Skip to main content
European Commission logo print header

Collaboration Network for Industry, Manufacturing, Business and Logistics in Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa platforma cyfrowa przekształca łańcuchy dostaw w sklepy B2B on-line o określonych funkcjach

Finansowany ze środków UE projekt pozwolił na utworzenie zespołu rozwiązań technologicznych dla platform łańcuchów dostaw dla klientów biznesowych (B2B), które mogłyby ze sobą współpracować.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Łańcuchy dostaw są nieodłączną częścią działania firmy. Zaawansowane platformy biznesowe oraz inicjatywy transformacji cyfrowych pomagają producentom w skuteczniejszym prowadzeniu interesów, umożliwiają wymianę gospodarczą i tworzą dodatkową wartość produktu. „Do kształtowania gospodarki cyfrowej w Europie wystarczyłoby istnienie 1 000 platform udostępniania z zarejestrowanymi 25 000 użytkowników na każdej z nich i ustanowienie niewielkich opłat za subskrypcję”, zauważa Wernher Behrendt, koordynator projektu NIMBLE.

Zdecentralizowana współpraca B2B

W ramach projektu NIMBLE powstała platforma B2B, na której mogą rejestrować się producenci z całej Europy, by publikować tam katalogi produktów i usług w postaci czytelnej dla maszyny i wyszukiwać odpowiednich partnerów w łańcuchu dostaw. Firmy mogą przekazywać złożone operacje logistyczne zewnętrznym dostawcom takich usług. Co ważne, klienci i sprzedający wchodzą w umowę, która gwarantuje im przeprowadzenie transakcji w określonych warunkach. Opracowana niedawno platforma przeszła testy i obecnie jest wykorzystywana przez przeszło 250 producentów mebli z Hiszpanii. Sfederowana architektura platformy gwarantuje, że dane pozostają w postaci zdecentralizowanej, co umożliwia współpracę i dzielenie informacji między kilkoma mniejszymi platformami, które mają szansę być lepiej przystosowane do potrzeb konkretnego rynku. „Interoperacyjność platformy ostatecznie umożliwi utworzenie żywego ekosystemu współpracujących ze sobą urządzeń internetu rzeczy, który w sfragmentowanym krajobrazie Europy jest niebywale potrzebny”, dodaje Behrendt.

Korzystanie z wartości, jaką daje dzielenie danych

Przemysł wytwórczy dopiero zaczyna korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji. Platformy społecznościowe czerpią niemałe zyski z tego, co psycholog społeczny Shoshana Zuboff nazywa „nadwyżką behawioralną”, czyli zbierania wiedzy dotyczącej rynku przez wykorzystanie danych, które użytkownik generuje na platformie. Z kolei producenci mają świadomość wartości swoich procesów biznesowych. Dlatego niechętnie myślą o korzystaniu z potencjału „ekonomii wymiany” w kwestii związanej z udostępnianiem danych biznesowych. Platforma NIMBLE oferuje rozwiązania, gdzie rzeczywista wymiana danych może okazać się prawdziwym motorem dla biznesu. „Utworzyliśmy »prywatne kanały danych«, które każde przedsiębiorstwo może skonfigurować w obrębie umowy B2B i w ramach których kupujący może na przykład uzyskać dane dotyczące zapewnienia jakości odnośnie procesu wytwórczego dostawcy. Ponieważ kanał jest prywatny, platforma nie „wyprowadza” tajnych informacji przemysłowych, a może być wykorzystywana do pogłębiania zaufania między korzystającymi z niej stronami”, wyjaśnia Behrendt.

Rozwiązanie problemu zimnego startu

W zasadzie wszystkie platformy marketingowe B2B, które odniosły sukces, wydały miliony z kapitału ryzyka na „zakup” swojego pierwszego rynku. Dlatego początkowo musiały dysponować pewną masą krytyczną użytkowników, która ułatwiała rozbudowę platformy. I tu rodzi się pytanie, kto chciałby zainwestować początkową kwotę niezbędną do rozwiązania problemu zimnego startu, jeśli mniejsze, sfederowane platformy nie obiecują dużego i szybkiego zwrotu inwestycji, gdyż celem ich istnienia jest raczej tworzenie zysku średniego, rozłożonego i bardziej odpornego na zmianę warunków, który powstaje w zdrowym ekosystemie współpracy. „Szukanie rozwiązania problemu zimnego startu wymaga dogłębnego zrozumienia ekonomii technologii oraz świadomości politycznej tego, co byłoby korzystne dla cyfrowej przyszłości Europy. W przypadku czteroletniego projektu to naprawdę wysoko postawiona poprzeczka, ale uważamy, że pokonaliśmy już znaczną drogę w rozwoju w obu kierunkach”, stwierdza Behrendt. „Głównymi odbiorcami NIMBLE są potencjalni dostawcy usług typu platformowego, którzy dobrze rozumieją ten sektor. Platforma zapewni im wstępny system do rozpoczęcia pracy i pozwoli oszczędzić około 2–3 lat poświęcanych na rozwój podstawowej infrastruktury. To przekłada się na zmniejszenie wysiłku wkładanego w rozwój w wymiarze 25 do 50 osobolat. Teraz dostawcy usług typu platformowego będą potrzebować jedynie ludzi, którzy zorganizują pracę na platformie, zajmą się marketingiem i obsługą platformy w przyszłości. Ten model można powielić tysiąckrotnie w całej Europie: „Proszę z niego czerpać, dostosowywać go do własnych potrzeb i prowadzić w jego ramach własny rynek B2B”, podsumowuje Behrendt.

Słowa kluczowe

NIMBLE, platforma, klienci biznesowi (B2B), problem zimnego startu, sfederowana, interoperacyjność, wymiana danych, internet rzeczy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania