European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Travel Information Management for Seamless Intermodal Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Sztuczna inteligencja pozwoli połączyć wszystkie etapy podróży

Dzięki integracji zarządzania ruchem lotniczym z sieciami transportu naziemnego analiza danych i modelowanie mogą utorować drogę do multimodalnych rozwiązań przyszłości.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

W niezbyt odległej przyszłości podróżni będą mogli wylądować na lotnisku, przemieścić się taksówką powietrzną do centrum miasta, przesiąść do pociągu lub metra jadącego na przedmieścia, a następnie dotrzeć na wynajętym rowerze do miejsca docelowego. Co ciekawsze, nie będą to wcale cztery oddzielne etapy, lecz jedna płynna podróż. „Przyszłość transportu jest multimodalna, ale aby stała się ona możliwa, konieczna jest integracja dzisiejszego systemu zarządzania ruchem lotniczym z istniejącymi środkami transportu naziemnego”, mówi Ricardo Herranz, dyrektor generalny w firmie Nommon Solutions and Technologies. Do korzyści z funkcjonowania takiego płynnego, multimodalnego ekosystemu transportowego należy mniejsze obciążenia administracyjne dla pasażerów, mniejsze ryzyko opóźnień oraz bardziej efektywne planowanie tras. „Naszą wizją jest stworzenie multimodalnego europejskiego systemu transportowego, w którym różne środki transportu będą płynnie zintegrowane, co pozwoli pasażerom podróżować od drzwi do drzwi w sposób efektywny, zrównoważony i niezawodny”, wyjaśnia Herranz. Realizacja tej wizji wymaga skoordynowanego planowania i wspólnego podejmowania decyzji w ramach wszystkich zaangażowanych środków transportu. Oznacza też opracowanie multimodalnych systemów informacyjnych, które umożliwią pasażerom planowanie i zmianę planu podróży w czasie rzeczywistym. Projekt TRANSIT (Travel Information Management for Seamless Intermodal Transport) ma doprowadzić do zrealizowania obu tych założeń. Projekt został sfinansowany ze środków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego powołanego w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. „Łącząc najnowsze osiągnięcia w zakresie analityki danych dotyczących mobilności i modelowania długodystansowych podróży multimodalnych, chcemy opracować ramy metodologiczne i zestaw narzędzi komputerowych, które będą wspierać projektowanie, wdrażanie i ocenę nowych koncepcji i rozwiązań intermodalnych”, dodaje Herranz, który pełni funkcję koordynatora projektu.

Analiza podróży pasażera

Centralnym elementem projektu są ramy oceny intermodalności – wyjątkowe narzędzie umożliwiające ocenę, jak konkretne rozwiązanie transportowe wpłynie na całą podróż. Ramy te obejmują zestaw multimodalnych, skoncentrowanych na pasażerach wskaźników efektywności podróży „od drzwi do drzwi”, które można wykorzystać do analizy takich kwestii jak czas podróży, niezawodność czasu podróży, przystępność cenowa, wpływ na środowisko i odporność. „Stworzyliśmy także techniki analizy danych, które łączą duże zbiory danych z danymi wejściowymi od klientów, co pozwala na dokładne odtworzenie długodystansowych, multimodalnych podróży”, mówi Herranz. Innym kluczowym elementem ram jest otwarte narzędzie do zintegrowanej symulacji popytu na podróże długodystansowe i dostępu do portów lotniczych. Wprawdzie badacze początkowo planowali opracowanie narzędzia przy użyciu istniejącej biblioteki popytu na podróże o nazwie C-TAP, jednak szybko stwierdzili, że nie jest ona w stanie sprostać potrzebom symulacji multimodalnej. Zaprojektowali więc własną. „Nasza biblioteka J-TAP została zaprojektowana tak, aby programiści mogli z niej w łatwy sposób korzystać przy tworzeniu sieci multimodalnych i operowaniu nimi”, objaśnia Herranz. „Chociaż kosztowało nas to znacznie więcej pracy, niż planowaliśmy, w naszym przekonaniu pozwoli na maksymalne ponowne wykorzystanie i rozszerzenie wyników projektu w przyszłości”.

Tworzenie multimodalnej przyszłości transportu

Oprócz samych ram, w projekcie powstaje także kilka rozwiązań intermodalnych. Intermodal Timetable Synchronisation Tool umożliwia na przykład projektowanie zsynchronizowanych rozkładów jazdy dla różnych środków transportu lotniczego i naziemnego. Z kolei Intermodal Disruption Management Tool zostało zaprojektowane w celu usprawnienia wymiany informacji pomiędzy kierownictwem ruchu lotniczego a dostawcami usług transportu naziemnego, w celu ograniczenia nieplanowanych zakłóceń. Skuteczność tych narzędzi zostanie oceniona przy użyciu ram oceny intermodalności. „Wypełniając luki między różnymi środkami transportu, rozwiązania takie jak te utorują drogę do stworzenia systemu płynnego transportu multimodalnego przyszłości”, dodaje na koniec Herranz.

Słowa kluczowe

TRANSIT, transport, multimodalny, analiza danych, zarządzanie ruchem lotniczym, lotnisko, taksówka, pociąg, metro, mobilność, duże zbiory danych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania