Skip to main content
European Commission logo print header

Setting up national qualification and training scheme for craftsmen in the Czech Republic and developing the further offer of training courses in Slovakia, Austria and Bulgaria

Article Category

Article available in the following languages:

Przyjazne środowisku umiejętności budowlane w Czechach i na Słowacji dzięki platformie e-learningowej

Aby odpowiedzieć na rosnący popyt na efektywne energetycznie budownictwo, zespół pracujący nad projektem CraftEdu opracował platformę e-learningową, dzięki której pracownicy budów oraz uczniowie szkół zawodowych zdobędą nowe umiejętności.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

To, czy uda się wprowadzić w budownictwie bardziej przyjazne środowisku normy, na przykład w zakresie budynków o niemal zerowym zużyciu energii czy prowadzenia dogłębnych renowacji, zależy od umiejętności fachowców pracujących w sektorze budowlanym. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu CraftEdu (Setting up national qualification and training scheme for craftsmen in the Czech Republic and developing the further offer of training courses in Slovakia, Austria and Bulgaria) powstały stosowne szkolenia związane z osiąganiem efektywności energetycznej i korzystaniem z odnawialnych źródeł energii. Zespół określił także niezbędne kwalifikacje dotyczące tych zagadnień, głównie z myślą o Czechach i Słowacji”. „Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zmusiły nas do postawienia na szkolenia internetowe”, wyjaśnia Jiří Karásek, koordynator projektu z ramienia Ośrodka Efektywności Energetycznej SEVEn. „Nasza interaktywna platforma e-learningowa oferuje obecnie przeszło 50 filmów szkoleniowych i około 20 modułów, a także okazje do odbywania regularnych konsultacji pomiędzy trenerami i uczestnikami przez internet. Dotychczas nasze szkolenia cieszą się stosunkowo dużym zainteresowaniem – jeden z filmów szkoleniowych dla elektryków został obejrzany ponad 550 razy”. Projekt CraftEdu korzysta z dokonań realizowanego wcześniej w Słowacji projektu StavEdu, dzięki któremu udało się nawiązać dialog między decydentami, nauczycielami szkół zawodowych i pracownikami w kwestii umiejętności niezbędnych pracownikom sektora budowlanego do osiągnięcia do 2020 roku celów, jakie w zakresie energii stawia sobie UE. W wyniku prac prowadzonych nad projektem StavEdu powstała dobrowolna inicjatywa o nazwie Building Future, której celem jest szkolenie fachowców zajmujących się rozwiązaniami w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania zasobów odnawialnych. Projekt CraftEdu ma rozszerzyć zakres jej działania na teren Czech.

Kontakt z nauczycielami i fachowcami

Projekt CraftEdu został uruchomiony z myślą o zapewnieniu pełnego pakietu kwalifikacji w siedmiu zawodach wskazanych jako mające kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektywności energetycznej, czy to w zakresie prac budowlanych, czy renowacji. W Czechach byli to monterzy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, cieśle, elektrycy z uprawnieniami do pracy z niskimi napięciami, elektrycy z uprawnieniami do pracy z wysokimi napięciami, hydroizolatorzy, zduni, a także technicy inspekcji oraz monterzy okien. W przypadku Słowacji inicjatywa była skierowana do cieśli, elektryków z uprawnieniami do pracy z niskimi napięciami, elektryków z uprawnieniami do pracy z wysokimi napięciami, hydroizolatorów i monterów okien. W opracowaniu modułów szkoleniowych pomagali trenerzy i szkoły zawodowe, które to grupy były już zaangażowane w przygotowywanie takich materiałów, ale też udało się pozyskać wsparcie ze strony czeskich i słowackich ministerstw oraz stowarzyszeń budowlanych, cechów i izb handlowych, w tym Politechniki Czeskiej w Pradze oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Budowlanych z obu krajów. Jak twierdzi Karásek: „Wprawdzie zgodnie z założeniami projektu początkowo miał powstać tylko jeden program e-learningowy, ale z racji tego, że ostatnie działania i tak koncentrowały się na wdrożeniu szkoleń zdalnych, przypuszczalnie uda się nam przygotować około 20 kursów, co oczywiście przełoży się na zasięg całego projektu. Dotychczas w celu udziału w szkoleniach zarejestrowało się ponad 370 osób, a wszystkie kursy w ofercie cieszą się dużym zainteresowaniem". Uczestnicy, którym uda się z powodzeniem ukończyć kurs w Czechach lub Słowacji, otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia CraftEdu. Do jesieni 2021 roku udało się to przeszło 280 rzemieślnikom. Kursy i materiały oferowane w ramach projektu CraftEdu są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników bazy danych CraftEdu. Zgromadzone tam materiały są dostępne w czterech językach (czeskim, słowackim, niemieckim i bułgarskim) – większość materiałów została jednak przygotowana w językach czeskim i słowackim.

Zachęcanie młodzieży do wyboru ekologicznych karier

Program opracowany w ramach projektu CraftEdu to bezpośredni wkład w wysiłki podejmowane w tworzenie miejsc pracy, prowadzące do tak zwanego zielonego wzrostu gospodarczego. Oferuje on szkolenia i możliwość podniesienia kwalifikacji w branży, przed którą europejski Zielony Ład stawia zadanie osiągnięcia efektywności energetycznej. Karásek dodaje: „Zasadnicze znaczenie ma tu fakt, że dzięki opracowaniu szkoleń tak, by były zachęcające i miały możliwie nowoczesny format, program CraftEdu pomaga nam przyciągnąć do tej koncepcji młodych, którzy dopiero rozpoczynają swoje życie zawodowe”. Zespół będzie kontynuować współpracę z ministerstwami, przedsiębiorstwami budowlanymi oraz szkołami, aby dalej rozwijać harmonogram szkoleń. Jego członkowie podejmą też starania, by opracowana platforma weszła na stałe do programu szkół zawodowych w Czechach i Słowacji.. Ponadto dzięki współpracy ze stowarzyszeniami budowlanymi zespół zyskał wpływ na obowiązującą w branży politykę, co przełożyło się na opracowanie propozycji podniesienia norm kwalifikacyjnych w Czechach i nowego kodeksu budowlanego na Słowacji, który zostanie niebawem wprowadzony w życie dzięki wsparciu jednego z partnerów projektu, firmy ZSPS (strona w języku słowackim). Zespół kontynuuje prace w tym zakresie w ramach finansowanego przez UE projektu DoubleDecker (strona w języku czeskim, słowackim, niemieckim i bułgarskim) w Czechach i Słowacji, a także realizuje kolejne działania w ramach inicjatywy BUILD UP Skills w Austrii (Reboot BUILD UP Skills Austria) oraz Bułgarii (BUILD UP Skills Bulgaria 2030). „W ramach tych projektów powstaną nowe analizy obecnego stanu rzeczy, co przyczyni się do odświeżenia krajowych platform kwalifikacji oraz opracowania nowych planów dla każdego kraju”, dodaje Karásek.

Słowa kluczowe

CraftEdu, efektywność energetyczna, budownictwo, budynki, zasoby odnawialne, remont, szkolenia, e-learning, kwalifikacje, umiejętności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania