CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mine Kafon Drone: An Unmanned Airborne Demining System

Article Category

Article available in the following languages:

Usuwanie min lądowych przy pomocy dronów

Technologia dronów może odegrać zasadniczą rolę w rozminowywaniu pól minowych na świecie. Będące bezpieczniejszą, szybszą i tańszą alternatywą wobec obecnie stosowanych metod, rozwiązanie Mine Kafon Drone System może przybliżyć nas do usunięcia wszystkich min lądowych, ratując przy tym setki istnień ludzkich.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Twórcy finansowanego ze środków UE projektu MKD wykazali, że nowy system, łączący w sobie technologię dronów, robotykę i analizę danych, może przyczynić się do rozminowania pól minowych na całym świecie w ciągu 10 lat. Byłby to olbrzymi przełom w dziedzinie praw człowieka. Z szacunków ONZ wynika, że tylko w ciągu ostatnich trzydziestu lat w wyniku wybuchu min lądowych zdrowie bądź życie straciło ponad milion ludzi. W różnych rejonach naszego globu wciąż pochowanych jest niemal 110 milionów aktywnych min lądowych, których rozbrojenie przy obecnym tempie zajęłoby setki lat. Dzieje się tak głównie dlatego, że do usuwania min wciąż wykorzystuje się ludzi, co sprawia, że jest to proces powolny, kosztowny i niebezpieczny. Ten stan rzeczy mógłby ulec zmianie, gdyby obecnie stosowane metody zastąpiono bezzałogowymi statkami powietrznymi obsługiwanymi z bezpiecznej odległości.

Echa przeszłości

Wspomniany wcześniej Mine Kafon Drone System jest wynalazkiem holenderskich braci Massouda i Mahmuda Hassanich pochodzenia afgańskiego, którzy dorastali w Kabulu, gdzie na własne oczy przekonali się o skali tego problemu. Historia wojen i konfliktów zbrojnych uczyniła z Afganistanu jeden z najgęściej zaminowanych krajów na świecie. „Mieszkaliśmy na przedmieściach Kabulu. Miny były wszędzie, nawet wkoło naszej szkoły i placu zabaw”, mówi Mahmud Hassani, koordynator projektu MKD i współzałożyciel firmy Hassani Design, będącej właścicielem Mine Kafon Lab oraz gospodarzem projektu. Żyjący obecnie w Holandii, gdzie przybyli jako uchodźcy 20 lat temu, bracia Hassani opracowali koncepcję opartą na ich własnych doświadczeniach, polegającą na włączeniu innowacji do walki z problemem min lądowych.

Podejście trzyetapowe

Mine Kafon (co w dosłownym tłumaczeniu z języka farsi oznacza „detonator min”) wykorzystuje dwa różne drony oraz stację bazową. Do zadań tego narzędzia należą: mapowanie, wykrywanie i detonacja, a wszystkie trzy mają kluczowe znaczenie dla procesu usuwania min. „Pierwszy dron służy do wizualizacji 3D obszaru docelowego. Drugi dron jest z kolei wyposażony w robotyczne ramię, dzięki któremu zachowuje stałą, bezpieczną odległość od ziemi, zbierając jednocześnie różnego rodzaju dane za pośrednictwem licznych czujników i funkcji: detekcji metalu, radaru i urządzenia do pobierania próbek. Wszystkie zebrane dane są następnie wykorzystywane do szkolenia oprogramowania w zakresie skutecznego wykrywania min i nanoszenia miejsca ich występowania na mapę 3D”, wyjaśnia Hassani. W trzecim kroku, który aktualnie przechodzi przez fazę badań i rozwoju, udział bierze ten sam dron, który odpowiada za detekcję, tyle tylko, że tym razem dokonuje on zdalnego rozbrojenia miny przy użyciu innego ramienia robotycznego.

Start projektu

Fundusze unijne odegrały kluczową rolę w procesie przejścia od etapu laboratoryjnego do komercjalizacji. Systemy mapowania i detekcji są już gotowe do pierwszych testów. Zespół współpracuje obecnie z afgańską dyrekcją koordynującą działania przeciwminowe (ang. Directorate of Mine Action Coordination, DMAC), organem wspieranym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, z zamiarem rozpoczęcia półrocznych testów w Afganistanie. Wykonanie tego kroku milowego w ojczyźnie braci Hassani będzie ważnym osiągnięciem, jednak ambicje rodzeństwa sięgają o wiele dalej: „Docierają do nas zapytania z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Zapotrzebowanie jest jak widać duże, dlatego musimy zrobić, co w naszej mocy, aby je zaspokoić. Jeżeli uda się sprawnie zwiększyć skalę działalności naszego przedsiębiorstwa i wdrożyć technologię we wszystkich krajach, których dotyczy ten problem, usunięcie wszystkich min na świecie stanie się faktem już za 10 lat”.

Słowa kluczowe

MKD, Mine Kafon, dron, rozminowanie, miny lądowe, miny, robotyka, mapa 3D, wykrywanie, detonacja, prawa człowieka, Afganistan

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania