Skip to main content

Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Støtte til produktion og brug af bælgplanter

Forskningen leverer de data, der er nødvendige for at hjælpe Europa med omstillingen til mere bæredygtig planteproteinproduktion. Det EU-finansierede projekt Legumes Translated indsamler denne viden og omdanner den til praktisk handling.

Food and Natural Resources

Hvede og andre kornsorter er Europas ukronede kornkonge sammenlignet med andre afgrødetyper, som for eksempel proteinrige afgrøder. Det betyder, at EU er nødt til at importere store mængder planteprotein, der hovedsagelig bruges til foderformål. Ifølge Donal Murphy-Bokern, som forsker i bedre brug af naturressourcer i landbruget, er nøglen til at bryde denne ikkebæredygtige spiral afgrødevariation. »Bælgplanteafgrøder såsom sojabønner, hestebønner og ærter fikserer nitrogen fra luften og er dermed en naturlig gødningskilde,« siger Murphy-Bokern og fremhæver deres værdi for agroøkologiske systemer. »Desuden er bælgplanter, fordi de er proteinrige, en bæredygtig kilde til ernæring, især protein, for både mennesker og husdyr.« Med støtte fra det EU-finansierede projekt Legumes Translated (Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems) arbejder Murphy-Bokern og hans kolleger på at hjælpe Europa med omstillingen til mere bæredygtig planteproteinproduktion. Som et tematisk netværk sætter projektet eksperter og forskere på området fra hele Europa i forbindelse med hinanden, så de kan udveksle viden, få nye indsigter og skabe resultater, der kan handles på.

Praktiske data som støtte til beslutningstagning

Målet er at tilvejebringe praktiske data, som kan støtte beslutningstagning, og i den forbindelse har projektet allerede leveret adskillige vigtige resultater. For eksempel analyserede det indvirkningen på hele bedriften ved indførsel af bælgplanter i afgrødesystemerne. »Vores medlemmers viden minder os om, at det ikke er nok, at bælgplantebaserede produkter er populære hos forbrugerne,« bemærker Murphy-Bokern. »Bælgplanterne selv skal være effektive og konkurrencedygtige i landbrugsbedriften.« Desuden fandt partnerne, ved at analysere data indsamlet fra helsædssystemer fra virkelige landbrugsbedrifter, for eksempel at hestebønner er en økonomisk levedygtig mulighed, når de plantes i vandbindende jordbundstyper, som typisk findes i Nordvesteuropa, hvorimod sojabønner er mere økonomisk levedygtigt i Sydøsteuropa. »Det betyder, at udbredelsen af disse afgrøder i disse regioner kan fortsættes med forholdsvis lave omkostninger for skatteyderne,« forklarer Murphy-Bokern. Murphy-Bokern fortsætter med at forklare, at produktionen af korn i mange andre regioner stadig er meget konkurrencedygtig, og det gør det til en større udfordring for landbrugerne at dyrke bælgplanter som en del af en omstilling til mere bæredygtige systemer. »Her er der behov for mere offentlig støtte, hvis landbrugsbedrifterne skal indføre mere variation og gå over til at dyrke bælgplanter,« tilføjer han. Denne hårdt tiltrængte støtte kommer fra Legume Hub.

Bedre bælgplantebaserede værdikæder

»Legumes Translated handler om at klæde beslutningstagerne – fra landbrugere til politiske beslutningstagere – bedre på med mere viden om bælgplantebaserede værdikæder,« siger Murphy-Bokern. »Som et fællesskab til udveksling af viden og forstand samler Legume Hub alle interessenter, som arbejder på at udvikle mere bæredygtige fødevaresystemer.« Hubben ledes af European Legume Hub Association og gennemføres af Donau Soja og er en kvikskranke for rettidig, videnskabeligt valideret og omfattende information til alle – forskere, planteavlere og landbrugere – med interesse i at forbedre bælgplanteproduktionen i Europa. »Vi håber at kunne placere hubben som en attraktiv platform for bælgplanterelaterede emner, hvor brugerne selv bidrager – bælgplanternes ResearchGate eller Wikipedia, om man vil,« slutter Murphy-Bokern. »Hvis vi kan opnå dette, vil vores arbejde få stor betydning, også udover selve projektet.«

Keywords

Legumes Translated, bælgplanter, sojabønner, afgrøde, landbrugsbedrifter, landbrugere, afgrødevariation, landbrug

Discover other articles in the same domain of application

New products and technologies
Climate Change and Environment
Food and Natural Resources

9 December 2019

New products and technologies
Digital Economy
Society
Food and Natural Resources

5 May 2020