European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Evaluating mHealth technology in HIV to improve Empowerment and healthcare utilisation: Research and innovation to Generate Evidence for personalised care

Article Category

Article available in the following languages:

Zdalne monitorowanie pacjentów zakażonych HIV

Pandemia COVID-19 doprowadziła do niespotykanego do tej pory wzrostu zapotrzebowania na cyfrowe usługi zdrowotne w obrębie wszystkich gałęzi medycyny. Specjaliści od HIV wkrótce jednak będą mogli zacząć korzystać z dedykowanej platformy mobilnego zdrowia opracowanej w ramach projektu EmERGE.

Zdrowie icon Zdrowie

W Europie mieszka około 2,3 miliona osób zakażonych wirusem HIV, ale dla 80 % z nich życie codzienne niewiele różni się od życia reszty Europejczyków. Leki antyretrowirusowe w znacznym stopniu łagodzą negatywne skutki zdrowotne i w większości przypadków ograniczają monitorowanie pacjentów do wizyt w szpitalach co sześć miesięcy. Nie zawsze jednak jest to takie proste. Ograniczenia budżetowe pociągnęły za sobą konieczność wprowadzenia zmian strukturalnych w zakresie świadczenia usług. Dodatkowe wyzwanie stanowi też wzrost liczby pacjentów i starzenie się leczonych osób. Jak podkreśla Jenny Whetham, konsultantka ds. zdrowia seksualnego i medycyny HIV z funduszu NHS, „ryzyko rozwoju chorób współistniejących i powstania konieczności przyjmowania więcej niż kilku leków jednocześnie rośnie raz z wiekiem”. Jeśli dodamy do tego obawy związane z przepustowością szpitali podczas pandemii COVID-19, jasne staje się, że obecna opieka i profilaktyka związane z wirusem HIV nie są wystarczająco dobrze dostosowane do potrzeb pacjentów. Na szczęście powstało rozwiązanie EmERGE (Evaluating mHealth technology in HIV to improve Empowerment and healthcare utilisation: Research and innovation to Generate Evidence for personalised care) – aplikacja i portal internetowy do zarządzania HIV opracowany dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach projektu o tej samej nazwie. Zespół projektowy chciał umożliwić komunikację pomiędzy pacjentem a lekarzem za pośrednictwem bezpiecznej, zgodnej z RODO cyfrowej platformy zdrowotnej, która opiera się na serwerach szpitalnych lub zaporach sieciowych klinik. Interfejs programowania aplikacji przesyła dane z bazy kliniki na platformę, które następnie są – wraz z wiadomościami – bezpiecznie przekazywane na urządzenie Android lub iOS pacjenta. Wśród danych znajdują się wyniki badań oraz informacje na temat przyjmowanych leków i umówionych wizyt, do których dostęp ma zarówno lekarz, jak i pacjent. Jednym z największych osiągnięć zespołu projektu EmERGE był sam proces projektowania i wdrażania platformy. „Rozwiązanie EmERGE stworzyliśmy we współpracy z członkami społeczności i lekarzami, a następnie zaprosiliśmy pacjentów do udziału w badaniach w pięciu naszych ośrodkach. Zgłosiło się około 2 251 osób z HIV, które następnie monitorowaliśmy przez 12–30 miesięcy. Lekarze spotykali się z pacjentami podczas corocznych wizyt, sprawdzali ich wyniki badań, a następnie przesyłali zaszyfrowane informacje za pośrednictwem aplikacji”, wyjaśnia Whetham. Ustalenia naukowców są całkiem obiecujące – u 99 % uczestników wiremia utrzymywała się na bardzo niskim poziomie i nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych. Pacjenci byli zadowoleni z rozwiązania i wykazywali duże zaangażowanie. Jednocześnie system przyczynił się do ograniczenia liczby wizyt w klinikach o 30 %. „Proponowana przez nas strategia pozwala lekarzom zarządzać przepustowością szpitali i lepiej świadczyć swoje usługi. Rozwiązanie to zwalnia terminy wizyt dla pacjentów z bardziej złożonymi problemami zdrowotnymi lub tych, którzy wolą zobaczyć się z lekarzem osobiście”, podkreśla Whetham.

Utrzymywanie przepustowości klinik i szpitali

Przepustowość szpitali bez wątpienia stanowi mocny argument. W dobie pandemii COVID-19, kiedy szpitale w całej Europie muszą zmienić sposób zarządzania opieką ambulatoryjną, by utrzymać jakość swoich usług, kwestia ta jest jeszcze bardziej istotna. Wiele ośrodków próbuje wdrożyć cyfrowe usługi zdrowotne, a platforma EmERGE stanowi bezpieczne i niezawodne rozwiązanie. „Nasz projekt i obrane przez nas podejście spotkały się z ogromnym entuzjazmem”, dodaje Whetham. „Oczywiście na początku niektórzy lekarze byli sceptycznie nastawieni. Obawiali się zmian w praktyce klinicznej, braku możliwości bezpośredniego kontaktu z pacjentem, a w niektórych przypadkach także konieczności poniesienia wydatków związanych z obsługą platformy. Jednak wybuch pandemii COVID-19 wiele zmienił. Struktury refundacji są szybko przekształcane, a lekarze dostosowują się do nowych modeli pracy”. Chociaż realizacja projektu zbliża się ku końcowi, Whetham zapowiada, że prace będą kontynuowane przez spółkę non-profit utworzoną przez zespół projektu EmERGE. Funkcje platformy niedawno rozszerzono o komunikator i wideorozmowę. Opracowano także prototyp cyfrowego rozwiązania w zakresie profilaktyki przedekspozycyjnej w celu zapobiegania HIV. Tymi działaniami zespół projektu EmERGE wnosi ważny wkład w cyfryzację usług zdrowotnych w Europie.

Słowa kluczowe

EmERGE, mobilne zdrowie, HIV, fundusz NHS, COVID-19, koronawirus

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania