystkie usługi realizowane w ramach projektu B-SEENOVA zostały w pełni połączone z możliwościami oferowanymi przez konsorcjum Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości w ramach Programu Prac COSME 2019. Pomimo zakończenia projektu, wszystkie MŚP z regionu Morza Czarnego będą nadal korzystać z usług COSME związanych ze wsparciem we wchodzeniu na rynki międzynarodowe oraz zwiększaniem potencjału innowacyjnego.

Słowa kluczowe

B-SEENOVA, Morze Czarne, MŚP, innowacje, Horyzont 2020, zarządzanie innowacjami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania