Skip to main content
European Commission logo print header

Hastlayer - turning software into hardware for faster computing

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne, elastyczne i łatwe w użyciu oprogramowanie

Jednym z rozwiązań pozwalających na zwiększenie szybkości obliczeń jest tworzenie nowych możliwości na platformach programistycznych. W przyszłości innowacje te mogą także zostać wykorzystane w eksploracji przestrzeni kosmicznej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W wielu sektorach gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na szybsze i bardziej wydajne komputery, które zużywają mniej energii. Na przykład platformy mediów społecznościowych muszą być w stanie poradzić sobie z milionami zdjęć, jakie trafiają na nie w każdej sekundzie, a satelity przesyłają na Ziemię terabajty danych. W rezultacie zapotrzebowanie na programistów staje się coraz większe i nieustannie rosną wymagania dotyczące ich umiejętności. „Wykorzystanie akceleratorów do obliczeń wielkiej skali (High-Performance Computing, HPC) jest bardzo skomplikowane”, wyjaśnia koordynator projektu Hastlayer Zoltán Lehóczky, współzałożyciel i dyrektor zarządzający węgierskiej firmy Lombiq Technologies. „.NET to jedna z największych platform wykorzystywanych przez programistów. Bardzo często jednak programiści są zmuszani do rezygnacji z .NET i wykorzystywania innych technologii, które wymagają specjalistycznej wiedzy sprzętowej, aby spełnić wymagania związane z obliczeniami wielkiej skali”.

Wydajniejsze oprogramowanie

Lehóczky i jego zespół postanowili znaleźć sposoby na poprawę wydajności oprogramowania bez konieczności posiadania tej specjalistycznej wiedzy. Nie chodzi tu o typowe oprogramowanie, które można znaleźć w komputerze czy smartfonie – to oprogramowanie do obsługi usług online lub symulacji naukowych, w których wymagane są intensywne obliczenia. „Oprogramowanie jest elastyczne, a specjalistyczny sprzęt jest niezwykle szybki”, mówi. „Pomyśleliśmy więc: dlaczego nie napisać oprogramowania, a potem zamienić je w chip komputerowy?”. Na tym polega właśnie innowacyjne rozwiązanie Hastlayer – przekształca ono oprogramowanie w obwody elektroniczne. Rezultatem, jak mówi Lehóczky, są szybsze obliczenia przy mniejszym poborze mocy. Programiści mogą pisać i aktualizować kod, nie posiadając żadnych umiejętności związanych ze sprzętem. To, co narodziło się jako ciekawostka techniczna, zostało przekształcone w prototyp. Finansowany przez UE sześciomiesięczny projekt Hastlayer umożliwił firmie opracowanie gotowej do produkcji wersji tej technologii oraz określenie jej potencjału rynkowego. „Opracowaliśmy naszą technologię z perspektywy programistów”, mówi Lehóczky. „To oni są użytkownikami końcowymi, więc chcieliśmy zadbać o to, aby oprogramowanie było łatwe w użyciu dla zwykłych programistów korzystających z platformy .NET”. Oprogramowanie jest obecnie dostępne w chmurze i umożliwia tworzenie aplikacji internetowych.

Sięgnąć gwiazd

Oprogramowanie Hastlayer ma znaleźć jeszcze bardziej ambitne zastosowanie w przemyśle kosmicznym. Satelity rejestrują obrazy i wysyłają terabajty danych na Ziemię, gdzie są one następnie przetwarzane. „Uznaliśmy, że Hastlayer może stanowić wartość dodaną dla platform satelitarnych dzięki zaoferowaniu bezpiecznego i wygodnego środowiska oprogramowania, które może być używane przez zwykłych programistów .NET”, dodaje Lehóczky. „Dostrzegliśmy tu duży potencjał, ponieważ sektor kosmiczny musi stać się bardziej dostępny”. Lehóczky zwraca uwagę na aktualnie budowane wielkie konstelacje satelitów. Posłanie satelity na orbitę staje się z roku na rok coraz tańsze. W perspektywie 5 lat posiadanie satelitów mogłoby znaleźć się w zasięgu budżetów badawczo-rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw. „To będzie oznaczać wzrost liczby statków kosmicznych oraz zwiększone zapotrzebowanie na programistów. Kilku specjalistów nie wystarczy. Rozwiązanie Hastlayer pomoże otworzyć sektor dzięki temu, że miliony programistów .NET będą mogły tworzyć aplikacje dla satelitów, a bariera wejścia na rynek stanie się znacznie niższa”. Jeśli chodzi o kolejne kroki, Lehóczky z zespołem chcą zainstalować oprogramowanie Hastlayer bezpośrednio w satelitach. „Nie jest to tak odległy cel, jak by się mogło wydawać”, mówi. „Lekkie nanosatelity stają się coraz tańsze i już są wyposażone w sprzęt, jakiego potrzebujemy. Dodanie oprogramowania Hastlayer byłoby tylko kolejnym małym krokiem”. Obecnie firma współpracuje z Fizycznym Centrum Badawczym im. Wignera na Węgrzech w celu urzeczywistnienia tego celu. Pomysł polegałby na tym, aby docelowo umieścić na orbicie małego satelitę obserwacyjnego Ziemi, na którym zainstalowano by oprogramowanie Hastlayer służące do przetwarzania informacji i pozwalające na potwierdzenie wykonalności koncepcji.

Słowa kluczowe

Hastlayer, oprogramowanie, .NET, satelita, sprzęt, HPC, obliczenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania