Skip to main content

Scalable multidimensionAl sitUation awaReness sOlution for protectiNg european ports

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wszechobecne oczy i uszy pomogą w ochronie europejskich portów

W ramach projektu badawczego opracowano rozwiązanie mające na celu ochronę portów Unii Europejskiej przed atakami terrorystycznymi, cyberatakami i atakami hybrydowymi.

Bezpieczeństwo

Co roku europejskie porty obsługują miliony pasażerów i miliardy ton towarów, co sprawia że są one zarówno kluczowym obiektem wymagającym ochrony, jak i potencjalnym celem ataków grup przestępczych. W ramach finansowanego przez UE projektu SAURON opracowano nowe rozwiązanie pomagające służbom portowym w ochronie przed coraz bardziej wyszukanymi atakami skierowanymi wobec pasażerów, infrastruktury i systemów komputerowych, które często opierają się na połączeniu ataków w przestrzeni publicznej i cyfrowej. „Chcąc chronić unijne porty, które stanowią jedne z najważniejszych elementów infrastruktury w Europie, stworzyliśmy oprogramowanie zapewniające orientację sytuacyjną w przypadku ataków terrorystycznych, cyberataków i ataków hybrydowych oraz system ostrzegania ludności cywilnej”, wyjaśnia Rafael Company, dyrektor ds. bezpieczeństwa z centrum Valenciaport Foundation i koordynator projektu SAURON. „Wszystkie cztery elementy powiadamiają ochronę portu o potencjalnym ryzyku i dostarczają informacji niezbędnych w celu ochrony ludzi znajdujących się w pobliżu, pomagając tym samym w zapobieganiu incydentom i łagodzeniu ich skutków”.

Ponad 360°

Jak system działa w praktyce? Rozwiązanie SAURON opiera się na istniejących systemach bezpieczeństwa portów, takich jak kamery, czujniki i alarmy przeciwpożarowe, i uzupełnia je o najnowocześniejsze technologie wyposażone w nowe czujniki, takie jak drony z kamerami i technologię rozpoznawania twarzy. System wykorzystuje platformę IT, która monitoruje i analizuje dane z kilku źródeł oraz zawiadamia o wykrytych anomaliach, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i cyberprzestrzeni. Za pomocą nowych technik wizualizacyjnych takich jak modele przestrzenne i scenariusze w wirtualnej rzeczywistości operatorzy mogą w czasie rzeczywistym wizualizować i oceniać zagrożenia w przestrzeni publicznej i cyfrowej, co pomaga w szybkim podejmowaniu decyzji. System wczesnego ostrzegania umożliwia powiadamiane władzy i obywateli o niebezpieczeństwie.

Skuteczne wykrywanie zagrożeń

Podczas fazy pilotażowej system SAURON został zainstalowany w czterech europejskich portach, gdzie przeprowadzono symulacje ataków terrorystycznych, cyberataków i ataków hybrydowych w celu oceny skuteczności koncepcji. Na przykład w porcie w Sagunto (Hiszpania) dron został wykorzystany do monitorowania ciężarówki przewożącej niebezpieczne towary. „Możemy wykrywać incydenty i zarządzać nimi za pomocą systemu, a następnie wysyłać policję portową w celu interwencji”, podkreśla Company. Podczas innej symulacji, tym razem w porcie w Pireusie (Grecja) rozwiązanie pomogło w udaremnieniu upozorowanego ataku terrorystycznego, podczas którego zhakowano komputer oficera ochrony portu w celu dokonania zamachu na terminal pasażerski. Także w tym przypadku system SAURON skutecznie zapobiegł atakowi.

Szerokie perspektywy

Po sukcesie testów czterech potencjalnych użytkowników końcowych wyraziło zainteresowanie wykorzystaniem systemu SAURON w przyszłości. Projekt skupiał się na europejskich portach, ale opracowana koncepcja może być stosowana w celu zwiększenia ochrony także innych obszarów. „Chociaż skuteczność systemu była badana w portach i środowiskach morskich, wszystkie jego komponenty można łatwo dostosować do kluczowej infrastruktury także w innych sektorach, takich jak energetyka, gospodarka wodna czy komunikacja”, mówi Company. Zespół projektu uzyskał niedawno finansowanie z UE dla nowego projektu, które pozwoli na dalsze udoskonalanie systemu i badanie możliwości rozszerzenia jego zakresu.

Słowa kluczowe

SAURON, bezpieczeństwo portów, hybrydowy atak terrorystyczny, zagrożenie, kluczowa infrastruktura, cyberatak, orientacja sytuacyjna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania