CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Green Integrated Structural Elements for Retrofitting and New Construction of Buildings

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjny zielony budulec przełomem w sektorze budowlanym

Dzięki nowym technologiom i strategiom oraz wsparciu ze środków UE naukowcy opracowali prefabrykowane komponenty produkowane z wykorzystaniem odpadów budowlanych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Nieustannie rozwijający się sektor budowlany w UE ma istotne znaczenie dla gospodarki i zapewnia zatrudnienie milionom pracowników. Z jego rozwojem w ostatnich dziesięcioleciach wiąże się jednak wzrost ilości odpadów pochodzących z budowy i rozbiórki (ang. construction and demolition waste, CDW), które mają szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Odpady te stanowią około 31 % wszystkich odpadów w UE i zawierają ciężkie materiały o dużej objętości, takie jak beton. W ramach finansowanego ze środków UE projektu GREEN INSTRUCT opracowywano blokowe, prefabrykowane moduły konstrukcyjne wykorzystujące technologie zielonych ścian. Stworzono pierwsze tego rodzaju moduły, które zostały włączone w łańcuch dostaw CDW i mogą być wykorzystywane zarówno na nowych budowach, jak i podczas renowacji budynków.

Główne osiągnięcia projektu

Xiangming Zhou, koordynator projektu i profesor Uniwersytetu Brunel w Londynie, wyjaśnia: „Dzięki zastosowaniu nowatorskich metod projektowania i produkcji materiałów, najnowocześniejszych analiz numerycznych i rygorystycznych testów walidacyjnych konsorcjum GREEN INSTRUCT udowodniło, że ogromne ilości CDW można z powodzeniem ponownie wykorzystać do wyprodukowania materiałów, które znajdą zastosowanie w przemyśle budowlanym”. Moduł konstrukcyjny składa się z sześciu zintegrowanych warstw, które cechuje m.in. odpowiednia wytrzymałość konstrukcyjna, estetyczny wygląd oraz wysoki poziom izolacji. Poza tym modułowe ściany pochłaniają dwutlenek węgla, a wnętrza budynków, które powstały przy ich użyciu są komfortowe i zdrowe. „W ramach projektu osiągnięto wstępnie określone cele dotyczące poziomu izolacji cieplnej modułów, a nawet je przekroczono – wartość U wynosi 0,14 W/m2 K. Ponadto analiza obliczeniowa wydajności izolacji akustycznej potwierdziła, że panel spełnia wymogi dotyczące poziomu izolacyjności akustycznej o wartości 57 dB”, mówi Zhou. Moduły są przeznaczone do łatwego i szybkiego montażu i są o 30 % lżejsze niż tradycyjne ściany stanowiące przegrody zewnętrzne tej samej wielkości. W trakcie realizacji projektu oszacowano, że instalacja będzie o 600 %, a produkcja o 800 % szybsza. Moduły zyskały nową funkcjonalność dzięki dodaniu do konstrukcji pionowej zielonej ściany, która umożliwiła przetwarzanie deszczówki oraz szarej wody. Jak podkreśla Zhou: „Najbardziej znaczącym wynikiem projektu będzie produkcja modułów, które w ponad 70 % będą składać się z CDW i które będą charakteryzowały się bardzo wysoką efektywnością energetyczną, co ostatecznie przyczyni się do wzmocnienia niezależności gospodarki budowlanej od zmian klimatu”. Popularyzacja modułów mogłaby również mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące zrównoważonych projektów rozbudowy będących efektem szybkiej urbanizacji i rozwoju gospodarczego. Nowe materiały mogą dodatkowo wspomóc unijny sektor budowlany i wzmocnić jego zasoby, a także umożliwić osiągnięcie celów UE związanych z przejściem na zieloną gospodarkę.

Działania na rzecz rozwoju przyszłych zielonych technologii

Badacz, pytany o przyszłe działania w projekcie, mówi: „Jesteśmy o krok od komercjalizacji zielonych ścian, które stworzyliśmy w ramach projektu. Pozyskano już nowe środki finansowe z UE, a nasz produkt powinien pojawić się na rynku w ciągu najbliższych pięciu lat”. Innymi obiecującymi technologiami o wysokim potencjale inwestycji zewnętrznych i prywatnych są wytłaczane profile aluminiowe i złącza PCW. „Oczekuje się, że partnerzy projektu w najbliższej przyszłości będą ponownie wspólnie pracować nad wspomnianymi technologiami”. W ramach projektu utworzono również centralną bazę danych, zawierającą charakterystykę surowców, opisy próbek, wykorzystanych technik i warunków badań, która zostanie udostępniona interesariuszom i naukowcom oraz zespołom pracującym przy innych projektach. „Inni badacze mogą udostępniać w niej zebrane przez siebie dane”, dodaje Zhou.

Słowa kluczowe

GREEN INSTRUCT, budownictwo, CDW, moduł konstrukcyjny, zielona ściana, prefabrykaty, odpady z budowy i rozbiórki, recykling odpadów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania