European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Search And Rescue Aid and Surveillance using High EGNSS Accuracy

Article Category

Article available in the following languages:

Skuteczniejsze ratownictwo morskie dzięki dronom

Z uwagi na coraz częstsze zdarzenia na morzu, do jakich dochodzi z udziałem migrantów, naukowcy opracowali system oparty na dronach, który pozwala na wykrywanie statków wymagających pomocy z odległości 12 mil morskich.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Według sprawozdania autorstwa Europejskiego Ośrodka Strategii Politycznej przeszło 630 000 nielegalnych migrantów i uchodźców dotarło do Włoch przez Morze Śródziemne, natomiast ponad 13 000 osób straciło życie w czasie próby jego przepłynięcia w latach 2011-2016. Z kolei sprawozdanie okresowe dotyczące realizacji europejskiego programu w zakresie migracji z 2019 roku wskazuje, że działania Unii Europejskiej przyczyniły się do uratowania 760 000 osób na morzu. Celem finansowanego ze środków UE projektu SARA było wsparcie państw członkowskich UE w realizacji akcji ratunkowych na morzu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych dronów oraz danych z obserwacji Ziemi. W ramach swoich prac partnerzy opracowali półautomatyczny system umożliwiający wykrywanie osób zagubionych na morzu, który sprawdza się doskonale w nocy, gdy nie są dostępne inne rozwiązania w zakresie ratownictwa ze względu na niebezpieczeństwo.

W odpowiedzi na kryzys migracyjny

„Projekt SARA powstał w 2015 roku jako rozwiązanie technologiczne wspierające kontrolę migracji, obejmujące monitorowanie granic, a także umożliwiające realizację akcji ratunkowych”, mówi Marco Nisi, koordynator projektu. „Oznaczało to między innymi pomoc krajom położonym w basenie Morza Śródziemnego w opracowaniu kompleksowej architektury, która pozwala na udzielanie pomocy zagrożonym osobom przy jednoczesnej ochronie bezpieczeństwa granic”. Zespół skupiony wokół projektu opracował rozwiązanie SARA z myślą o zwiększeniu prawdopodobieństwo uratowania życia ludzi zaginionych na morzu dzięki wykorzystaniu modułowego systemu. Badacze rozwijali także projekt SARA z myślą o akcjach ratunkowych, monitorowaniu sytuacji w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie katastrof, a także kontroli granic – wykorzystywane drony mają w tym wypadku stanowić uzupełnienie systemów opartych na śmigłowcach oraz bezzałogowych statkach powietrznych.

Inteligentny dron na ratunek

„System wykorzystuje dane z obserwacji Ziemi do określania kursów pontonów oraz wspiera akcje poszukiwawcze i ratownicze dzięki dronowi połączonemu ze statkiem przy pomocy kabla”, twierdzi Nisi. „Gdy wymaga tego sytuacja, dron wylatuje ze swojego hangaru na statku i staje się wirtualnym słupem, dzięki któremu obrazy oraz dane termiczne trafiają do załogi statku w czasie rzeczywistym”. Zespół skupiony wokół projektu SARA wyposażył opracowanego przez siebie drona w system autopilota, który pozwala na lot za statkiem oraz zawiśnięcie nad celem – wszystko to możliwe jest dzięki dwóm niezwykle dokładnym odbiornikom europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (EGNSS). System ten stanowi obecnie fundament rewolucji w zakresie rozwoju dronów, wykorzystywany przez projekty takie jak SARA, które korzystają z danych satelitarnych charakteryzujących się dokładnością poziomą i pionową wynoszącą poniżej 10 centymetrów. Zespół SARA opracował kompleksowe rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie w wielu zastosowaniach, od służb granicznych, policji czy straży przybrzeżnej, przez wojsko, aż po inne organizacje publiczne. Zbudowany przez zespół dron jest w stanie pozostawać w locie przez wiele godzin, co pozwala na jego wykorzystanie w celu stałego monitoringu powietrznego. Jego czujniki umożliwiają wykrywanie statków z odległości 12 mil morskich, a połączenie ze statkiem przy pomocy standardu Ethernet gwarantuje ochronę przed przypadkowymi i celowymi atakami.

Plan wdrożenia rozwiązania

W lutym 2020 roku zespół projektu SARA zorganizował warsztaty, podczas których został omówiony plan dalszego rozwoju projektu. Badacze planowali przygotowanie rozwiązania do zastosowania w rzeczywistych warunkach do końca 2020 roku – miało znaleźć zastosowanie między innymi w działalności Krajowego Instytut Oceanografii i Geofizyki Stosowanej oraz działaniach związanych z walką z pandemią COVID-19.

Słowa kluczowe

SARA, dron, migracja, monitoring, akcje poszukiwawcze i ratownicze, obserwacja Ziemi, EGNSS, system ratowniczy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania