Skip to main content

Smart ICT-solution to cost-efficiently detect atrial fibrillation to Reduce Europe’s burden of Stroke

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cyfryzacja profilaktyki i diagnostyki udaru mózgu

Nowy algorytm pozwala na wykrywanie przy pomocy aparatu smartfona potencjalnego migotania przedsionków będącego kluczowym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru.

Zdrowie

Stanowiący drugą najczęstszą przyczynę zgonu udar mózgu każdego roku doprowadza do śmierci ponad miliona Europejczyków. Dziewięciu przypadkom na dziesięć można zapobiec, przez co nasuwa się pytanie, dlaczego tak wielu ludzi umiera w wyniku udaru? Jednym z głównych czynników ryzyka jest migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF), czyli nieregularny, często przyspieszony rytm serca, który prowadzi do powstania zakrzepów w sercu. „Wiemy, że AF pięciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru”, wyjaśnia Christoph Eisert, dyrektor ds. programów i rozwoju biznesu w niemieckiej firmie Preventicus specjalizującej się w opiece zarządzanej i profilaktyce udaru. „Trudność polega na tym, że choroba ta występuje tak rzadko, że bardzo trudno ją zdiagnozować”. Szanse na rozpoznanie AF za pomocą standardowych procedur takich jak przeprowadzane podczas wizyty lekarskiej lub całodobowe badanie elektrokardiograficzne (EKG) wynoszą jedynie około 20 %, czyli prawidłowo zdiagnozowany zostanie około jeden na czterech pacjentów. „Dłuższe badanie EKG, trwające na przykład 14 dni, zwiększa szanse na rozpoznanie AF, ale jest bardzo kosztowne”, dodaje Marc Kreiser, kierownik działu marketingu i zarządzania produktem w firmie Preventicus. „W rezultacie znaczna większość osób nie uzyskuje dokładnej diagnozy AF”. Może się to jednak wkrótce zmienić dzięki pewnej aplikacji na telefon.

Rewolucja profilaktyki udaru

Dzięki wsparciu z finansowanego przez UE projektu RedStroke zespół naukowców z Preventicus opracował cyfrowe rozwiązanie, które odmieni profilaktykę udaru. „Wystarczy wziąć smartfon i przez minutę trzymać palec przed obiektywem aparatu”, mówi Kreiser. „Aplikacja zajmie się resztą”. Jak wyjaśnia Eisert, aplikacja wykorzystuje aparat jako źródło światła do oświetlania powierzchni skóry, dzięki czemu czujniki optyczne wykorzystujące fotopletyzmografię (ang. photoplethysmography, PPG) mogą zmierzyć puls. „Następnie algorytm analizuje te dane, szukając nieregularnego rytmu serca, a w szczególności objawów AF”, tłumaczy Eisert. „W ten sposób nasze rozwiązanie stanowi wygodne i niedrogie narzędzie do wykrywania AF i zapobiegania wystąpieniu udaru”. Ale to nie wszystko – system RedStroke jest także niezwykle precyzyjny. Jak podaje Eisert, dokładność aplikacji szacowana jest na 96 %. Co więcej, w przypadku oznak AF, skuteczność rozwiązania rośnie do 99 %.

Zmniejszanie ryzyka udaru

Nie dziwi zatem, że tak wysoka precyzja i wygoda przykuły uwagę lekarzy. W Niemczech firma Preventicus rozpoczęła współpracę z kardiologami, którzy otrzymują dane o pacjentach z RedStroke, a następnie w oparciu o wyniki analizy mogą rozpocząć odpowiednią diagnozę. „RedStroke ma pełnić rolę rozwiązania do wstępnego badania przesiewowego, informując pacjentów i lekarzy o możliwym migotaniu przedsionków”, zauważa Kreiser. „Lekarz może następnie przeprowadzić kompleksowe 14-dniowe zdalne EKG na potrzeby rozpoznania choroby i wdrożyć odpowiednie leczenie w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia udaru”. „Badanie pod kątem AF jest po raz pierwszy dostępne dla wszystkich, bez względu na czynniki ryzyka, ubezpieczenie lub dostęp do opieki kardiologicznej”, dodaje Eisert. „Jeśli posiadasz smartfona, możesz proaktywnie monitorować swój poziom ryzyka wystąpienia udaru”. Zespól Preventicus pomyślnie wprowadził rozwiązanie do badania AF w Niemczech, a teraz współpracuje z organami regulacyjnymi, lekarzami, dostawcami usług w zakresie telemedycyny, firmami ubezpieczeniowymi i innymi zainteresowanymi stronami w celu wdrożenia systemu RedStroke na rynki w Europie i na świecie. Naukowcy sprawdzają także możliwość wykorzystania tej technologii do badania innych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Słowa kluczowe

RedStroke, udar, diagnostyka udaru, profilaktyka udaru, algorytm, migotanie przedsionków, AF, EKG, kardiolog, telemedycyna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania