European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Jakie czynniki przyczyniają się do powstawania przerzutów nowotworów?

Naukowcy odkryli, że guzy nowotworowe mogą zakłócać swój własny metabolizm, aby rozprzestrzeniać się w bardziej agresywny sposób w organizmie pacjenta. To nowe odkrycie może utorować drogę do nowych sposobów walki z tymi schorzeniami.

Zdrowie icon Zdrowie

Badania finansowane częściowo ze środków unijnego projektu MetaRegulation doprowadziły do obiecującego odkrycia dotyczącego procesu powstawania przerzutów nowotworowych, czyli pojawiania się nowych guzów w innych częściach ciała. Jak czytamy w opracowaniu opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Nature Metabolism”, komórki nowotworowe mogą przerwać szlak metaboliczny, który odpowiada za rozkład tłuszczów oraz białek, aby zwiększyć w ten sposób stężenie produktu ubocznego, jakim jest kwas metylomalonowy (MMA). Zmiana ta prowadzi do wzrostu agresywności nowotworu i sprzyja powstawaniu przerzutów. Choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Do większości z nich dochodzi w wyniku przerzutów. Po oderwaniu się komórek nowotworowych od pierwotnego guza i przedostaniu się do krwiobiegu lub układu limfatycznego, mogą one trafić do innych części ciała – wówczas choroba staje się niemal niemożliwa do wyleczenia. Odkrycie dokonane przez badaczy otwiera nowe możliwości. Wykorzystanie tego procesu jako celu leczenia może sprawić, że lekarzom uda się powstrzymać proces powstawania przerzutów.

Co się dzieje w procesie powstawania przerzutów?

„Dotychczas świat nauki włożył wiele pracy w badania nad powstawaniem oraz rozwojem guzów pierwotnych, a także nad przerzutami. Proces przejścia pomiędzy guzem pierwotnym i przerzutami dotychczas umykał jednak uwadze badaczy i nie został w związku z tym dokładnie przeanalizowany”, zauważa dr John Blenis, pracownik Weill Cornell Medicine w Stanach Zjednoczonych, którego wypowiedź została przytoczona w informacji prasowej na portalu „Technology Networks Cancer Research”. Współautorka badania i pracownica naukowa belgijskiego Ośrodka Badań nad Biologią Nowotworów Vlaams Instituut voor Biotechnologie, prof. Sarah-Maria Fendt, otrzymała grant ze środków Unii Europejskiej na realizację badań w ramach projektu MetaRegulation. Jak dowiadujemy się z informacji prasowej, zespół badawczy przez wiele lat badał zmiany metaboliczne zachodzące w komórkach w czasie procesu powstawania przerzutów. Prace te doprowadziły do odkrycia, że organizm ludzki z wiekiem wytwarza więcej MMA w surowicy, choć nie wiemy, skąd się bierze. Badaczom udało się także powiązać podwyższone poziomy MMA z gorszymi rokowaniami w przypadku choroby nowotworowej. Zdrowe komórki wytwarzają jednak kwas metylomalonowy, zatem rozpoczynając nowe badania zespół przyjrzał się bliżej aktywności tego metabolitu związanej z chorobą nowotworową. „Komórki nowotworowe mogą przejąć kontrolę nad szlakiem odpowiedzialnym za wytwarzanie kwasu metylomalonowego, co prowadzi do powstania cyklu wzmocnienia zwiększającego agresywność choroby i powstawania przerzutów”, wyjaśnia dr Vivien Low, druga główna autorka badania i pracownica Weill Cornell Medicine. Odkrycie dokonane przez badaczy wpisuje się w badania wskazujące, że metabolity nowotworowe wytwarzane w wyniku procesów metabolicznych mogą stanowić impuls do progresji choroby oraz powstawania przerzutów. Obecnie w ramach projektu MetaRegulation (Metabolic regulation of metastatic growth) prowadzone są badania nad komórkami nowotworowymi raka płuc oraz piersi. Jak czytamy jednak w informacji prasowej, badacze zamierzają rozszerzyć swoje badania na inne rodzaje komórek nowotworowych, by porównać występujące mechanizmy. Poszukują także sposobów na wywieranie wpływu na ten proces. „Przerzuty nowotworowe są odpowiedzialne za zgony blisko 80-90 % pacjentów chorujących na raka. Jeśli będziemy w stanie skutecznie przewidzieć ryzyko powstawania przerzutów lub skutecznie leczyć przerzuty wykorzystujące ten szlak sygnałowy, możemy uzyskać bardzo skuteczną i nowatorską metodę zwalczania nowotworów”, dodaje dr Blenis. Więcej informacji: projekt MetaRegulation

Słowa kluczowe

MetaRegulation, przerzut, guz nowotworowy, rak, nowotwór, nowotwór złośliwy, komórka nowotworowa, kwas metylomalonowy

Powiązane artykuły