Skip to main content
European Commission logo print header

Evolift - Getting people out of harms way

Article Category

Article available in the following languages:

Zwiększenie bezpieczeństwa morskich operacji związanych z podnoszeniem ciężarów

Nowy morski system dźwigów wykorzystuje automatyzację i sztuczną inteligencję, by zwiększać bezpieczeństwo i pomóc w ratowaniu ludzkiego życia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Z uwagi na silne wiatry, duże fale i silne prądy morskie platformy dźwigowe i operacje związane z podnoszeniem ciężarów stosowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem ropy naftowej, hodowlą ryb i innymi działaniami z sektora morskiego należą do najniebezpieczniejszych miejsc pracy. Takie platformy i dźwigi są przyczyną dużej liczby urazów i wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Według Norweskiego Organu Nadzoru nad Bezpieczeństwem Ropy Naftowej w latach 1994–2017 na każde 16 wypadków zarejestrowanych na norweskim szelfie kontynentalnym aż 10 było powiązanych z dźwigami. „Kiedy używa się żurawia do przenoszenia ładunku ze statku dostawczego na morską platformę wiertniczą, fale mogą mieć kilka metrów wysokości, zaś jeden z członków załogi musi fizycznie wziąć hak i podpiąć go do głównej liny, by można było podnieść ładunek”, opowiada Snorre Grønningsæter, partner w firmie Evolift. „Po założeniu haka członek załogi musi odbiec i schować się w metalowej klatce, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji, takich jak bycie zmiażdżonym przez ładunek”. Zbyt wiele osób zostało poważnie rannych lub zabitych w trakcie takich operacji, dlatego norweska firma Evolift, specjalizująca się w kontrolowanych zdalnie i zautomatyzowanych operacjach związanych z podnoszeniem ciężarów w środowisku morskim, postanowiła działać. Wynikiem tych działań jest pierwsza na świecie sprawdzona technologia zdalnie sterowanego dźwigu morskiego zdolnego automatycznie podczepiać i zwalniać ładunek na morzu. „Naszym zamiarem była ochrona ludzkiego zdrowia i życia”, dodaje Grønningsæter. „Aby to osiągnąć, zadbaliśmy, by obecne operacje związane z podnoszeniem ciężarów przestały być ryzykowne – zwyczajnie usunęliśmy personel ze strefy zagrożenia”. Obecnie, dzięki wsparciu unijnych funduszy, firma Evolift jest o krok bliżej do wprowadzenia swej innowacyjnej i ratującej życie technologii na rynek.

Technologia przystosowana do autonomicznych statków przyszłości

W trakcie studium wykonalności wspieranego przez UE zespół Evolift szybko doszedł do wniosku, że wszelkie zautomatyzowane rozwiązania w zakresie podnoszenia ciężarów muszą być przystosowane do zamontowania na autonomicznych statkach przyszłości. „Pracując nad naszym zdalnie sterowanym rozwiązaniem w zakresie podnoszenia ciężarów, zdaliśmy sobie sprawę, że autonomiczne łodzie i platformy już niedługo staną się faktem”, wyjaśnia Grønningsæter. „Nie można mieć bezzałogowej platformy i bezzałogowej łodzi bez bezzałogowego i zautomatyzowanego dźwigu, dostosowaliśmy więc nasze plany”. Na przykład aby umożliwić automatyczną identyfikację i ważenie przenoszonych pojemników, Evolift planuje zainstalować w kolejnej wersji swego dźwigu światła, kamery i wagi. Zajmą się też integracją indukcyjnych ładowarek i komputerów, aby maszyna mogła automatycznie wysyłać stosowne informacje do systemu logistycznego firmy wysyłkowej. „Badamy też możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji i automatycznego przerywania operacji podnoszenia, zanim dojdzie do wypadku”, zauważa Grønningsæter.

Oszczędzanie czasu, obniżanie kosztów, ocalenie życia

Mimo że autonomiczne rozwiązanie w zakresie podnoszenia ciężarów jest jeszcze opracowywane, firma jest już o krok bliżej do wprowadzenia go na rynek. „Udało nam się opracować pierwsze sprawdzone pod względem technologicznym i zdalnie sterowane morskie rozwiązanie w zakresie podnoszenia ciężarów, które umożliwia podczepianie i zwalnianie ładunku poruszanego falami, wiatrem lub prądem. A to wszystko – bez udziału człowieka”, podsumowuje Grønningsæter. „Po finalizacji rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i, co najważniejsze, ocalić ludzkie życie”. Prototypowe autonomiczne rozwiązanie w zakresie podnoszenia ciężarów już wkrótce zostanie poddane testom w czasie rzeczywistym na platformie wiertniczej i w hodowli ryb. Zespół pracuje też nad pozyskaniem funduszy na drugą fazę projektu, w ramach której opracuje prototyp na dużą skalę.

Słowa kluczowe

Evolift, morski, automatyzacja, sztuczna inteligencja, morskie platformy dźwigowe, morskie operacje związane z podnoszeniem ciężarów, platforma wiertnicza, hodowla ryb

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania