European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

News
Content archived on 2024-04-19

Article available in the following languages:

Groei en ontwikkeling van de biosector voeden

De Green Deal van de EU stelt als doel dat in 2030 25 % van de landbouwgrond voor biologische teelt moet worden ingezet. Om aan dit ambitieuze doel te voldoen, is doorlopend onderzoek naar en innovatie in duurzame voedselproductie noodzakelijk. Het CORE Organic Cofund helpt deze transitie te stimuleren door de samenwerking tussen internationale onderzoeksactiviteiten te versterken.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Om te voldoen aan de EU-ambities ten aanzien van duurzame voedselproductie en een gezonder dieet is meer nodig dan grond inzetten voor biologische landbouw. Ontwikkeling van duurzamere voedselsystemen betekent verbeteren van landbouwpraktijken en voedselverwerkingssystemen, en het opzetten van innovatieve waardeketens. Met openbaar geld gefinancierd onderzoek naar biologische voedselsystemen in Europa wordt echter voornamelijk uitgevoerd door kleinere onderzoeksgemeenschappen die zowel geografisch als institutioneel gefragmenteerd zijn. Een gezamenlijke inspanning is nodig om de effecten van dergelijk onderzoek te vergroten. Al meer dan tien jaar werken CORE Organic-partners eraan de belangrijkste uitdagingen binnen biologische waardeketens aan te pakken via European Research Area Networks. Het netwerk van het project CORE Organic Cofund (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems Cofund) bestaat nu uit 26 partners uit 19 landen. Met het verhogen van het innovatiepotentieel, toegang tot kennis, afstemming van nationaal onderzoek en internationaal bereik, willen de partners de toenemende vraag naar biologische producten steunen, de ontwikkeling van regelgeving voor biologische landbouw ondersteunen en tegelijkertijd een gezonder dieet, handel en het creëren van banen stimuleren. Ondersteunde projecten stimuleren tevens het concurrentievermogen van de Europese landbouw op lokale en mondiale markten. Het consortium, dat wordt gecoördineerd door de Aarhus University in Denemarken, liet een gezamenlijke oproep voor innovatie uitgaan die een benadering van duurzame voedselsystemen en groei van de biosector in Europa ondersteunt, en het algehele begrip van de kenmerken van biologische landbouwbenaderingen verbetert. Aan twaalf projecten werd in totaal 15 miljoen EUR toegekend. Dit zijn bijvoorbeeld, SureVeg, dat rillenbouw en recycling van afval als basis voor biodiverse en hulpbronefficiënte intensieve groenteproductie onderzoekt, FreeBirds, een project dat de gezondheid van kippen verbetert en milieuproblemen bij vrije-uitloopproductie aanpakt, en ProOrg, dat een praktijkcode wil opzetten voor de verwerking van biologisch voedsel. Het programma CORE Organic loopt tot mei 2022 en blijft de gefinancierde projecten volgen, biedt ondersteuning bij betrokkenheid van belanghebbenden en verspreiding om een grote impact van de onderzoeksinspanningen te verzekeren.

Keywords

Core Organic Cofund, biologisch, duurzaam, landbouw, voedsel, kennis, onderzoek

Related articles