Skip to main content
European Commission logo print header

Future Formulations: Developing Future Pharmaceuticals Through Advanced Analysis and Intersectoral Exchange

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe podejście pomaga w opracowaniu tańszych, szybszych i bardziej skutecznych leków oraz terapii

Badacze korzystający ze środków UE zastosowali najnowocześniejsze rozwiązania analityczne w celu skrócenia czasu i zmniejszenia zasobów potrzebnych do opracowywania farmaceutyków.

Zdrowie icon Zdrowie

Koszt wprowadzenia nowego leku na rynek jest ogromny: potrzebne są tańsze, bardziej skuteczne leki oraz wyroby medyczne. Wymaga to podejścia, które skróci czas opracowywania i umożliwi podejmowanie kluczowych decyzji na wcześniejszym etapie rozwoju, co pozwoli uniknąć niepowodzeń na późniejszych, droższych etapach badań klinicznych. Zespół projektu FutForm podjął się tego wyzwania, wdrażając zaawansowane, opracowane przez Szkołę Farmacji na Uniwersytecie w Nottingham podejścia analityczne w praktyce przemysłowej w celu opracowywania przyszłych procesów farmaceutycznych i farmakoterapii. „Udało się to osiągnąć dzięki wspólnemu programowi wymiany naukowej z trzema małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)”, mówi koordynatorka projektu Stephanie Allen.

Współpraca międzysektorowa

Każde z MŚP dysponowało innowacyjnymi technologiami znajdującymi się na wczesnym etapie rozwoju w obszarach ważnych dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej. Należą do nich preparaty enzymatyczne poprawiające izolację komórek (Abiel srl, Włochy), preparaty platformy nanocząstkowej do doustnego i miejscowego podawania leków (Inovapotek Lda, Portugalia) oraz preparaty hydrożelowe do leczenia i naprawy chrząstek (Hy2Care B.V. Holandia). Inicjatywa ta dała 20 naukowcom możliwość zdobycia nowych umiejętności i połączenia kilku dyscyplin poprzez odbycie stażu zawodowego w innym kraju i sektorze. Ponadto naukowcy oddelegowani do MŚP zdobyli wiedzę na temat komercjalizacji badań naukowych. Podobnie naukowcy z MŚP pracujący na Uniwersytecie mieli sposobność poznania najnowszych metod analitycznych, niedostępnych w ich przedsiębiorstwach. Jeden z aspektów projektu realizowanego we współpracy z firmą Abiel dotyczył optymalizacji protokołów izolacji komórek z wątroby i serca (odpowiednio hepatocytów i kardiomiocytów) w celu poprawy badań przesiewowych i badań toksyczności leków. „Produkcja rekombinowanych kolagenaz umożliwiła uzyskanie specyficznej, zoptymalizowanej receptury dla każdego konkretnego procesu ekstrakcji, z określonymi protokołami ekstrakcji komórek. Korzyści płynące z procesu ekstrakcji komórek zostały ocenione w projektach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie w Nottingham, koncentrujących się na opracowywaniu czujników i dostarczaniu leków”, wyjaśnia Allen.

Innowacyjne technologie

Prace prowadzone przez Inovapotek skupiały się na nowych metodach tworzenia preparatów/wytwarzania nanocząstek do podawania leków doustnych w oparciu o skuteczne strategie wytwarzania nano- (i mikro-) cząstek o regulowanych właściwościach. Naukowcy opracowali zoptymalizowane protokoły i ocenili cząstki jako potencjalny system dostarczania insuliny drogą doustną. Inne działania zaowocowały stworzeniem nowych protokołów produkcji i oceny nanocząstek do przezskórnego podawania leków, z nowymi podejściami do oceny dostarczania substancji czynnych do skóry (w tym witaminy C). Allen tłumaczy, że prace w ramach Hy2Care koncentrowały się na dokładniejszym poznaniu kluczowych elementów technologii wtryskiwania hydrożeli w celu naprawy chrząstek. „Dokładniejsza charakterystyka składników polimerowych i enzymu niezbędnego do sieciowania umożliwiła przykładowo optymalizację preparatu. Ostatnie prace poświęcone były badaniu, jak obecność komórek modyfikuje właściwości hydrożelu”, mówi. Udział Uniwersytetu i partnerskich przemysłowych MŚP w konsorcjum przełożył się zatem na bogactwo innowacyjnych badań, światowej klasy infrastrukturę i wiedzę specjalistyczną w zakresie opracowywania i analizy leków. „Dzięki FutForm powstało kilka różnych technologii, a wszystkie one przyczyniły się do zastosowania zaawansowanych metod analitycznych w odpowiedzi na pilną potrzebę rynkową”, podsumowuje Allen.

Słowa kluczowe

FutForm, farmaceutyczne, badacze, dostarczanie leków, MŚP, nanocząstki, hydrożel, oddelegowanie, ekstrakcja komórek

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania