Skip to main content
European Commission logo print header

Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems.

Article Category

Article available in the following languages:

Støtte til produksjon og bruk av belgfrukter

Forskningen gir de nødvendige data for å hjelpe Europa med å gå over til en mer bærekraftig produksjon av planteprotein. Det EU-finansierte prosjektet Legumes Translated samler inn denne kunnskapen og omsetter den til praktisk handling.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Hvete og andre kornsorter regjerer i Europa sammenlignet med andre avlingstyper, for eksempel proteinavlinger. Det betyr at EU må importere store mengder planteprotein som hovedsakelig brukes til fôringsformål. Donal Murphy-Bokern, en forsker som fokuserer på å forbedre bruken av naturressurser i landbruket, sier at nøkkelen til å bryte denne sirkelen av ikke-bærekraft er diversifisering av avlinger. «Belgvekster slik som soyabønner, fababønner og erter fikserer nitrogen fra luften og er dermed en kilde til naturlig gjødsel», sier Murphy-Bokern og fremhever deres verdi for agroøkologiske systemer. «Fordi de er proteinrike, er belgfrukter en bærekraftig kilde til ernæring, spesielt protein, for både mennesker og husdyr.» Med støtte fra det EU-finansierte prosjektet Legumes Translated (Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems), jobber Murphy-Bokern og hans kolleger for å hjelpe Europa i overgangen mot en mer bærekraftig produksjon av planteprotein. Som et tematisk nettverk knytter prosjektet sammen fageksperter og forskere fra hele verden Europa som sammen deler kunnskap, oppdager ny innsikt og produserer handlingsrettede resultater.

Praktiske data for å støtte beslutningstaking

Med det mål å gi praktiske data som kan støtte beslutningsprosesser, har prosjektet allerede levert flere viktige resultater. Det analyserte for eksempel hvilken virkning det å introdusere belgfrukter i avlingssystemer hadde på en hel gård sett i helhet. «Innsikten til medlemmene våre minner oss om at det ikke er nok for belgfruktbaserte produkter å lykkes i forbrukermarkedene», bemerker Murphy-Bokern. «Belgvekstene i seg selv må være effektive og konkurransedyktige på gårdene.» Videre, ved å analysere data samlet inn fra hele avlingssystemer fra ekte gårder, fant partnerne for eksempel at faba-bønnen er et økonomisk levedyktig alternativ når den plantes i jordsmonn som holder godt på vannet, noe som er typisk for Nordvest-Europa, mens soyabønner er mer økonomisk levedyktige i Sørøst-Europa. «Dette betyr at utvidelsen av disse avlingene innen disse regionene kan fortsette til relativt lave kostnader for skattebetalerne», forklarer Murphy-Bokern. Murphy-Bokern forklarer videre at kornproduksjonen i mange andre regioner fortsatt er svært konkurransedyktig, noe som gjør det mer utfordrende for bønder å dyrke belgfrukter som en del av et steg mot mer bærekraftige systemer. «Her er det nødvendig med mer offentlig støtte hvis gårder skal diversifisere seg til produksjon av belgfrukter», legger han til. Legume Hub gir denne sårt tiltrengte støtten.

Forbedring av belgfruktbaserte verdikjeder

«Legumes Translated handler om å styrke beslutningstakere - fra bønder til de som legger retningslinjene, med kunnskap for å forbedre belgfruktbaserte verdikjeder», sier Murphy-Bokern. «Som et fellesskap for å dele kunnskap og forståelse, samler Legume Hub alle interessenter som jobber for å utvikle mer bærekraftige matsystemer.» Hub ledes av European Legume Hub Association og implementeres av Donau Soja, og er en one-stop shop for tidsriktig, vitenskapelig validert og forståelig informasjon for alle – forskere, planteforedlere og bønder – som er interesserte i å forbedre produksjonen av belgfrukter i Europa. «Vårt håp er å posisjonere Hub som en attraktiv, selvpubliserende plattform for alt som dreier seg om belgfrukter - ResearchGate eller Wikipedia for belgfrukter, på en måte», avslutter Murphy-Bokern. «Hvis vi oppnår dette, vil arbeidet vårt ha en innvirkning langt utover selve prosjektet.»

Keywords

Legumes Translated, belgfrukter, soyabønner, avling, gårder, bønder, avlingsdiversifisering, landbruk

Discover other articles in the same domain of application