Skip to main content
European Commission logo print header

Integrating community power in energy islands

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia techniczne łączące obywateli i wspólnoty na rzecz czystszej energii

Wspólnoty energetyczne i inne formy organizacji obywatelskich działających w obszarze energetyki zachęcają konsumentów do bezpośredniego udziału w wytwarzaniu, użytkowaniu i współdzieleniu energii. W ramach finansowanego ze środków UE projektu tworzony jest zestaw narzędzi umożliwiających maksymalne wykorzystanie potencjału tych wspólnot w Europie i poza nią.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Wspierając zaangażowanie społeczne i udział obywateli, wspólnoty odegrają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej, przystępnej cenowo i czystej energii. Jednak w miarę przechodzenia przez Europę na wykorzystanie zielonej energii potrzeba znacznie więcej takich wspólnot. „Wykorzystujemy siłę wspólnoty, aby zademonstrować, jakie możliwości w zakresie dekarbonizacji dostaw energii, wspierania budowania wspólnot oraz tworzenia korzyści środowiskowych i społeczno-gospodarczych w sposób sprawiedliwy i oparty na współpracy mają obszary takie jak odległe wsie i małe miasta”, wyjaśnia Andrej Gubina z Laboratorium Polityki Energetycznej na Uniwersytecie w Lublanie w Słowenii, odpowiedzialny za koordynację projektu COMPILE. „Wprowadzając elementy społeczne do procesu przejścia na energię odnawialną, umożliwiamy udział w nim każdej osobie, która chciałaby w niego zainwestować lub po prostu być jego częścią”.

Łączenie sił na rzecz dekarbonizacji dostaw energii

W ramach projektu opracowano kilka narzędzi technicznych pomagających w obsłudze i zarządzaniu wspólnotami energetycznymi i innymi formami organizacji obywatelskich działających w obszarze energetyki. HomeRule to aplikacja systemu zarządzania energią w budynkach, która reguluje moc paneli fotowoltaicznych (PV) w pojedynczym budynku lub domu, aby utrzymać poziom napięcia w bezpiecznych granicach roboczych. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie w przeciążonych sieciach, które często przekraczają dopuszczalną obciążalność napięciową. Jest to również ważne w kontekście instalacji dodatkowych paneli fotowoltaicznych bez zagrożenia dla działania sieci w przypadkach, gdy operatorzy systemów dystrybucyjnych ograniczają instalację większej liczby paneli lub na nią nie zezwalają. Narzędzie dostarcza użytkownikom informacji o ilości zużytej, wytworzonej i zmagazynowanej energii. GridRule pomaga tym, którzy obsługują, kontrolują lub zarządzają lokalną siecią energetyczną w ramach ograniczeń sieciowych, poprawiając jednocześnie jej elastyczność, stabilność i bezpieczeństwo. ComPilot to platforma cyfrowa, która dostarcza operatorom sieci i zarządcom wspólnot szczegółowych informacji na temat wyników ich wspólnot oraz pozwala im lepiej monitorować i zarządzać umowami o współpracy w przyjazny dla użytkownika sposób. Pokazuje również, które obszary można by usprawnić i rozwinąć. Główną zaletą wszystkich tych narzędzi jest to, że można je powielać.

Zwiększanie niezależności energetycznej w Europie

Narzędzia te są testowane w pięciu ośrodkach pilotażowych i pomagają w rozwiązywaniu szerokiego zakresu problemów. Słoweńska miejscowość Luče ma słabe połączenie z siecią energetyczną, co powoduje częste przerwy w dostawie prądu. Dzięki takim działaniom jak instalacja nowych paneli fotowoltaicznych ta odległa wioska stanie się pierwszą w kraju wspólnotą, która samodzielnie zaspokaja swoje potrzeby energetyczne. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachach osiedla mieszkaniowego w Lizbonie, w skład którego wchodzi 150 apartamentów, pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne mieszkańców dotyczące części wspólnych osiedla, w tym oświetlenia ulic i systemów zasilania wind, urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zużywanie energii na własne potrzeby i sprzedaż nadwyżki do sieci przyczyni się do powstania pierwszej tego rodzaju wspólnoty w Portugalii, zdolnej do samodzielnego zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych. Greckie miasto portowe Rafina korzysta z nowych przepisów prawa energetycznego. Zezwala ono na zakładanie wspólnot energetycznych i innych form organizacji obywatelskich działających w obszarze energetyki i dostarcza ramy prawne, które to umożliwiają. Wspólnoty pomogą w złagodzeniu skutków ubóstwa energetycznego – niezdolności do utrzymania na odpowiednim poziomie usług energetycznych w przystępnej cenie. Dzięki finansowaniu społecznemu konsumenci zainwestowali w system fotowoltaiczny, który zainstalowano na dachu parku technologicznego w Križevci w Chorwacji. Wreszcie, w Crevillent w Hiszpanii, jednej z najstarszych i największych spółdzielni energetycznych w UE, lokalni mieszkańcy inwestują w odnawialne źródła energii. Po ukończeniu prac i dopuszczeniu do obrotu zestaw narzędzi trafi na rynek. W ramach projektu nawiązano już kontakty z Chinami i Indiami jako potencjalnymi rynkami zbytu. „Projekt COMPILE daje ludziom możliwość przejęcia lokalnych systemów energetycznych za sprawą dużych, a nawet całkowitych udziałów energii odnawialnej”, podsumowuje Gubina. „Naszą misją jest pomoc jak największej liczbie liderów wspólnot i całym wspólnotom w UE”. Większa liczba wspólnot energetycznych i innych organizacji obywatelskich działających w obszarze energetyki z pewnością przyczyni się do tego, że Europa stanie się do 2050 roku pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem.

Słowa kluczowe

COMPILE, energia, wspólnota energetyczna, panel fotowoltaiczny, sieć, energia odnawialna, fotowoltaika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania