European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Afryce

Europa i Afryka łączą siły w ramach wspieranej przez Unię Europejską inicjatywy, której celem jest sfinansowanie 13 nowych projektów badawczych i innowacyjnych dotyczących energii odnawialnej na kontynencie afrykańskim.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu LEAP-RE ogłosili zamiar sfinansowania 13 nowych projektów badawczych i innowacyjnych w dziedzinie energii odnawialnej w Afryce. Te nowatorskie projekty stanowią uzupełnienie ośmiu projektów dotyczących energii odnawialnej, które LEAP-RE już realizuje na tym kontynencie. Dzięki tym inicjatywom LEAP-RE przyczynia się do rozwiązywania dwóch największych problemów Afryki: skutków zmiany klimatu oraz potrzeby elektryfikacji. „Stawka jest bardzo wysoka”, piszą autorzy komunikatu prasowego zamieszczonego na stronie LEAP-RE, a dane wydają się to potwierdzać. Choć w 2017 roku Afrykę zamieszkiwało ponad 16 % ludności świata, zużywała ona zaledwie 5 % globalnej energii pierwotnej. Ponadto od 70 % do 80 % energii wykorzystywanej w Unii Afrykańskiej pochodzi z tradycyjnej biomasy, mimo że kontynent ten jest bogaty zarówno w kopalne, jak i odnawialne źródła energii. „Głównym problemem pozostaje dostęp do energii, a średni wskaźnik elektryfikacji w Afryce Subsaharyjskiej wynosi 35 %”, jak czytamy w komunikacie prasowym. Trzynaście projektów wybrano spośród 124 wniosków złożonych przez firmy, stowarzyszenia non-profit, laboratoria badawcze i fundacje z 38 krajów Afryki i Europy. „Podczas procesu selekcji wnioskodawcy wyjaśnili, ile środków będą potrzebować na realizację projektów, a kwota, którą otrzymają, bazuje na tych danych”, stwierdza dyrektor LEAP-RE ds. zewnętrznego finansowania badań i rozwijania potencjału, François Moisan z francuskiej agencji finansowania badań Agence nationale de la recherche, w artykule opublikowanym w internetowym czasopiśmie „ESI Africa”.

Odpowiedź na różne wyzwania energetyczne

Każdy z wybranych projektów dotyczy jednego z sześciu obszarów tematycznych. Są to: zasoby energii odnawialnej, mapowanie i modelowanie; zarządzanie komponentami energii odnawialnej po wycofaniu z eksploatacji; czyste gotowanie i przetwarzanie biomasy; nowe zasoby energii odnawialnej dla Afryki; nowe, bardziej wydajne ogniwa i komponenty fotowoltaiczne; produktywne wykorzystanie i nowe zastosowania energii słonecznej. W projektach bierze udział 83 partnerów z 8 krajów europejskich (Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa) oraz 9 krajów afrykańskich (Algierii, Egiptu, Etiopii, Maroka, Mozambiku, Nigerii, RPA, Togo i Tunezji). Trzynaście projektów ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 10,35 mln EUR. Okres finansowania będzie uzależniony od działań i potrzeb każdego projektu i wyniesie od 18 do 36 miesięcy. Jak podano w artykule w „ESI Africa”, LEAP-RE będzie monitorować projekty przez cały okres ich realizacji. „Skorzystają one ze wsparcia w zakresie komunikacji i tworzenia klastrów wspólnie z innymi projektami z dziedziny energii odnawialnej”, zauważa Moisan. Moisan tak komentuje perspektywy wybranych projektów: „Sukces [projektów] będzie mierzony w oparciu o wyniki prowadzonych w ich ramach badań. Część pomyślnie zrealizowanych projektów może doprowadzić do powstania nowych firm, a inne staną się podstawą przyszłych projektów badawczych”. Realizacja projektu LEAP-RE (Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy) ma potrwać do końca 2025 roku. Więcej informacji: strona projektu LEAP-RE

Słowa kluczowe

LEAP-RE, energia odnawialna, Afryka, badania, innowacje, badania i innowacje, zmiana klimatu, elektryfikacja

Powiązane artykuły