European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems.

Article Category

Article available in the following languages:

Podpora produkce a využití luskovin pěstovaných na zrno

Výzkum poskytuje údaje potřebné k tomu, aby Evropa mohla přejít na udržitelnější produkci rostlinných bílkovin. Projekt Legumes Translated financovaný EU shromažďuje tyto poznatky a proměňuje je v praktické kroky.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Ve srovnání s jinými druhy plodin, například bílkovinnými plodinami, v Evropě kralují pšenice a další obiloviny. To znamená, že velké množství rostlinných bílkovin, které se používají především ke krmným účelům, musí EU dovážet. Donal Murphy-Bokern, výzkumný pracovník, který se zaměřuje na lepší využívání přírodních zdrojů v zemědělství, říká, že klíčem k prolomení tohoto kruhu neudržitelnosti je diverzifikace plodin. „Luskoviny, jako je sója, bob a hrách, vážou dusík ze vzduchu, a jsou tak zdrojem přírodního hnojiva,“ konstatuje Murphy-Bokern a vyzdvihuje jejich hodnotu pro agroekologické systémy. „Luštěniny jsou navíc bohaté na bílkoviny, takže jsou udržitelným zdrojem výživy, zejména bílkovin, jak pro lidi, tak pro hospodářská zvířata.“ S podporou projektu Legumes Translated (Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems) financovaného EU se Murphy-Bokern a jeho kolegové snaží pomoci Evropě přejít na udržitelnější produkci rostlinných bílkovin. Tento projekt jako tematická síť spojuje odborníky na danou problematiku a výzkumné pracovníky z celé Evropy, kteří společně sdílejí znalosti, objevují nové poznatky a vytvářejí užitečné výsledky.

Praktické údaje pro podporu rozhodování

Projekt, jehož cílem je poskytovat praktické údaje, které mohou podpořit rozhodování, již přinesl několik důležitých výsledků. Analyzoval například dopad zavedení luštěnin do pěstitelských systémů na celé hospodářství. „Poznatky našich členů nám připomínají, že nestačí, aby výrobky z luskovin byly úspěšné jen na spotřebitelských trzích,“ poznamenává Murphy-Bokern. „Samotné luskoviny musí být efektivní a konkurenceschopné v rámci zemědělských podniků.“ Analýzou údajů získaných z celých systémů pěstování plodin ze skutečných zemědělských podniků partneři dále zjistili, že například bob obecný je ekonomicky výhodný, pokud se pěstuje v půdách zadržujících vodu, které jsou typické pro severozápadní Evropu, zatímco sója je ekonomicky výhodnější v jihovýchodní Evropě. „To znamená, že rozšíření těchto plodin v uvedených regionech může pokračovat s relativně nízkými náklady pro daňové poplatníky,“ vysvětluje Murphy-Bokern. Murphy-Bokern dále vysvětluje, že v mnoha dalších regionech je produkce obilovin stále velmi konkurenceschopná, což zemědělcům ztěžuje pěstování luskovin v rámci přechodu na udržitelnější systémy. „Pokud mají zemědělské podniky v rámci diverzifikace přejít na produkci luskovin, je zde nutná větší veřejná podpora,“ dodává. Tuto tolik potřebnou podporu poskytuje Legume Hub.

Zlepšení hodnotových řetězců na bázi luskovin

„Cílem projektu Legumes Translated je poskytnout osobám s rozhodovacími pravomocemi – od zemědělců až po tvůrce politik – znalosti pro zlepšení hodnotových řetězců na bázi luskovin,“ říká Murphy-Bokern. „Jako komunita pro sdílení znalostí a porozumění sdružuje Legume Hub všechny zúčastněné strany, které usilují o rozvoj udržitelnějších potravinových systémů.“ Pod vedením organizace European Legume Hub Association a v režii Donau Soja je Legume Hub jednotným místem pro aktuální, vědecky ověřené a komplexní informace pro všechny – vědce, šlechtitele rostlin a zemědělce –, kteří se zajímají o zlepšení produkce luskovin v Evropě. „Doufáme, že se Hub stane atraktivní samopublikační platformou pro všechny okolo luskovin – ResearchGate nebo Wikipedie pro luskoviny, chcete-li,“ uzavírá Murphy-Bokern. „Pokud se nám to podaří, bude mít naše práce dopad daleko nad rámec vlastního projektu.“

Keywords

Legumes Translated, luskoviny, sója, plodiny, farmy, zemědělci, diverzifikace plodin, zemědělství

Discover other articles in the same domain of application