Skip to main content

Article Category

News

Article available in the folowing languages:

Negovanje rasta i razvoja organskog sektora

EU Green Deal postavlja cilj da 25 % poljoprivrednog zemljišta bude organsko do 2030. godine. Ispunjavanje tog ambicioznog cilja zahteva kontinuirano istraživanje i inovaciju u održivoj proizvodnji hrane. CORE Organic Cofund pomaže u podsticanju ovog prelaska povećanjem saradnje između međunarodnih istraživačkih aktivnosti.

Food and Natural Resources

Ispunjenje ambicija EU po pitanju održive proizvodnje hrane i zdravije ishrane zahteva više od proste konverzije zemljišta na organsku poljoprivredu. Razvoj održivijih sistema organske hrane znači poboljšanje poljoprivrednih praksi i sistema obrade hrane, kao i stvaranje inovativnih lanaca vrednosti. Međutim, javno finansirano istraživanje organskih sistema hrane u Evropi često pokreću male istraživačke zajednice, fragmentisane i geografski i institucionalno. Da bi se povećao uticaj ovog istraživanja, potreban je zajednički napor. Više od jedne decenije, CORE Organic partneri su radili na rešavanju najvažnijih izazova duž lanaca organske vrednosti putem Evropskih istraživačkih mreža oblasti. Mreža projekta CORE Organic Cofund (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund) sada broji ukupno 26 partnera iz 19 država. Povećanjem inovacionog potencijala, pristupačnosti znanja, usklađivanjem nacionalnog istraživanja i međunarodnog dometa, partneri za cilj imaju povećanje potražnje za organskim proizvodima, podržavaju razvoj regulative organske poljoprivrede, što za posledicu ima povećanje zdravije ishrane, trgovine i stvaranje radnih mesta. Podržani projekti podstiču i povećanu konkurentnost evropske poljoprivrede na lokalnim i globalnim tržištima. Pod koordinacijom Aarhus univerziteta u Danskoj, konzorcijum je izdao združeni poziv za inovacije koje bi mogle podržati održivi pristup prehrambenim sistemima i rast organskog sektora u Evropi, kao i opšte povećano razumevanje specifičnosti ekoloških pristupa poljoprivredi. Za dvanaest projekata dodeljeno je ukupno 15 miliona evra. Na primer, oni obuhvataju SureVeg, koji istražuje trakasto gajenje useva i recikliranje otpada kao osnovu biodiverzifikovane i intenzivne proizvodnje povrća sa efikasnom upotrebom resursa, FreeBirds, projekat koji poboljšava zdravlje kokoši i umanjuje probleme životne sredine u proizvodnji sa slobodnim uzgojem, kao i ProOrg, koji nastoji da razvije Kodeks praksi za organsku preradu hrane. Pošto program traje do maja 2022, CORE Organic nastavlja da nadzire finansirane projekte, nudeći pomoć učešćem i širenjem zainteresovanih strana kako bi se obezbedio veliki uticaj istraživačkih napora.

Keywords

Core Organic Cofund, organsko, održivo, poljoprivreda, hrana, znanje, istraživanje