Skip to main content

Analysing the migration choices of HIV-positive gay men in England and France

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumieć decyzje o migracji podejmowane przez gejów zakażonych wirusem HIV

Dwoje badaczy chce poznać czynniki wpływające na decyzje gejów zakażonych wirusem HIV dotyczące migracji i wyboru nowego miejsca zamieszkania, stosując w tym celu w podejście ilościowe.

Zdrowie

Liczba zakażeń wirusem HIV w Europie rośnie, szczególnie w społecznościach gejowskich. Pomimo nowych dowodów naukowych potwierdzających, że osoby poddawane terapii antyretrowirusowej nie mogą przekazywać wirusa dalej, geje zakażeni HIV wciąż doświadczają homofobii i stygmatyzacji. „Dla wielu z nich diagnoza HIV stanowi przełomowy moment w ich życiu – jest szansą na rozpoczęcie nowego życia w miastach, które oferują nowe możliwości związane z karierą zawodową, przyjaźniami, miłością i samooceną”, mówi Cesare Di Feliciantonio, wykładowca antropogeografii na Manchester Metropolitan University. Celem projektu HIVGAYM (Analysing the migration choices of HIV-positive gay men in England and France), realizowanego przy wsparciu programu „Maria Skłodowska-Curie”, jest wyjaśnienie zależności pomiędzy diagnozą HIV a decyzją o migracji. Prowadzony przez Di Feliciantonio i Gavina Browna, profesora z University of Leicester, projekt rzuca nowe światło na wpływ stygmatyzacji, diagnozy i orientacji na wybory życiowe gejów. Naukowcy próbowali ustalić, jak decydenci mogliby przyczynić się do poprawy dobrostanu tych osób.

Podejście ilościowe

Celem badaczy było poznanie czynników wpływających na decyzje gejów zakażonych wirusem HIV dotyczące migracji i wyboru nowego miejsca zamieszkania. Badanie porównuje wyniki uczestników z różnych „pokoleń HIV”, co wyróżnia je na tle podobnych inicjatyw. Badane grupy to: mężczyźni, który zostali zakażeni wirusem HIV w latach 80. XX wieku, kiedy taka diagnoza była jednoznaczna z „wyrokiem śmierci”; mężczyźni, u których zdiagnozowano HIV pomiędzy 1995 a 2005 rokiem, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze skuteczne terapie; i mężczyźni, u których zdiagnozowano HIV po 2008 roku, kiedy opracowano już skuteczne metody leczenia nie wywołujące praktycznie żadnych skutków ubocznych. Naukowcy porównywali ponadto wyniki pomiędzy Anglią i Włochami, państwami o różnych systemach opieki, a także pomiędzy pięcioma miastami różniącymi się pod względem atrakcyjności gospodarczej, ilości zakażeń HIV i widzialności społeczności gejowskich – Bolonią, Mediolanem, Leicester, Londynem i Manchesterem. Naukowcy zebrali dane z wykorzystaniem metod ilościowych takich jak ankiety internetowe, wywiady i analizy dyskursu. „Rekrutacja uczestników, szczególnie w Bolonii i Leicester, była utrudniona ze względu na stygmatyzację towarzyszącą tej kwestii”, wyjaśnia Brown. „Udało nam się jednak rozwiązać ten problem dzięki wsparciu lokalnych grup i organizacji”.

Pierwszy z projektów naukowych

Badania wykazały, że wiek nie odgrywał istotnej roli w decyzji o migracji. „Dla prawie wszystkich uczestników z Anglii Londyn stanowił jedno z miejsc tymczasowego pobytu, ale ze względów finansowych większość osób nie mogła sobie pozwolić na zamieszkanie w tym mieście na stałe”, zauważa Di Feliciantonio. Z badania wynika ponadto, że kwestie takie jak opieka zdrowotna, świadczenia społeczne, emerytura i możliwości zawodowe miały duży wpływ na decyzję o migracji, szczególnie wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia. „Trudna sytuacja ekonomiczna i reformy systemu opieki społecznej, szczególnie w Anglii, w znacznym stopniu dotykały uczestników z najbardziej wrażliwej grupy”, dodaje Brown. Naukowcy starają się teraz przeprowadzić pełną analizę zebranych danych i przygotowują je do publikacji. Ubiegają się ponadto o finansowanie dla projektu badającego rolę dyskrecji w budowaniu pożądania seksualnego wśród mężczyzn tej samej płci za pośrednictwem internetowych aplikacji randkowych. Di Feliciantonio przygotował także wniosek o wsparcie finansowe na badania w zakresie starzenia się osób z HIV pochodzących z różnych grup społecznych. „Mamy nadzieję, że projekt HIVGAYM będzie jedną z wielu wspólnych inicjatyw badawczych mających na celu ponowną ocenę kluczowych paradygmatów, które w ostatnich czasach zdominowały badania nad życiem gejów. Chcemy także, by temat HIV i samego seksu ponownie znalazł się w centrum zainteresowania antropogeografów”, podsumowuje Di Feliciantonio.

Słowa kluczowe

HIVGAYM, HIV, geje, migracja, społeczność gejowska, terapie antyretrowirusowe, homofobia, nauki społeczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania