CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Certified smart and integrated living environments for ageing well

Article Category

Article available in the following languages:

Program certyfikacji zachęca do tworzenia budynków przyjaznych dla starszych mieszkańców

Program ocen nagradzający budynki przystosowane i wyposażone pod kątem aktywnego starzenia się może pomóc dopilnować, by europejskie obiekty mieszkalne były dostosowane do starzejącej się populacji.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Domy i mieszkania przyjazne dla osób starszych, uwzględniające w pełni ich potrzeby, mogą odegrać kluczową rolę we wsparciu zachowania niezależności oraz zdrowia fizycznego i psychicznego w miarę starzenia się. „Domy i mieszkania powinny uwzględniać różne style życia, potrzeby i preferencje mieszkańców niezależnie od ich wieku”, opowiada koordynatorka projektu Homes4Life, Silvia Urra Uriarte z działu technologii budowlanych hiszpańskiej firmy TECNALIA. „Niestety, dostępne obecnie europejskie zasoby mieszkaniowe nie są do tego przystosowane. Oznacza to, że osoby chcące godnie się zestarzeć w domu mogą mieć z tym problem”. Urra zaznacza, że w Hiszpanii mniej niż 1 % budynków jest w pełni dostępny dla wszystkich. Z kolei na szczeblu europejskim blisko 8 % osób w wieku powyżej 65 lat zgłasza brak ogrzewania lub klimatyzacji, które pozwoliłyby im utrzymać w domu komfortową temperaturę. „Takie bariery uniemożliwiają cieszenie się odpowiednią jakością życia w domu w miarę starzenia się”, dodaje.

Niezależne życie w domu

Celem projektu Homes4Life jest znalezienie nowych sposobów na zapewnienie europejskim obywatelom lepszych wyborów w zakresie niezależnego życia w domu. Udało się to osiągnąć poprzez wsparcie pełnej gamy cyfrowych możliwości oraz określenie inwestycji koniecznych do unowocześnienia europejskich budynków. Centralnym elementem wizji projektu było ustanowienie programu certyfikacji. „Przede wszystkim w ramach projektu przeanalizowaliśmy różne konteksty mieszkaniowe przystosowane dla osób starszych i ustaliliśmy, jakie są obecnie dostępne innowacyjne inicjatywy”, wyjaśnia Urra. „Skupiliśmy się również na opracowaniu definicji roboczej tego, co to znaczy, że dom jest przyjazny dla osób starszych”. Następnie badacze przeanalizowali istniejące programy certyfikacji i oznaczania, a także projekty związane z badaniami naukowymi i innowacjami odnoszące się do kwestii dostosowania do wieku, ICT oraz budowy. „Staraliśmy się skoncentrować – w bardziej praktycznym wymiarze – na tym, jak powinno wyglądać miejsce do życia”, zauważa koordynatorka. „Jednym z kluczowych sukcesów, które udało nam się osiągnąć, była integracja przedstawicieli różnych profili i środowisk w ramach konsorcjum. Profile te obejmowały osoby starsze, opiekunów, firmy prywatne, ośrodki badawcze oraz uniwersytety. Dostosowanie do wieku to kwestia międzysektorowa, bardzo nam więc pomogło zaangażowanie przedstawicieli wielu różnych sektorów”.

Zachęcanie do budowania domów dla osób starszych

Dzięki tym wspólnym pracom opracowano dokument zatytułowany Homes4Life 2040. Określa on przyszłą wizję dla tego sektora oraz zawiera wytyczne i narzędzia wspierające polityki zakładające dostosowanie obiektów mieszkalnych do wieku mieszkańców, na przykład integrację projektów budowlanych dostosowanych do wieku i rozwiązań cyfrowych tam, gdzie będzie to korzystne. W dokumencie opisano również sposoby tworzenia firm w sektorze aktywnego starzenia się. „Europejski wymiar tego projektu był kluczowy dla dopilnowania, by uzyskane wyniki można było zastosować w rozmaitych kontekstach”, dodaje Urra. Oprócz dokumentu prezentującego wizję twórcy projektu z powodzeniem stworzyli Program certyfikacji Homes4life. Ta nowa inicjatywa mająca na celu zachęcanie do budowania domów dla osób starszych w Europie opiera się na długofalowej wizji projektu dotyczącej ludzkich potrzeb i wymagań. Program z powodzeniem przetestowano w 11 budynkach pilotażowych w całej Europie (Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Niderlandy oraz Polska), zarówno na etapie projektowania, jak i funkcjonowania. „Kolejne kroki obejmują dalsze rozpowszechnianie i propagowanie wizji Homes4Life, jak również prowadzenie dalszych badań nad tymi zagadnieniami”, stwierdza badaczka. „Chcemy również sfinalizować program certyfikacji, by wprowadzić go na rynek”. Celem twórców projektu jest dopilnowanie, by program uwzględniał specyfikę każdego kraju i miał zastosowanie zarówno do nowo powstających, jak i do już istniejących budynków. Ostatecznie wprowadzenie ogólnoeuropejskich certyfikatów dla domów dostosowanych do wieku może okazać się kluczową zachętą do budowania bardziej inteligentnych zasobów mieszkaniowych dla osób starszych.

Słowa kluczowe

Homes4Life, starzenie się, styl życia, budynek, zdrowie, cyfrowy, budowa, dostosowany do wieku

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania