Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Co nowego w projekcie VRespect.Me: Walka z przemocą domową poprzez innowacyjne wykorzystujące rzeczywistość wirtualną

Niemal co trzecia kobieta na świecie doświadczyła przemocy ze strony partnera lub partnerki. W numerze 88 magazynu „Research*eu” wydanego w grudniu 2019/styczniu 2020 roku zaprezentowaliśmy projekt VRespect.Me – fascynujące rozwiązanie wykorzystujące możliwości oferowane przez rewolucję cyfrową, pozwalające na walkę z przemocą domową w wyjątkowo innowacyjny sposób. Dziś ponownie spotykamy się z Charlie’m Pearmundem, dyrektorem generalnym koordynującej projekt firmy Virtual Bodyworks SL, aby dowiedzieć się więcej o dalszych działaniach zespołu i najnowszych osiągnięciach.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Podstawą rozwiązania VRespect.Me (Virtual Environments for Rehabilitation of Gender Violence Offenders) jest umożliwienie użytkownikom wcielenia się w rolę ofiary przemocy domowej i przeżycia związanych z tym odczuć. Zastosowanie tej metody wśród sprawców przemocy domowej pozwala im zobaczyć, usłyszeć i odczuć na własnej skórze w jaki sposób ich działania wpływają na ofiary. Stało się to możliwe dzięki zaawansowanej technologii wirtualnej rzeczywistości, na którą składają się specjalne okulary oraz wirtualny awatar użytkownika. Nasza ostatnia rozmowa z Charlie’m Pearmundem odbyła się wkrótce po zakupie przez regionalny rząd Katalonii opracowanego przez firmę Virtual Bodyworks z siedzibą w Barcelonie rozwiązania VRespect.Me z myślą o wdrożeniu go w jednym z zakładów karnych w regionie. Jak twierdzi Pearmund, „system znalazł zastosowanie w sześciu katalońskich więzieniach”.

2020: ważny rok dla projektu VRespect.Me

Od czasu formalnego zakończenia projektu VRespect.Me Pearmund wraz z gronem swoich współpracowników i współpracowniczek skoncentrowali się na promowaniu opracowanej przez siebie technologii oraz doświadczeń związanych z rozwiązaniem. Rok 2020, który niedawno dobiegł końca, okazał się dla zespołu bardzo owocny. „W 2020 roku ruszył nowy projekt – www.vrpergenere.eu (»VR per Genere«) – finansowany z unijnego programu »Prawa, równość i obywatelstwo«”, wyjaśnia Pearmund. „W ramach tego działania rozwiązanie VRespect.Me jest wykorzystywane nie tylko w celu rehabilitacji sprawców przemocy, ale także jako środek zapobiegawczy służący walki z przemocą na tle płci wśród młodzieży”. Ponadto w oparciu o wstępne wyniki badań, rozwiązanie VRespect.Me znajdzie również zastosowanie w pracy ze społeczeństwem w ramach zwalczania zjawiska zrzucania winy za przemoc na ofiary, co pozwoli na zwiększenie świadomości dotyczącej zjawiska przemocy na tle płciowym i tym samym zmniejszenie jego skali. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na popularyzację rozwiązania, była trwająca obecnie pandemia. „W czasie pandemii COVID-19 odnotowano dalszy wzrost liczby przypadków przemocy wobec kobiet ze względu na płeć, w szczególności w okresach nasilonych restrykcji”, twierdzi Pearmund. „Tym samym powszechny problem występujący na całym świecie stał się znacznie poważniejszy”. W rzeczywistości przedstawiciele wielu rządów wyraźnie stwierdzili, że jednym z niewielu uzasadnionych powodów pozwalających na opuszczenie domu podczas okresów zamknięcia – poza podstawowymi potrzebami, takimi jak ćwiczenia fizyczne i robienie niezbędnych zakupów – jest ucieczka przed przemocą domową. „Przemoc ze względu na płeć to wielowymiarowy i niezwykle złożony problem, którego zwalczanie wymaga zastosowania szeregu zróżnicowanych podejść i metod”, podsumowuje Pearmund. „Co więcej, jak pokazała nam wyraźnie pandemia, to zdecydowanie jeden z ważniejszych problemów zdrowotnych i społecznych. Technologia immersyjnej wirtualnej rzeczywistości będzie stanowiła jedną z metod pozwalającą na uporanie się z tym problemem raz na zawsze”. Dlatego właśnie zespół Pearmunda zamierza nadal angażować się w promowanie rozwiązania VRespect.Me który cieszy się coraz większym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej – sygnały dotyczące chęci jego wykorzystania dobiegają do zespołu nawet z odległej Australii.

Słowa kluczowe

VRespect.Me, przemoc domowa, przemoc w rodzinie, rzeczywistość wirtualna, VR, VR per Genere, przemoc wobec partnera, COVID-19