Skip to main content

The world's first Sensor-Based Water Filter to Purify and Analyse Tap Water

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy filtr bazujący na czujnikach do analizy jakości wody wodociągowej

Pomimo tego, że w mediach zwraca się uwagę na zagrożenia, jakie tworzywa sztuczne stanowią dla środowiska, wiele osób wciąż kupuje wodę butelkowaną. W dużej mierze wynika to z ich braku zaufania do jakości wody wodociągowej.

Żywność i zasoby naturalne

W ramach finansowanego ze środków UE projektu TAPP X opracowano innowacyjny, bazujący na czujnikach filtr kranowy wykorzystujący technologię internetu rzeczy, który dostarcza użytkownikom danych na temat jakości filtrowanej wody. „TAPP X jest pierwszym na świecie filtrem do wody przeznaczonym do użytku domowego wyposażonym w czujniki do analizy jakości wody wodociągowej w czasie rzeczywistym”, mówi Magnus Jern, kierownik projektu i współzałożyciel firmy TAPP Water zajmującej się technologiami filtrowania. Koncepcja projektu TAPP X opiera się na zamyśle, że znajomość jakości wody wodociągowej pomoże przekonać więcej osób do rezygnacji z kupowania wody butelkowanej. „Powszechne przyjęcie noszonych na ciele urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej i snu w ramach ilościowej kontroli ruchu oraz rosnącego zainteresowania tematyką zdrowia wyraźnie zwiększyło popyt na produkty takie jak TAPP X”, wyjaśnia Jern.

Wiedza jest kluczowa

Naukowcy opracowali specjalny wkład filtrujący wielokrotnego użytku, która odzwierciedla lokalne potrzeby w oparciu o dane z czujników i inne publicznie dostępne dane. W filtrze zainstalowano specjalne czujniki metali ciężkich i ołowiu, azotanów, pH, temperatury i przepływu wody. „Miniaturowy czujnik przepływu/ciśnienia wody jest mniejszy i dokładniejszy od jakiegokolwiek dostępnego dotychczas czujnika przepływu wody. Dzięki niemu klienci dokładnie wiedzą, ile przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej wody zużywają, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie optymalnej wydajności”, komentuje Jern. Takie podejście umożliwia tym samym czujnikom monitorowanie jakości wody przed i po filtrowaniu, co zmniejsza koszty, zużycie baterii i ich złożoność. Ponadto pozwala to użytkownikom i dostawcom wody na monitorowanie jakości niefiltrowanej wody wodociągowej pod kątem zawartości minerałów, mętności i pH w obrębie całej sieci wodociągowej. TAPP X jest obecnie jedynym filtrem wody, który monitoruje jakość wody wodociągowej przed i po filtrowaniu dzięki pomiarom kilku parametrów. W ramach projektu TAPP Water uruchomiono już bazę danych dotyczących jakości wody, w ramach której dostępny jest prosty, łatwy w obsłudze interfejs, dzięki któremu konsumenci mogą sprawdzić i poznać jakość lokalnej wody wodociągowej. Aplikacja w telefonie komórkowym użytkownika automatycznie łączy się z filtrem wody, aby zsynchronizować dane z usługą TAPP Water Cloud, gdy tylko ten znajdzie się w jego zasięgu.

Ogromny rynek

„TAPP X jest pierwszym opartym na danych źródłem dostarczającym informacji na temat jakości wody w czasie rzeczywistym, które pozwala użytkownikom końcowym na monitorowanie i poprawę jakości wody”, zauważa Jern. „Nasze testy z udziałem użytkowników i wersje pilotażowe pokazują, że klienci ufają kontrolkom wskazującym na bezpieczeństwo wody i chcą dowiedzieć się więcej na temat wody płynącej z ich kranów. Jesteśmy więc pewni, że popyt na ten produkt będzie duży”. Łączny docelowy rynek urządzenia TAPP X liczy prawie 600 milionów konsumentów wody butelkowanej na całym świecie. Ponadto duże zainteresowanie projektem wykazali już dostawcy wody, ponieważ znajomość jakości wody płynącej z każdego domowego kranu pomoże im w podejmowaniu decyzji dotyczących konserwacji i naprawy infrastruktury wodociągowej. TAPP X jest więc przełomowym rozwiązaniem, ponieważ daje konsumentom pewność, że filtrowana woda z kranu, którą piją na co dzień, jest czysta i bezpieczna. „Ta technologia to kolejny krok w drodze do zapewnienia wszystkim ludziom niedrogiej, czystej wody pitnej, przy jednoczesnym budowaniu świadomości na temat spożycia wody i zwalczaniu problemu szkodliwych odpadów z plastikowych butelek”, podsumowuje Jern.

Słowa kluczowe

TAPP X, woda wodociągowa, filtr, czujnik, jakość wody, tworzywo sztuczne, wkład

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania