European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and video virtual reality games

Article Category

Article available in the following languages:

Zarchiwizowane dane otrzymują drugie życie dzięki nowej aplikacji dla architektów i projektantów gier w rzeczywistości wirtualnej

Już wkrótce praca architektów i projektantów gier w rzeczywistości wirtualnej ma stać się znacznie prostsza i bardziej inspirująca. Umożliwi to technologia opracowana w ramach projektu V4Design. To nowe rozwiązanie umożliwia przekształcanie dowolnej istniejącej treści wizualnej i informacji tekstowej w praktyczne, semantycznie bogate modele 3D.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Współczesne społeczeństwa żyją, i to niemal dosłownie, w gąszczu danych. Każdego dnia ludzie wytwarzają prawie 2,5 tryliona bitów danych, zaś w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat wygenerowaliśmy 90 % dostępnych obecnie na świecie danych. Dla tych najbardziej kreatywnych spośród nas, a więc projektantów i architektów gier w rzeczywistości wirtualnej (VR), taka ilość danych to błogosławieństwo. Jednak ich niejednorodny charakter wymaga zastosowania innowacyjnych środków, które pozwoliłyby na ich ponowne wykorzystanie w ramach rekonstrukcji i tworzenia modeli 3D. Dokładnie taki cel przyświeca twórcom projektu V4Design (Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and video virtual reality games), jak przekonuje Stefanos Vrochidis, starszy badacz w Ośrodku ds. Badań i Technologii Hellas (CERTH) oraz koordynator projektu. „V4Design umożliwia ponowne wykorzystanie i zmianę przeznaczenia istniejących treści wizualnych i tekstowych pochodzących od dostawców treści i z publicznych zasobów sieciowych. Włączyliśmy i połączyliśmy najnowocześniejsze technologie z zakresu widzenia komputerowego, generowania treści 3D, analizy i generowania tekstu oraz semantycznej integracji i konsolidacji. Wobec powyższego jesteśmy w stanie dostarczyć architektom, twórcom i projektantom gier VR innowacyjne narzędzia służące do ponownego wykorzystania i zmiany przeznaczenia niejednorodnych treści multimedialnych”. Wyobraź sobie, że jesteś projektantem gier i chciałbyś sięgnąć do archiwalnych zdjęć i filmów dokumentalnych. Naturalnie, tego typu materiały są niezwykle inspirujące, lecz obecnie nie dysponujemy środkami, które umożliwiałyby zmianę ich pierwotnego przeznaczenia. Projekt V4Design wypełnia tę lukę dzięki automatycznej analizie zawartości i płynnej transformacji do postaci praktycznych rekonstrukcji 3D. To istotna oszczędność czasu, a przede wszystkim pieniędzy. „Obecnie architekci i projektanci gier wideo zmuszeni są korzystać z konwencjonalnych prototypów analogowych. Należą do nich modele w skali i fizyczne środowiska demo, takie jak pokoje i apartamenty. Tymczasem budowa takich prototypów jest znacznie droższa i bardziej czasochłonna niż wykorzystanie już istniejących treści cyfrowych. Poza tym takie prototypy są statyczne”, zaznacza Vrochidis. Dzięki rozwiązaniu V4Design produkowanie prototypów odbywa się szybciej, taniej, ale i wydajniej, a ponadto możliwe jest proste modyfikowanie dynamicznych modeli 3D.

Nieskończenie wiele możliwości

Rozwiązanie V4Design obejmuje dwa narzędzia do tworzenia treści. Jedno jest przeznaczone dla projektantów, a drugie dla architektów gier VR. Oba wykorzystują innowacyjne techniki rekonstrukcji modeli 3D do postaci wizualnej (wideo i obrazy) w celu wyekstrahowania wybranych obiektów 3D, takich jak budynki i inne konstrukcje. W kolejnym kroku narzędzia widzenia komputerowego i analizy tekstu przetwarzają treści, ekstrahują adnotacje i dynamicznie uzupełniają wygenerowane modele 3D informacjami. Na samym końcu wszystkie dostępne informacje zostają semantycznie skonsolidowane do postaci zasobnych wykresów wiedzy, oferujących zaawansowane indeksowanie i funkcje wyszukiwania. W międzyczasie generowany jest tekst, na podstawie którego powstają wielojęzyczne podsumowania obiektów i który pomaga użytkownikom końcowym w wykorzystaniu informacji. Choć projekt V4Design dobiegnie końca w marcu 2021 roku, dwa zaproponowane przez jego twórców rozwiązania są już w pełni funkcjonalne. Pierwsze, przeznaczone dla architektów, pełni funkcję wtyczki do dobrze znanej aplikacji Rhinoceros 3D, zaś drugie, stworzone z myślą o projektantach, może być używane albo w ramach silnika gier Unity, albo bezpośrednio w środowisku rzeczywistości wirtualnej. Architekci mogą wykorzystać tę aplikację do projektowania budowli związanych z istniejącymi lub historycznymi budynkami i obiektami, zaś projektanci gier mogą na przykład umożliwić podróż w czasie w rzeczywistości wirtualnej. Jednak Georgios Meditskos, asystent na ITI-CERTH i kierownik projektu ds. technicznych, nie wyklucza innych możliwych zastosowań. „Wyobrażam sobie, że nasze rozwiązanie doskonale sprawdzi się w przypadku kataklizmu – dzięki trójwymiarowemu, semantycznie wzbogaconemu środowisku ogląd sytuacji przez każdą osobę biorącą udział w akcji ratunkowej z pewnością będzie lepszy, co przełoży się na proces decyzyjny”, przekonuje badacz. „W dziedzinie ochrony zdrowia moglibyśmy tworzyć cyfrowe bliźniaki pacjentów i umieszczać je w środowisku rzeczywistości wirtualnej, umożliwiając wysokiej jakości monitorowanie i rozwiązania terapeutyczne. Jeśli zaś chodzi o zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym czy dziedzictwa kulturowego, ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia”. Projekt wszedł właśnie w ostatnią fazę realizacji, dlatego zespół intensywnie pracuje nad ostateczną wersją platformy. Wiąże się to z przeprowadzaniem rygorystycznych testów i rozwiązywaniem pojawiających się problemów, tak by jakość platformy w momencie oddania jej do użytku była najwyższa i niezawodna. „Prace w ostatnim etapie projektu idą pełną parą. Przygotowujemy się do fazy końcowej oceny, w trakcie której będziemy weryfikowali i oceniali, jak nasze rozwiązanie sprawdza się w rzeczywistej pracowni architektonicznej i studio opracowującym gry VR”, podsumowuje Meditskos.

Słowa kluczowe

V4Design, architektura, rzeczywistość wirtualna, archiwum, zawartość wizualna, informacje tekstowe, rekonstrukcja 3D

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania