European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

News
Content archived on 2024-04-19

Article available in the following languages:

Mahesektori kasvu ja arengu soodustamine

ELi roheline kokkulepe seab eesmärgiks, et 2030. aastaks peab 25 % põllumajandusmaast olema mahepõllumajanduslik. Selle ambitsioonika eesmärgi täitmine nõuab pidevaid teadusuuringuid ja uuendusi kestliku toidutootmise vallas. CORE Organic Cofund aitab seda üleminekut juhtida, suurendades koostööd rahvusvaheliste teadusuuringute vahel.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

ELi kestliku toidutootmise ja tervislikuma toitumise ambitsioonide elluviimine nõuab enamat kui lihtsalt maa loovutamist mahepõllumajandusele. Kestlikumate mahetoidusüsteemide arendamine tähendab põllumajandustavade ja toiduainete töötlemise süsteemide täiustamist ning uuenduslike väärtusahelate loomist. Siiski juhivad Euroopa mahetoidusüsteemide riiklikult rahastatavad teadusuuringud sageli väikesed teadlaskonnad, mis on killustatud nii geograafiliselt kui ka institutsionaalselt. Nende teadusuuringute mõju suurendamiseks on vaja ühiseid jõupingutusi. Üle kümne aasta on CORE Organicu partnerid Euroopa teadusruumi võrgustike kaudu töötanud selle nimel, et lahendada maheväärtusahelate kõige olulisemaid probleeme. CORE Organic Cofundi (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund) projektide võrgustikus on praeguseks 19 riigist kokku 26 partnerit. Suurendades innovatsiooni potentsiaali ja teadmiste kättesaadavust ning viies riiklike teadusuuringuid ja rahvusvahelist haaret omavahel rohkem vastavusse, on partnerite eesmärk toetada kasvavat nõudlust mahetoodete järele, toetada mahepõllumajanduse eeskirjade väljatöötamist ning seejärel edendada tervislikumat toitumist, kaubandust ja töökohtade loomist. Toetatud projektid suurendavad ka Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet kohalikel ja ülemaailmsetel turgudel. Taani Århusi Ülikooli koordineerimisel avaldas konsortsium ühise üleskutse uuendusteks, mis võiksid toetada kestlike toidusüsteemide lähenemisviisi ja mahesektori kasvu Euroopas ning üldiselt paremat arusaamist ökoloogilise põllumajanduse lähenemisviiside eripäradest. Kaheteistkümnele projektile jagati kokku 15 miljonit eurot. Nende hulka kuuluvad näiteks SureVeg, mis uurib kitsaste ribadena kasvatamist ning jäätmete ringlussevõttu kui bioloogilise mitmekesisuse ja ressursitõhusa intensiivse köögiviljatootmise alust, FreeBirds, mille eesmärk on parandada kanade tervist ja vähendada keskkonnaprobleeme nende väljas pidamisel, ning ProOrg, mille eesmärk on välja töötada mahetoidu töötlemise tegevusjuhend. Kuni 2022. aasta maini kestva programmiga jätkab CORE Organic rahastatud projektide seiret, pakkudes abi sidusrühmade kaasamisel ja levitamisel, et tagada teadustöö suur mõju.

Keywords

Core Organic Cofund, mahe, kestlik, põllumajandus, toit, teadmised, teadusuuringud

Related articles