Skip to main content
European Commission logo print header

Contact Lenses for the Ear - Invisibly providing natural hearing experience for Europe's 52 million hearing-impaired people

Article Category

Article available in the following languages:

Dzięki technologii mikrosystemów powstaje pierwsza douszna „soczewka kontaktowa”

Istniejące aparaty słuchowe to głównie systemy zauszne lub douszne: głośniki umieszczone w przewodzie słuchowym lub obok niego wzmacniają dźwięk. Finansowany przez UE projekt zrewolucjonizuje rynek dzięki opracowaniu pierwszego aparatu słuchowego opartego na technologii Hearing Contact Lens®, która zapewnia doskonałą jakość dźwięku.

Zdrowie icon Zdrowie

Ubytek słuchu dotyczy milionów ludzi na całym świecie, wpływając znacząco na jakość ich życia i kontakty społeczne. Mimo to większość tych osób nie chce używać aparatów słuchowych, głównie z powodu stygmatyzacji społecznej i niezadowalających doświadczeń z istniejącymi technologiami. Aparaty słuchowe obecnie dostępne na rynku nie radzą sobie z lokalizacją źródła hałasu czy identyfikowaniem głosów w grupie osób i często zniekształcają dźwięki.

Aparaty słuchowe poprawiające naturalny proces słyszenia

Mając świadomość niedociągnięć tych aparatów, zespół finansowanego przez UE projektu Hearing Contacts opracował pierwszą na świecie douszną soczewkę kontaktową opartą na technologii mikrosystemów. Urządzenie umieszcza się bezpośrednio na błonie bębenkowej bez konieczności przeprowadzania zabiegu chirurgicznego. „Prawdziwe innowacje tworzy się, wykraczając poza standardowe rozwiązania”, podkreśla Jonathan Schächtele, dyrektor ds. technologii w firmie Vibrosonic GmbH. Podczas badań zespół eksperymentował z technologią głośników wykorzystujących drgającą membranę przypominającą naturalną błonę bębenkową. Uczeni zaczęli opracowywać koncepcje wykorzystania tego podobieństwa, czego efektem stało się wynalezienie technologii Hearing Contact Lens®.

Hearing Contact Lens®

Aparat Hearing Contact Lens® bazuje na technologii mikrosystemów i może być umieszczony bezpośrednio na błonie bębenkowej. „Urządzenie Hearing Contact Lens® zostało zaprojektowane tak, aby wspierać naturalny mechanizm słuchu, dzięki czemu może znacząco poprawić słyszenie u osób niedosłyszących”, wyjaśnia Schächtele. Zamiast umieszczania w uchu głośników, dźwięk jest transmitowany poprzez bezpośrednią mechaniczną stymulację błony bębenkowej, bez blokowania kanału słuchowego. Pierwszy aparat słuchowy z certyfikatem CE, Vibrosonic alpha, składa się z trzech elementów: soczewki Hearing Contact Lens®, modułu dokanałowego oraz modułu zausznego. Urządzenie Hearing Contact Lens® i moduł dokanałowy pozostają w kanale słuchowym, natomiast moduł zauszny można zdejmować.

Zalety i perspektywy na przyszłość

Wstępne badania wykazały, że aparat Hearing Contact Lens® może poprawić odbiór dźwięku u osób z lekkim lub średnim ubytkiem słuchu. W odróżnieniu od większości konwencjonalnych aparatów słuchowych zapewnia on bardzo dobrą jakość dźwięku dzięki poszerzonemu spektrum akustycznemu i temu, że nie blokuje kanału słuchowego. W efekcie znacząco ogranicza zakłócenia spowodowane sprzężeniem zwrotnym. Przewiduje się, że do 2050 roku jedna na cztery osoby będzie cierpiała na jakiś rodzaj problemów ze słuchem, dlatego istnieje pilna potrzeba leczenia tej dolegliwości na całym świecie. Aparat Hearing Contact Lens® przynosi znaczący postęp w stosunku do dotychczasowych technologii. Jego twórcy spodziewają się, że w przeciwieństwie do dostępnych na rynku aparatów słuchowych będzie cieszył się większą akceptacją ze strony społeczeństwa oraz że przyczyni się poprawy jakości życia osób niedosłyszących. Zespół Vibrosonic planuje w przyszłości miniaturyzację wszystkich podzespołów, tak aby cały aparat można było umieścić głęboko w kanale słuchowym, dzięki czemu urządzenie stałoby się całkowicie niewidoczne.

Słowa kluczowe

Hearing Contacts, słuchowe soczewki kontaktowe, aparat słuchowy, błona bębenkowa, słuch naturalny, niewidoczny, upośledzenie słuchu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania