Skip to main content
European Commission logo print header

Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems.

Article Category

Article available in the following languages:

Potpora proizvodnji i upotrebi krupnosjemenih mahunarki

U istraživanju se pružaju podaci potrebni za pružanje pomoći u prijelazu Europe prema održivijoj proizvodnji biljnih proteina. U projektu financiranom sredstvima EU-a Legumes Translated to se znanje prikuplja i pretvara u praktično djelovanje.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Pšenica i ostale žitarice u Europi puno su popularnije u usporedbi s drugim vrstama usjeva poput proteinskih usjeva. To znači da EU mora uvoziti velike količine biljnih proteina koji se uglavnom upotrebljavaju za potrebe prehrane. Donal Murphy-Bokern, istraživač usredotočen na poboljšanje upotrebe prirodnih resursa u poljoprivredi, napominje da je ključ razbijanja kruga neodrživosti diversifikacija usjeva. „Mahunarke poput soje, boba i graška vežu dušik iz zraka pa se stoga smatraju prirodnim gnojivom”, govori Murphy-Bokern, ističući njihovu vrijednost za agroekološke sustave. „Nadalje, zbog toga što su bogate proteinima, mahunarke su održiv izvor hranjivih tvari, osobito proteina, i za ljude i za stoku.” Uz potporu projekta financiranog sredstvima EU-a Legumes Translated (Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems), Murphy-Bokern i njegovi kolege surađuju kako bi pomogli u prijelazu Europe prema održivijoj proizvodnji biljnih proteina. Kao tematska mreža, projektom se povezuju stručnjaci u tom području i istraživači iz cijele Europe koji zajedno dijele znanje, otkrivaju nove uvide i proizvode primjenjive rezultate.

Praktični podaci kao potpora donošenju odluka

S ciljem pružanja praktičnih podataka kojima se može podržati donošenje odluka, u okviru projekta već je ostvareno nekoliko važnih rezultata. Na primjer, analizirao se utjecaj uvođenja mahunarki u sustave uzgoja usjeva na razini cjelokupnog poljoprivrednog gospodarstva. „Uvidi naših članova podsjetili su nas da to nije dovoljno za uspjeh proizvoda od mahunarki na potrošačkim tržištima”, napominje Murphy-Bokern. „Mahunarke same po sebi moraju biti učinkovite i konkurentne unutar samih poljoprivrednih gospodarstava.” Nadalje, analizom podataka prikupljenih iz cjelokupnih sustava uzgoja usjeva sa stvarnih poljoprivrednih gospodarstava, partneri su uvidjeli, primjerice, da je bob gospodarski održiva opcija ako je posađen na tlima koja zadržavaju vodu, a koja su tipična za sjevernozapadnu Europu, dok je soja gospodarski održivija u jugoistočnoj Europi. „To znači da se širenje takvih usjeva u tim regijama može nastaviti s relativno niskim troškovima za porezne obveznike”, objašnjava Murphy-Bokern. Murphy-Bokern dalje objašnjava da u većini drugih regija proizvodnja žitarica i dalje vrlo konkurentna, zbog čega je poljoprivrednicima još izazovnije uzgajati mahunarke kao dio prijelaza prema održivijim sustavima. „Ovdje je potrebna veća javna potpora ako se poljoprivredna gospodarstva žele proširiti i na proizvodnju mahunarki”, dodaje. Tu prijeko potrebnu potporu pruža čvorište Legume Hub.

Poboljšanje lanaca vrijednosti koji se temelje na mahunarkama

„Projekt Legumes Translated odnosi se na poticanje donositelja odluka, od poljoprivrednika do donositelja politika, s pomoću znanja na poboljšanje lanaca vrijednosti koji se temelje na mahunarkama”, navodi Murphy-Bokern. „Kao zajednica za dijeljenje znanja i razumijevanje, čvorište Legume Hub okuplja sve dionike koji surađuju u razvoju održivijih prehrambenih sustava.” Pod vodstvom udruženja European Legume Hub Association, a kojega provodi Donau Soja, to čvorište jedinstveno je kontaktno mjesto za pravodobne, znanstveno potvrđene i sveobuhvatne informacije za sve, znanstvenike, uzgajivače biljaka i poljoprivrednike, koje zanima poboljšanje proizvodnje mahunarki u Europi. „Nadamo se da ćemo uspjeti pozicionirati to čvorište kao privlačnu platformu koja se samostalno objavljuje za sve povezano s mahunarkama – svojevrsni ResearchGate ili Wikipedija za mahunarke”, zaključuje Murphy-Bokern. „Ako to postignemo, naš će rad imati utjecaj koji će nadilaziti sami projekt.”

Keywords

Legumes Translated, mahunarke, soja, usjev, poljoprivredna gospodarstva, poljoprivrednici, diversifikacija usjeva, poljoprivreda

Discover other articles in the same domain of application