Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Cyfryzacja systemu energetycznego: ekologiczny, odporny, bezpieczny i przystępny cenowo system energetyczny przyszłości oparty jest na technologiach cyfrowych

Technologie cyfrowe rozwijają się szybciej niż jakakolwiek innowacja w naszej historii. Obecnie technologie oparte na danych zdominowały sposób, w jaki żyjemy, uczymy się, podróżujemy i obcujemy ze sobą. Teraz nadszedł czas, aby nasz system energetyczny poszedł tym śladem i skorzystał z dobrodziejstw cyfryzacji. W niniejszej broszurze CORDIS Results Pack, opublikowanej jako uzupełnienie planu działania Komisji Europejskiej na rzecz wspierania cyfryzacji sektora energetycznego, omawiamy, w jaki sposób projekty badawcze finansowane ze środków UE torują drogę rozwiązaniom cyfrowym w celu zapewnienia bardziej bezpiecznych i zróżnicowanych dostaw energii, przy jednoczesnej poprawie wydajności i odporności, zmniejszeniu emisji i zapewnieniu obywatelom innowacyjnych usług energetycznych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Cel stania się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu oraz zapowiedź, że lata 20. będą dekadą cyfrową, to dwa ambitne priorytety Komisji Europejskiej na najbliższe lata. Aby osiągnąć pierwszy cel, musimy przyspieszyć proces przejścia na czystą energię poprzez szybsze przestawienie się na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wodoru. Musimy również zwiększyć naszą wydajność energetyczną i zmniejszyć naszą zależność od importu. Ambicje te znalazły odzwierciedlenie w przyjętych w marcu 2022 roku wspólnych europejskich działaniach w kierunku bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie, REPowerEU.

Połączenie zielonej i cyfrowej transformacji energetycznej

Transformacja cyfrowa pomaga w dekarbonizacji naszych dostaw energii, rozwiązując problem naszej zależności od paliw kopalnych i promując przyjęcie i integrację odnawialnych źródeł energii w naszym systemie energetycznym, jednocześnie zwiększając jego odporność. Jednocześnie cyfryzacja przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, otworzy nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw i zachęci do rozwoju bezpiecznych technologii. Wreszcie dostarcza ona narzędzi, które umożliwiają obywatelom, prosumentom i społecznościom odgrywanie aktywnej roli na rynku energii. Ta cyfryzacja już trwa, a wiele polityk UE ukierunkowanych jest na konkretne obszary innowacji, takie jak przepisy dotyczące skutecznej i bezpiecznej wymiany danych, a także działania na rzecz wprowadzenia inteligentnych liczników. Bazując na istniejącej polityce, plan działań Komisji Europejskiej stworzy podstawy do budowy zintegrowanego systemu energetycznego, który może wspierać rosnące wzajemne powiązania na rynku i umożliwić bliższą współpracę łańcuchów wartości cyfrowych i energetycznych. W niniejszej broszurze CORDIS Results Pack przedstawiamy wyniki finansowanych ze środków UE projektów badawczych w pięciu obszarach kluczowych dla energetyki i cyfryzacji.

Badania UE w pięciu kluczowych obszarach tematycznych

Obszar 1: Opracowanie europejskiej infrastruktury wymiany danych na potrzeby nowych usług energetycznych. Projekty INTERRFACE, CoordiNet, Sharing Cities oraz INTERCONNECT wspierają rozwój europejskiej infrastruktury danych cyfrowych w celu ułatwienia wymiany danych zarówno na poziomie urządzeń, jak i pomiędzy różnymi podmiotami w całym łańcuchu wartości energii. Obszar 2: Nadanie obywatelom sprawczości poprzez opracowanie narzędzi wspierających ich udział w rynku energii. Oznacza to zaprojektowanie rynku usług energetycznych opartego na danych, którego istotą są korzyści i prawa konsumentów, a także opracowanie i wdrożenie procedur przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji oraz „cyfrowych umiejętności energetycznych”. Projekty DRIMPAC i COMPILE koncentrują się na roli obywatela w cyfrowym rynku energii. Obszar 3: Lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych w sektorze energetycznym oraz promowanie wykorzystania przez rynek inwestycji w badania i innowacje. W ramach projektu ROMEO opracowano rozwiązanie do monitorowania stanu konstrukcji turbin wiatrowych z wykorzystaniem technologii Big Data, uczenia maszynowego i analityki w chmurze, natomiast zespół projektu EdgeFLEX pracuje nad zaawansowanym agregatorem energii na potrzeby wirtualnych elektrowni. Obszar 4: Zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego sektora energetycznego w celu zapewnienia zgodności z wymogami w czasie rzeczywistym. Zespół projektu SerIoT stworzył inteligentne rozwiązanie umożliwiające sieciom IoT bezpieczne nieprzerwane działanie bez względu na warunki sieciowe, natomiast projekt EnergyShield skupił się na opracowaniu zestawu narzędzi wspierających operatorów systemów elektroenergetycznych i energetycznych w walce z wyszukanymi cyberatakami i naruszeniami danych. Obszar 5: Promowanie działań na rzecz neutralności klimatycznej dla sektora IT. Obejmuje to nadanie priorytetu rozwiązaniom energooszczędnym i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii na wszystkich etapach cyfrowego łańcucha wartości, przy jednoczesnym wspieraniu wdrażania zrównoważonych produktów i usług. W ramach projektu BodenTypeDC zbudowano centrum danych w odpowiedzi na zapotrzebowanie na innowacyjne i bardziej energooszczędne rozwiązania w obszarze centrów danych.

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Dążenie do stworzenia ekologicznych, czystych i oszczędnych centrów danych w całej Europie
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Otwarty dostęp do sieci energetycznej kształtuje bardziej zrównoważoną przyszłość energetyczną
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Umożliwienie konsumentom aktywnego uczestnictwa w ekosystemie elektroenergetycznym
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wiadomości
Gospodarka cyfrowa
Płynna integracja systemów i urządzeń energetycznych w ramach inteligentnych domów, budynków i sieci
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Wspieranie wykorzystania morskiej energii wiatrowej dzięki cyfryzacji i analizie danych
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wiadomości
Gospodarka cyfrowa
Lepsze zarządzanie zmienną podażą i popytem pozwoli wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Nowy zestaw narzędzi do ochrony sieci energetycznych przed zagrożeniami i atakami w cyberprzestrzeni
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Wspieranie transformacji w kierunku rozproszonej, inteligentnej sieci energetycznej
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Budowanie inteligentnych miast zorientowanych na potrzeby mieszkańców: moc udostępniania danych
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Narzędzia techniczne łączące obywateli i wspólnoty na rzecz czystszej energii
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Inteligentniejsze zabezpieczenia internetowe
Gospodarka cyfrowa icon
Zmiana klimatu i środowisko icon
Energia icon

19 Sierpnia 2022