Skip to main content

Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Подкрепа за производството и използването на зърнено-бобови култури

Изследванията осигуряват необходимите данни в подкрепа на прехода на Европа към по-устойчиво производство на растителни протеини. В рамките на финансирания от ЕС проект Legumes Translated се събират тези знания и те се преобразуват в практически действия.

Food and Natural Resources

Пшеницата и другите зърнени култури доминират на пазара в Европа в сравнение с други видове култури, като напр. протеиновите култури. Това означава, че ЕС трябва да внася голямо количество растителни протеини, които се използват основно за хранителни цели. Доналд Мърфи-Бокерн, изследовател, чиято дейност е съсредоточена върху подобряване използването на естествени ресурси в селското стопанство, заявява, че ключът към прекъсването на този цикъл на неустойчивост е диверсификацията на културите. „Бобовите култури като соя, фава фасул и грах улавят азота от въздуха и съответно са източник на естествен тор“, добавя Доналд Мърфи-Бокерн, като изтъква тяхната стойност за агроекологичните системи. „Освен това, тъй като те са богати на протеини, бобовите култури са устойчив източник на хранене, и по-специално на протеини, за хората и селскостопанските животни“. С подкрепата на финансирания от ЕС проект Legumes Translated (Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems) Доналд Мърфи-Бокерн и неговите колеги работят, за да подпомогнат прехода на Европа към по-устойчиво производство на растителни протеини. Като тематична мрежа проектът свързва експерти в тази област и научни изследователи от цяла Европа, които заедно обменят знания, получават нови прозрения и постигат ефективни резултати.

Практически данни в подкрепа на процеса на вземане на решения

Проектът, чиято цел е да се осигурят практически данни, които могат да подпомогнат вземането на решения, вече е дал няколко важни резултата. Например в рамките на проекта е извършен анализ на въздействието върху цялото стопанство от въвеждането на бобови култури в растениевъдните системи. „Със своята проницателност нашите членове ни напомнят, че не е достатъчно продуктите на основата на бобовите култури да се предлагат успешно на потребителските пазари“, отбелязва Доналд Мърфи-Бокерн. „Самите бобови култури трябва да бъдат ефективни и конкурентоспособни в рамките на земеделските стопанства“. Освен това, като анализираха данните, събрани от целите растениевъдни системи на действителни земеделски стопанства, партньорите установиха например, че фава фасулът е икономически жизнеспособен вариант, когато бъде засаден във водозадържащи почви, които са характерни за Северозападна Европа, докато соята е по-икономически жизнеспособен вариант в Югоизточна Европа. Това означава, че разрастването на отглеждането на тези култури в тези региони може да продължи при относително малки разходи за данъкоплатците“, обяснява Доналд Мърфи-Бокерн. Той пояснява, че в много други региони производството на зърнени култури продължава да бъде силно конкурентно, поради което за земеделските стопани е по-трудно да отглеждат бобови култури като част от прехода към по-устойчиви системи. „Тук е необходима повече обществена подкрепа, ако земеделските стопани трябва да диверсифицират своето производство, като включат бобови култури“, добавя той. Тази така необходима подкрепа се предоставя от Legume Hub.

Подобряване на веригите на стойността, базирани на бобови култури

„Проектът Legumes Translated е насочен към овластяване на вземащите решения — от земеделски стопани до създатели на политики, като им предоставя знания за подобряване на веригите на стойността, базирани на бобови култури“, споделя Доналд Мърфи-Бокерн. „Като общност за споделяне на знания и прозрения центърът Legume Hub обединява всички заинтересовани страни, които работят за разработване на по-устойчиви продоволствени системи“. Ръководен от Европейската асоциация на центровете по бобови култури и изпълняван от Donau Soja, центърът Legume Hub е единно звено за своевременна, научно потвърдена и изчерпателна информация за всеки — учени, растениевъди и земеделски стопани — който проявява интерес към подобряване на производството на бобови култури в Европа. „Надеждата ни е да представим Legume Hub като привлекателна самоиздателска платформа за всички неща, свързани с бобовите култури — нещо като ResearchGate или Wikipedia за бобовите култури“, заключва Доналд Мърфи-Бокерн. „Ако постигнем това, тогава нашата работа ще окаже въздействие, надхвърлящо значително рамките на самия проект“.

Keywords

Legumes Translated, бобови култури, соя, култури, земеделски стопанства, земеделски стопани, диверсификация на културите, селско стопанство

Discover other articles in the same domain of application