European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Immediate Oil Spill containment to mitigate impact on the marine ecosystem

Article Category

Article available in the following languages:

Bezzałogowa, zdalnie sterowana jednostka pływająca do tamowania wycieków ropy naftowej

SpillPython to potencjalnie nowy kierunek w reagowaniu na wycieki ropy i ich usuwaniu, będący wynikiem połączenia sił producenta wysięgników olejowych, konstruktora pojazdów autonomicznych i zespołu reagowania na wycieki ropy.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Opracowany przy wsparciu finansowanego ze środków UE projektu OILBLOCK SpillPython to bezzałogowa, zdalnie sterowana jednostka pływająca wyposażona w kompaktowy, łatwy do rozmieszczenia system powstrzymywania wycieków ropy. „Poprzez tamowanie wycieków, zanim się rozprzestrzenią, nasz autonomiczny system ma pomóc organizacjom, decydentom i organom regulacyjnym lepiej przygotować się na wycieki ropy i sprawniej na nie reagować”, wyjaśnia Boaz Ur, założyciel i dyrektor generalny firmy HARBO, będącej jednym z głównych partnerów projektu. Chociaż system jest jeszcze w fazie prototypowania, planuje się, że będzie można go instalować w miejscach o podwyższonym ryzyku, takich jak porty, terminale naftowe, duże tankowce i platformy wiertnicze. Po wykryciu wycieku SpillPython automatycznie rozmieszcza wokół niego setki metrów wysięgnika, czyli pływającej bariery, która zatrzymuje ropę do czasu, gdy będzie można ją wydobyć i usunąć.

Perfekcyjne połączenie

Prace nad rozwiązaniem SpillPython to studium przypadku korzyści płynących ze współpracy. Jak mówi Ur, pomysł ten powstał w wyniku prac prowadzonych przez firmę HARBO, która produkuje innowacyjne wysięgniki olejowe, oraz HEBO, holenderską firmę świadczącą usługi morskie i w zakresie reagowania na wycieki ropy. „Pomysł zbudowania zautomatyzowanej jednostki pływającej wydawał się oczywistym rozwiązaniem”, mówi. „Udało nam się połączyć siły z firmą ASV, jednym z wiodących na świecie producentów systemów autonomicznych jednostek pływających, i wspólnie przystąpiliśmy do pracy”. Technologia wysięgnika firmy HARBO, innowacyjna konstrukcja zdalnie sterowanego pojazdu firmy ASV oraz wieloletnie doświadczenie firmy HEBO w reagowaniu na wycieki ropy naftowej okazały się perfekcyjnym połączeniem. „Od samego początku prowadziliśmy intensywny dialog pełen doświadczeń, wymiany wiedzy, wyobraźni i kreatywności”, dodaje Ur. „Owocem tej współpracy jest plan działań mających na celu stworzenie systemu zdolnego do automatycznego reagowania na wycieki ropy”.

Prototypowa jednostka pływająca

Projekt został podzielony na części, a każdy z partnerów odpowiadał za jego poszczególne elementy (np. przechowywanie wysięgników, drzwi pneumatyczne itp.). „Projekt ten umożliwił firmie HARBO opracowanie innowacyjnego wysięgnika wielokrotnego użytku”, mówi Ur. „Oznacza to, że jeśli ropa nie dotrze do wysięgnika, można go z powrotem złożyć i ponownie wykorzystać, nadając rozwiązaniu SpillPython zrównoważonego charakteru”. Zespół szybko zorientował się, że czasami to, co na papierze wydaje się łatwe, okazuje się być najtrudniejszą do rozwiązania łamigłówką. „Czynności takie jak łączenie wysięgników ze sobą lub z jednostką pływającą, są łatwe, gdy wykonuje je człowiek, ale stają się o wiele bardziej skomplikowane, gdy próbuje je wykonać zrobotyzowany statek”, wyjaśnia Ur. Po opracowaniu kilku wersji złącza zespół zdecydował się na wykorzystanie wersji magnetycznej. Poszczególne elementy zostały ostatecznie połączone w całość, najpierw za pomocą modelowania przestrzennego, a następnie, po dostosowaniu wymiarów, masy i parametrów eksploatacyjnych, w prototypową jednostkę pływającą.

Od badań po komercjalizację

Pod koniec 2021 roku prototyp urządzenia SpillPython był gotowy do testów. „Z przyjemnością informujemy, że nasze rozwiązanie było w stanie powstrzymać teoretyczny wyciek ropy bez jakiejkolwiek interwencji człowieka”, mówi Ur. „Poza możliwością szybszego i skuteczniejszego reagowania na wycieki dzięki zdalnemu sterowaniu SpillPython zmniejsza też ryzyko dla ludzi związane z tego typu wyciekami”. Dysponując już sprawdzoną konstrukcją, zespół pracuje teraz nad udoskonaleniem prototypu i przygotowaniem go do komercjalizacji.

Słowa kluczowe

OILBLOCK, wycieki ropy naftowej, wysięgnik olejowy, pojazd autonomiczny, SpillPython, porty, terminal naftowy, platformy wiertnicze, tankowce

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania