Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

News

Article available in the following languages:

Næring til vækst og udvikling i den økologiske sektor

EU’s grønne pagt har sat et mål om, at 25 % af landbrugsjorden skal være økologisk inden 2030. At nå dette ambitiøse mål kræver løbende forskning og innovation inden for bæredygtig fødevareproduktion. CORE Organic Cofund hjælper med at drive denne omstilling ved at øge samarbejdet blandt internationale forskningsaktiviteter.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

At realisere EU’s ambitioner om bæredygtig fødevareproduktion og sundere kostvaner kræver mere end blot at lade jorden overgå til økologisk landbrug. Udvikling af mere bæredygtige økologiske fødevaresystemer betyder at indføre bedre landbrugsmetoder og fødevareforarbejdningssystemer og at skabe innovative værdikæder. Offentligt finansieret forskning i økologiske fødevaresystemer i Europa drives dog ofte af små forskningssamfund, som er både geografisk og institutionelt adskilt. Det kræver en fælles indsats at øge gennemslagskraften af denne forskning. I mere end ti år har CORE Organic-partnere arbejdet på at tackle de vigtigste udfordringer langs de økologiske værdikæder gennem ERA-Net. Netværket i projektet CORE Organic Cofund (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund) tæller nu 26 partnere fra 19 lande. Ved at øge innovationspotentiale, adgang til viden, samkøring af national forskning og international aktionsradius forsøger partnerne at støtte den voksende efterspørgsel efter økologiske produkter, støtte udarbejdelsen af forskrifter for økologisk landbrug og dermed styrke sundere kostvaner, handel og jobskabelse. Støttede projekter er også drivkraft bag europæisk landbrugs øgede konkurrenceevne på lokale og globale markeder. Konsortiet koordineres af Aarhus universitet og udsendte en fælles indkaldelse af innovative løsninger, som kunne støtte en tilgang med bæredygtige fødevaresystemer og vækst i den økologiske sektor i Europa og samlet set en større forståelse for karakteristikaene ved tilgange til økologisk landbrug. Tolv projekter fik tildelt i alt 15 mio. EUR. Blandt andet SureVeg, som undersøger stribedyrkning og genanvendelse af affald som basis for biologisk mangfoldig og ressourceeffektiv intensiv grøntsagsproduktion, FreeBirds, et projekt der skulle forbedre hønsesundheden og afhjælpe miljøproblemer ved fritgående produktion, samt ProOrg, som har til formål at udarbejde regler for god praksis ved forarbejdning af økologiske fødevarer. Programmet løber indtil maj 2022, og CORE Organic fortsætter med at overvåge de finansierede projekter, tilbyde bistand med inddragelse af interessenter og udbredelse af kendskab for at sikre den størst mulige gennemslagskraft for forskningsindsatsen.

Keywords

Core Organic Cofund, økologisk, bæredygtig, landbrug, fødevarer, viden, forskning

Related articles