Skip to main content

Setting up national qualification and training scheme for craftsmen in the Czech Republic and developing the further offer of training courses in Slovakia, Austria and Bulgaria

Article Category

Article available in the folowing languages:

Platforma e-learningowa ułatwia zdobywanie zielonych umiejętności w zakresie budownictwa w Czechach i na Słowacji

Aby odpowiedzieć na rosnący popyt na efektywne energetycznie budownictwo, zespół pracujący nad projektem CraftEdu opracował platformę e-learningową, dzięki której pracownicy budowlani oraz uczniowie szkół zawodowych w Czechach będą mogli zdobywać nowe umiejętności.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

To, czy uda się wprowadzić w budownictwie bardziej przyjazne środowisku normy, na przykład w zakresie budynków o niemal zerowym zużyciu energii czy prowadzenia dogłębnych renowacji, zależy od umiejętności fachowców działających na rynku budowlanym. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu CraftEdu (Setting up national qualification and training scheme for craftsmen in the Czech Republic and developing the further offer of training courses in Slovakia, Austria and Bulgaria) powstały szkolenia związane z osiąganiem efektywności energetycznej i korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, którym towarzyszyło określenie niezbędnych kwalifikacji w tym zakresie. Na obecnym etapie materiały są dostępne wyłącznie w Czechach. „Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zmusiły nas do postawienia na szkolenia przez internet. Interaktywna platforma e-learningowa będzie oferować przeszło 30 filmów instruktażowych oraz około 20 modułów szkoleniowych. Umożliwi także prowadzenie regularnych konsultacji z udziałem nauczycieli i słuchaczy”, wyjaśnia koordynator projektu Jiří Karásek z SEVEn, Ośrodka Efektywności Energetycznej. „Już na tym etapie możemy mówić o sporym zainteresowaniu. Jedno z nagrań instruktażowych dla elektryków zostało obejrzane aż 550 razy”. Projekt CraftEdu korzysta z dokonań prowadzonego wcześniej na Słowacji projektu StavEdu, dzięki któremu udało się nawiązać dialog między decydentami, nauczycielami szkół zawodowych i pracownikami w kwestii umiejętności niezbędnych pracownikom sektora budowlanego do osiągnięcia celów energetycznych UE do 2020 roku. W wyniku prac prowadzonych nad projektem StavEdu na Słowacji powstała dobrowolna inicjatywa o nazwie Building Future, której celem jest szkolenie fachowców zajmujących się rozwiązaniami w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania zasobów odnawialnych. Projekt CraftEdu ma rozszerzyć zakres jej działania na teren Czech.

Kontakt z pedagogami i fachowcami

Projekt CraftEdu został uruchomiony z myślą o zapewnieniu pełnego pakietu kwalifikacji w siedmiu zawodach wskazanych jako mające kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektywności energetycznej, czy to w zakresie prac budowlanych, czy renowacji. Mowa tu o monterach systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, cieślach, elektrykach z uprawnieniami do pracy z niskimi napięciami, elektrykach z uprawnieniami do pracy z wysokimi napięciami, hydroizolatorach, zdunach oraz technikach inspekcji. Niedawno zakres projektu został rozszerzony o materiały dla monterów okien. W opracowaniu modułów szkoleniowych pomagali trenerzy i szkoły zawodowe, wcześniej zaangażowane w przygotowywanie takich materiałów, udało się także pozyskać wsparcie ze strony czeskich i słowackich ministerstw oraz stowarzyszeń budowlanych, cechów i izb handlowych, w tym Politechniki Czeskiej w Pradze oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Budowlanych z obu krajów. Karásek mówi: „Wprawdzie zgodnie z założeniami projektu początkowo miał powstać tylko jeden program e-learningowy, ale ze względu na to, że przeszliśmy na nauczanie zdalne, przypuszczalnie uda się nam przygotować około 18 kursów, co oczywiście przełoży się na większy zasięg i mocniejsze oddziaływanie całego projektu. Już na tym etapie mamy 350 zarejestrowanych użytkowników, a zainteresowanie nie wydaje się słabnąć”. Po zakończeniu wdrażania platformy szkoleniowej, uczestnicy szkoleń, którzy ukończą je z powodzeniem, otrzymają certyfikat CraftEdu. Obecnie pilotażowe kursy prowadzone są w Czechach i na Słowacji. Uczestniczy w nich 280 przedstawicieli branży. Szkolenia powinny zakończyć się jesienią 2021 roku. Z racji tego, że program będzie realizowany także w innych krajach ościennych, w tym w Austrii i Bułgarii, przygotowywane materiały mają charakter przede wszystkim wizualny, a słowa zastępują ikony, by ograniczyć trudności związane z przekładem na inne języki. Kursy i wsparcie oferowane w ramach projektu CraftEdu są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników bazy danych CraftEdu. Zgromadzone tam materiały są dostępne w czterech językach (czeskim, słowackim, niemieckim i bułgarskim), przy czym większość szkoleń jest oferowana w językach czeskim i słowackim.

Zachęcanie młodzieży do karier związanych z ekologicznym rozwojem

Program opracowany w ramach projektu CraftEdu to bezpośredni wkład w wysiłki podejmowane w tworzenie miejsc pracy, prowadzące do tak zwanego zielonego wzrostu gospodarczego. Oferuje on szkolenia i możliwość podniesienia kwalifikacji w branży, przed którą Europejski Zielony Ład stawia zadanie osiągnięcia efektywności energetycznej. Karásek dodaje: „Zasadnicze znaczenie ma tu fakt, że dzięki opracowaniu szkoleń tak, by były zachęcające i miały możliwie nowoczesny format, program CraftEdu pomaga nam przyciągnąć do tej koncepcji młodzież, która dopiero rozpoczyna swoje życie zawodowe”. Zespół będzie kontynuować współpracę z ministerstwami, firmami budowlanymi oraz szkołami, aby dalej rozwijać program szkoleń. Jego członkowie podejmą też starania, by opracowana platforma weszła na stałe do programu szkół zawodowych w Czechach i na Słowacji. Ponadto dzięki współpracy ze stowarzyszeniami budowlanymi zespół miał pewien wpływ na zasady obowiązujące w branży, co przełożyło się na opracowanie propozycji podniesienia norm kwalifikacyjnych w Czechach i nowego kodeksu budowlanego na Słowacji, który zostanie niebawem wprowadzony w życie dzięki wsparciu jednego z partnerów projektu, firmy ZSPS (strona w języku słowackim).

Słowa kluczowe

CraftEdu, efektywność energetyczna, budownictwo, budynki, zasoby odnawialne, renowacja, szkolenia, e-learning, kwalifikacje, umiejętności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania